placeholder image to represent content

HEALTH- MGA NAKAHAHAWANG SAKIT

Quiz by luna lucana

Grade 4
Health
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 1 skill from
Grade 4
Health
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

H4DD-IIa-7

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  Basahin ang talaan ng mga nakahahawang sakit sa SHOW READING TEXT TAB at sagutan ang mga tanong. Tanong: Alin ang tumutukoy sa isang kondisyon o kalagayan ng isang tao na hindi pangkaraniwang nakakaapekto sa kanyang katawan at isipan.
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  45s
  H4DD-IIa-7
 • Q2
  Basahin ang talaan ng mga nakahahawang sakit sa SHOW READING TEXT TAB at sagutan ang mga tanong. Tanong: Anong uri ng pathogens ang pumapasok sa ilong sa pamamagitan ng paglanghap, pag-ubo at pagbahin?
  Users enter free text
  Type an Answer
  45s
  H4DD-IIa-7
 • Q3
  Basahin ang talaan ng mga nakahahawang sakit sa SHOW READING TEXT TAB at sagutan ang mga tanong. Tanong: Paano nakahahawa ang Sore Eyes?
  Pagpupuyat
  Pagtititig sa mata
  Pagtawag sa pangalan
  Pakikipagkamay sa taong may sore eyes
  45s
  H4DD-IIa-7
 • Q4
  Basahin ang talaan ng mga nakahahawang sakit sa SHOW READING TEXT TAB at sagutan ang tanong. Tanong: Anong nakahahawang sakit ang nagpapahiwatig na may impeksyon mula sa fungus.
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  45s
  H4DD-IIa-7
 • Q5
  Basahin ang talaan ng mga nakahahawang sakit sa SHOW READING TEXT TAB at sagutan ang mga tanong. Tanong: Alin ang kadalasang sanhi ng pagkakaroon ng alipunga?
  Hindi paghuhugas ng paa
  Pagsusuot ng lumang sapatos
  Pagsusuot ng sikip na medyas
  Paglusong sa baha
  45s
  H4DD-IIa-7
 • Q6
  Basahin ang talaan ng mga nakahahawang sakit sa SHOW READING TEXT TAB at sagutan ang mga tanong. Tanong: Alin ang tumutukoy sa sakit dulot ng impeksyon sa tubong dinadaanan ng hangin sa paghinga (respiratory tract)?
  Sipon
  Ubo
  Sore Eyes
  Trangkaso
  45s
  H4DD-IIa-7
 • Q7
  Basahin ang talaan ng mga nakahahawang sakit sa SHOW READING TEXT TAB at sagutan ang mga tanong. Tanong: Anong sakit ang tinutukoy kung ang taong mayroon nito ay nakararanas ng lagnat, sakit ng ulo, kalamnan at kasukasuan,
  Users enter free text
  Type an Answer
  45s
  H4DD-IIa-7
 • Q8
  Basahin ang talaan ng mga nakahahawang sakit sa SHOW READING TEXT TAB at sagutan ang mga tanong. Tanong: Aling sakit ang may palatandaan na butlig-butlig o pamamantal ng balat.
  Sakit sa Atay (Hepatitis A)
  Tuberkulosis (TB)
  Trangkaso (Influenza)
  Bulutong Tubig (Chicken Pox)
  45s
  H4DD-IIa-7
 • Q9
  Basahin ang talaan ng mga nakahahawang sakit sa SHOW READING TEXT TAB at sagutan ang mga tanong. Tanong: Anong nakahahawang sakit ang nagpapahiwatig ng mga sintomas tulad ng baradong ilong, hirap na paghinga,pangangati at pamamaga ng lalamunan?
  Users enter free text
  Type an Answer
  45s
  H4DD-IIa-7
 • Q10
  Basahin ang talaan ng mga nakahahawang sakit sa SHOW READING TEXT TAB at sagutan ang mga tanong. Tanong: Anong sakit ang may sintomas na nakararanas ng paninilaw ng balat pananamlay,nagsusuka,nilalagnat,giniginaw,pagsakit ng ulo,pagsakit ng tiyan.
  Users enter free text
  Type an Answer
  45s
  H4DD-IIa-7

Teachers give this quiz to your class