placeholder image to represent content

HEALTH - WEEK 7

Quiz by BENGEN RAMIREZ

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  Ang taong nakararanas nito ay laging malungkot at napapabayaan ang sarili.
  impeksiyon
  malnutrisyon
  depresyon
  altapresyon
  300s
 • Q2
  Dahil sa pambu-bully, ang isang bata ay nagiging __________.
  palakaibigan
  bayolente
  mabait
  masunurin
  300s
 • Q3
  Ang batang nakararanas ng pambu-bully ay nagiging _____________.
  aktibo sa mga gawain
  masinop sa pag-aaral
  walang interes sa pag-aaral
  palaging pumapasok sa klase
  300s
 • Q4
  Ito ay tumutukoy sa isang sakit na hindi makatulog.
  pulmonia
  leukemia
  insomnia
  pneumonia
  300s
 • Q5
  Ito ay nagpapahiwatig ng matinding takot na nagdudulot ng pagkamahiyain ng isang bata.
  teasing
  bullying
  social anxiety
  harassment
  300s
 • Q6
  Ang panunukso o pangungutya sa kapwa ay tinatawag na _______________.
  harassment
  bullying
  teasing
  mood swings
  300s
 • Q7
  Ang paggawa ng hindi kaaya-aya sa kapwa sa pamamagitan ng pamimilit o paggamit ng dahas ay _________________________.
  bullying
  teasing
  harassment
  social anxiety
  300s
 • Q8
  Ito ay pang-aasar o panloloko na humahantong sa pagsasakitan.
  harassment
  social anxiety
  emotional at physical abuse
  bullying
  300s
 • Q9
  Ang pang-aabusong pisikal at emosyonal ay tinatawag na _______________.
  emotional at physical abuse
  social anxiety
  harassment
  bullying
  300s
 • Q10
  Ito ay pagbawi ng sariling buhay dahil sa matinding epekto ng mga suliranin.
  teasing
  pagpapakamatay
  depresyon
  bullying
  300s

Teachers give this quiz to your class