placeholder image to represent content

Health 5 - Q2

Quiz by Kristina Manabat

Grade 5
MAPEH
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 4 skills from
Grade 5
MAPEH
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

H5GD -Iab - 2
H5GD-Ij-12
H5GD -Iab - 1
H5GD-Ij-15

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
6 questions
Show answers
 • Q1

  Alin ang hindi pagbabago sa katawan ng lalaki sa pagbibinata?

  paglapad ng balakang

  paglapad ng balikat

  pagkakaroon ng bigote at balbas

   paglaki ng boses at pagkakaroon ng Adam ’s apple

  45s
  H5GD -Iab - 2
 • Q2

  Ito ay ang yugto bago pa man matapos ang pagiging bata at bago dumating sa pagiging binata o dalaga ang isang tao.

  scrambled://Puberty

  45s
  H5GD -Iab - 2
 • Q3

  Ano ang Sex o Kasarian?

  jumble://Ito ay tumutukoy, sa katayuang biyolohokal, o kasarian ng tao katulad ng, lalaki, o babae, at intersex.

  60s
  H5GD-Ij-12
 • Q4

  Ang bawat tao ay dumadaan sa tinatawag na puberty.

  boolean://true

  30s
  H5GD -Iab - 2
 • Q5

  Ang yugto ng puberty sa isang tao ay paghahanda sa magiging trabaho sa hinaharap.

  Tama

  Mali

  30s
  H5GD -Iab - 1
 • Q6

  Alin ang halimbawa ng gender -normative sa kulturang Pilipino?

  Ang mga babae ang dapat na gumagawa ng mga mabibigat na gawain

  multiplem://Ang ama ang dapat magtrabaho para sa pamilya:Ang babae ang dapat gumawa ng mga gawaing bahay tulad ng pagluluto, paglalaba at pamamalantsa

  Ang ina ay maaaring magtrabaho upang makatulong.

  60s
  H5GD-Ij-15

Teachers give this quiz to your class