placeholder image to represent content

Hücre

Quiz by zeynep

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1
  1-Canlının, canlılık özelliği taşıyan en küçük yapı biriminin adı nedir?
  Doku
  Atom
  Hücre
  Çekirdek
  30s
 • Q2
  2-Hücrenin temel kısımlarının isimleri nelerdir?
  Çekirdek,Hücre zarı,Kromozom
  Çekirdek,Hücre zarı,Sitoplazma
  Çekirdek,Kromozom ,Stoplazma
  Sitoplazma,Hücre zarı,Kromozom
  30s
 • Q3
  3-Enerji üreten organel hangisidir?
  Lizozom
  Mitokondri
  Ribozom
  Sentrozom
  30s
 • Q4
  4-Madde taşınmasında görevli olan organel hangisidir?
  Endoplazmik retikulum
  Sentrozom
  Golgi aygıtı
  Ribozom
  30s
 • Q5
  5-Sindirim yapan organel hangisidir?
  Lizozom
  Ribozom
  Koful
  Sentrozom
  30s
 • Q6
  6-Protein sentezi yapan organel hangisidir?
  Koful
  Ribozom
  Sentrozom
  Lizozom
  30s
 • Q7
  7-Salgı salgılayan ve paket yapan organel hangisidir?
  Sentrozom
  Kroloplast
  Koful
  Golgi Aygıtı
  30s
 • Q8
  8-Bitki hücrelerinde bulunan ve fotosentez yapan organel hangisidir?
  Golgi Cisimciği
  Sentrozom
  Koful
  Kroloplast
  30s
 • Q9
  9-Hayvan hücresinde bulunan ve hücre bölünmesinde görevli olan organel hangisidir?
  Sentrozom
  Koful
  Ribozom
  Lizozom
  30s
 • Q10
  10-Hücre içindeki fazla ve atık maddeleri depolayan organel hangisidir?
  Lizozom
  Sentrozom
  Golgi cisimciği
  Koful
  30s
 • Q11
  11-Bitki ve hayvan hücrelerinde farklı yapılar olduğu gibi ortak yapılar da bulunmaktadır. Buna göre, aşağıda verilen organel ve yapılardan hangisi bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunur?
  Mitokondri - Golgi cisimciği - Hücre çeperi
  Lizozom - Hücre duvarı - Sitoplazma
  Çekirdek - Kloroplast - Hücre zarı
  Ribozom - Çekirdek - Mitokondri
  120s
 • Q12
  12-Ece, bitki ve hayvan hücrelerini karşılaştırmak üzere bir ödev hazırlamaktadır. Buna göre, Ece aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisini yanlış yapmıştır?
  Question Image
  Hayvan hücresi yuvarlak, bitki hücresi köşeli şekle sahiptir.
  Hayvan hücresinde hücre duvarı bulunurken bitki hücresinde bulunmaz.
  Hayvan hücresinde kloroplast bulunmazken bitki hücresinde bulunur.
  Hayvan hücresinde sentrozom bulunur, gelişmiş bitki hücresinde sentrozom bulunmaz.
  120s
 • Q13
  13-Öğretmeni, öğrencisi Emel'den 'Hücreden organizmaya' adlı konu ile ilgili afiş hazırlamasını istemiştir.Buna göre Emel, yukarıdaki konuda belirtilen yapıları kaç numaralı afişte en küçük birimden en büyük birime doğru sıralamıştır?
  Question Image
  IV
  I
  II
  III
  120s
 • Q14
  14-Çam ağacında olan kurbağada olmayan organel hangisidir?
  Ribozom
  Sentrozom
  Hücre Duvarı
  Çekirdek
  30s
 • Q15
  15-Fen Bilimleri dersinde öğretmen "Hücre" konusunu işlerken, öğrencilerden bu konuyla ilgili bilgiler vermelerini istemiştir. Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği bilgi yanlıştır?
  Canlının en küçük yapıtaşına hücre denir.
  Amip ve öglena, tek hücreli canlılardır
  Tüm hücrelerin zarla çevrili çekirdeği bulunmaz.
  Bazı hücrelerde sitoplazma bulunmaz
  60s

Teachers give this quiz to your class