placeholder image to represent content

HEALTH - WW#2

Quiz by BENGEN RAMIREZ

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
25 questions
Show answers
 • Q1

  1. Ang pakikipag –ugnayan ay hindi mahalaga sa buhay ng isang bata.

  MALI

  TAMA

  30s
 • Q2

  2. Ang paggawa ng di -mabuti sa kapwa ay makabubuo ng maayos na relasyon.

  MALI

  TAMA

  30s
 • Q3

  3. Ang pakikipag-ugnayan ay maaaring mabuti o di- mabuti.

  MALI

  TAMA

  30s
 • Q4

  ​4. Ang mga magulang, guro at mga nakakatanda ay nakakatulong upang matutong makisalamuha at magkaroon ng maayos na relasyon.

  MALI

  TAMA

  30s
 • Q5

  5. Ang hindi mabuting relasyon ay nagdudulot ng kalungkutan, tensiyon at alalahanin.

  MALI

  TAMA

  30s
 • Q6

  6. Ang mabuting pakikisalamuha sa ibang tao ay nakapagdudulot ng malubhang sakit.

  SANG-AYON

  HINDI SANG-AYON

  30s
 • Q7

  ​7. Mapananatili ang magandang kalusugan sa pamamagitan ng maayos na pakikipagrelasyon sa bawat tao.

  SANG-AYON

  HINDI SANG-AYON

  30s
 • Q8

  ​8. Magiging madali ang paggaling ng isang tao mula sa karamdaman kung marami siyang nakukuhang suporta mula sa mga mahal sa buhay.

  SANG-AYON

  HINDI SANG-AYON

  30s
 • Q9

  ​9. Ang magandang pakikitungo sa kapwa ay makapagbibigay ng kasiyahan at kagaanan ng nararamdaman.

  HINDI SANG-AYON

  SANG-AYON

  30s
 • Q10

  ​10. Mahalaga ang suporta at pagmamahal mula sa pamilya upang maiwasan ang tensiyon na nagiging sanhi ng pagkakasakit.

  SANG-AYON

  HINDI SANG-AYON

  30s
 • Q11

  11. Kung ang maayos na relasyon ay nakapagbibigay ng kasiyahan sa buhay ang hindi maayos na relasyon ay nagdudulot ng _____________.

  kayamanan

  kapayapaan

  tensiyon at alalahanin

  kaluwalhatian

  30s
 • Q12

  12. Ang mga sumusunod ay palatandaan ng hindi mabuting pakikipag-ugnayan maliban sa isa _____________.

  May epektibong pag- uusap o komunikasyon.

  Walang pagkakaunawaan.

  Mapanglaw o laging malungkot.

  Walang tiwala sa isa’t isa.

  30s
 • Q13

  13. Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng mabuting pakikipag-ugnayan sa kapwa?

  Kinuha ni Shaira ang papel ni May ng walang pahintulot.

  Tinutukso ni Aldrin ang pilay niyang kaklase.

  Ipinahiram ni Luz kay Fe ang isa niyang bolpen.

  Tinawanan ng buong klase ang maling sagot ni Jay.

  30s
 • Q14

  14. Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng maayos na relasyon?

  Ito’y mahalaga dahil utos ng mga magulang, guro at nakakatanda.

  ​Ito’y mahalaga dahil nagdudulot ng saya sa buhay at katahimikan ng kalooban.

  Ito’y mahalaga dahil sisikat ka.

  Ito’y mahalaga dahil aangat o yayaman ka.

  30s
 • Q15

  15. Makikita sa may magandang relasyon ang pagiging masaya,tapat, may tiwala,respeto at ________________.

  pananakit

  malungkot

  pagmamahal

  selos

  30s

Teachers give this quiz to your class