placeholder image to represent content

Havo2 Steden §3

Quiz by Maurice Baas

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  Wat wordt in de figuur weergegeven met nummer 6, het oranje gedeelte rond het CBD?
  Question Image
  Oude woonwijken
  Suburbs
  Middenklassewijk
  Villawijk
  120s
 • Q2
  Suburbs, bij cijfer 2, liggen buiten de stad. Waarom wonen hier mensen met een hoger inkomen?
  Question Image
  Zij werken in de grote weidewinkels (shopping malls) vlakbij
  Zij kunnen de prijs voor een groter huis met meer grond eromheen betalen
  Zij werken in de industriegebieden vlakbij
  120s
 • Q3
  Waarom bevinden de industriegebieden, roze nrs. 4 en 8, zich aan de rand van de stad?
  Question Image
  Hier is de grondprijs betaalbaarder dan in de stad, er is meer ruimte en daar geeft het het minste overlast
  Het belangrijkste is dat de industrie daar het minste overlast geeft
  Het gaat alleen om de grondprijs die daar lager is
  De enige reden is meer ruimte
  120s
 • Q4
  Waarom gaat het CBD in een niet-westerse stad steeds meer lijken op dat van een westerse/Amerikaanse stad?
  Question Image
  Omdat daar ook veel mensen wonen
  Omdat de grondprijs daar ook erg goedkoop is
  Omdat daar ook dure hoogbouw en glanzende kantoren komen
  120s
 • Q5
  Wat is het verschil in de opbouw van een Amerikaanse en Europese stad?
  Een Europese stad heeft geen middenklassewijken
  Een Europese stad heeft vaak nog een historisch centrum
  Een Europese stad heeft geen CBD
  Een Europese stad heeft geen oude woonwijken
  120s
 • Q6
  De verstedelijkingsgraad in westerse landen is hoger dan in niet-westerse landen omdat het proces van verstedelijking in westerse landen al veel langer gaande is
  Question Image
  Onjuist
  Juist
  120s
 • Q7
  In rijke landen neemt het aantal mensen dat naar de stad verhuist nauwelijks meer toe. Hoe noem je het proces waarbij mensen vanuit de stad gaan verhuizen naar het omringende gebied?
  Question Image
  Verstedelijking
  Urbanisatie
  Suburbanisatie
  120s
 • Q8
  De verstedelijking in Afrika en Azië richt zich vaak op de primate city
  Onjuist
  Juist
  120s
 • Q9
  Als jonge mensen i.p.v. oudere mensen naar de grote stad in ontwikkelingslanden trekken neemt het vestigingsoverschot ......
  ... toe
  ... af
  120s
 • Q10
  Bekijk de afbeelding. Wat kun je uit de afbeelding opmaken?
  Question Image
  Dat het centrum/rijke landen sterk zijn verstedelijkt.
  Dat urbanisatie vooral in Afrika en Azië voorkomt
  Dat de periferie/armere landen sterk zijn verstedelijkt
  120s

Teachers give this quiz to your class