Quizalize logo
placeholder image to represent content

HEALTH 5_IM

Quiz by Ma. Cecilia Vecino

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet
20 questions
Show answers
 • Q1

  Ang paglapad ng balikat ng isang lalaki ay nagpapakita ng pagbabagong __________.

  Users enter free text
  Type an Answer
  60s
  Edit
  Delete
 • Q2

  Madaling mairita at sensitibo ang isang binata o dalaga dahil na rin sa mga pagbabagong nagaganap na ______________.

  Users enter free text
  Type an Answer
  60s
  Edit
  Delete
 • Q3

  Nagsisimulang bumuo ng grupo ng kaibigan o barkada at posibleng makaranas ng peer pressure ang isang binata o dalaga dahil sa pagbabagong ____________________.

  Users enter free text
  Type an Answer
  60s
  Edit
  Delete
 • Q4

  Ang pagnanais na maging independent ng isang binata o dalaga ay nagpapakita din ng pagbabagong ________________.

  Users enter free text
  Type an Answer
  60s
  Edit
  Delete
 • Q5

  Ang pagbabagong ______________ ng nagdadalaga ay nag pagkakahugis ng baywang at ang paglapad ng balakang nito.

  Users enter free text
  Type an Answer
  60s
  Edit
  Delete
 • Q6

  Ang paliligo sa tuwing may regla ay may masamang dulot sa ating katawan.

  false
  true
  True or False
  30s
  Edit
  Delete
 • Q7

  Ang mga lalaki ay hindi tatangkad kung hindi sila magpapatuli.

  false
  true
  True or False
  30s
  Edit
  Delete
 • Q8

  Ang mga pagkain ay dapat laging kainin nang may katamtaman.

  true
  false
  True or False
  30s
  Edit
  Delete
 • Q9

  Ugaliin ang pagiging malinis sa ating katawan.

  true
  false
  True or False
  30s
  Edit
  Delete
 • Q10

  Ang pangangalaga sa sariling katawan ay mahalaga.

  true
  false
  True or False
  30s
  Edit
  Delete
 • Q11

  Sundin at gawin ang tamang pagpili ng kakainin upang magkaroon ng malusog napangangatawan.

  Pagbabago bago ng emosyon

  Mga isyung pang nutrisyon

  30s
  Edit
  Delete
 • Q12

  Gumamit ng deodorant o tawas pgkaatapos maligo bilang tulong sa pangangalaga sa katawan.

  Pangangalaga sa katawan

  Pagkakaroon ng taghiyawat

  30s
  Edit
  Delete
 • Q13

  Lubusang tanggapin ang normal na pagbabagong pisikal sa sarili sa panahon ngpagdadalaga.

  Paglaki ng dibdib at paglapad ng balakang

  Paglaki ng "Adams Apple"

  30s
  Edit
  Delete
 • Q14

  Buksan ang pang-unawa sa malimit na pagbabago-bago ng saloobin at sikaping magkaroon ng malusog na damdamin.

  Peer Pressure

  Mood swings

  30s
  Edit
  Delete
 • Q15

  Ang paghilamos o paglinis ng mukha ay makakatulong maalis ang dumi at excess oil sa mukha.

  Pagkakaroon ng taghiyawat

  Pagkakaroon ng buwanang regla

  30s
  Edit
  Delete
 • Q16

  Ang pag-inom o paglalasing ng mga kabataan ay may masamang naidudulot.

  true
  false
  True or False
  30s
  Edit
  Delete
 • Q17

  Makinig sa payo ng mga magulang at ng guro upang maiwasan ang maagang pagbubuntis.

  true
  false
  True or False
  30s
  Edit
  Delete
 • Q18

  Pag-usapan ang mga pangarap sa buhay upang matuon ang pansin sa pagkamit nito.

  true
  false
  True or False
  30s
  Edit
  Delete
 • Q19

  Iwasan ang panonood sa internet/social media na maituturing na pornographic materials at mga may temang sex. 

  true
  false
  True or False
  30s
  Edit
  Delete
 • Q20

  Kung kinakailangan, makipag-usap o humingi ng payo sa mga propesyonal o pinagkakatiwalaang taong may alam sa usaping sekswalidad at kalusugan.

  true
  false
  True or False
  30s
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class