placeholder image to represent content

HEALTH5_UM_M5

Quiz by Laricile Ganiron

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Nakararamdam ka ng matinding lungkot at pang-aapi kapag kasama mo ang mga kalaro mo.

  Iwasan mo at humingi ng payo sa nakatatanda.

  Awayin mo sila.

  Panatilihin ang pakikipag-ugnayan sa kanila

  Gawin mo rin sa kanila ang ginawa nilang hindi maganda sa’yo.

  45s
 • Q2

  Si Lani ay naaabuso at hindi nirerespeto ng iba niyang kamag-aral, ano ang gagawin mo?

  hayaang abusuhin nila ang kaibigan mo

  payuhan ang mga kamag-aral sa kanilang di-magandang pakikitungo

  b at c

  sabihan si Lani na magbigay limitasyon sa pakikitungo sa kanila

  45s
 • Q3

  Pinipilit ka ng iyong kaibigan na sumali sa mga gawaing hindi mo namangusto. Ano ang gagawin mo?

  Hindi ko nalang siya papansinin.

  Sasabihin ko sa kanya ang pangtanggi ko sa magalang na pamamaraan.

  Sasang-ayon ako sa kanya kasi kaibigan ko siya.

  Makikiusap ako sa kung sinong tao na ipapalit sakin

  45s
 • Q4

  Napansin mo ang kuya mo na pinagsasabihan ng masasakit na salita ang inyong nakababatang kapatid, anong gagawin mo?

  pagsabihan din ang iyong nakababatang kapatid

  payuhan ang kuya na isa itong pang-aabusong emosyonal

  magpa-walang kibo

  humingi ng tulong sa barangay

  45s
 • Q5

  Napag-alaman mo na sinabihan ng iyong kamag-aral ang kaibigan mo na hindi ka pansinin at hindi na kaibiganin dahil sa iba ang paniniwala mo sa kanila. Ano ang nararapat mong gawin?

  kausapin sila pareho nang masinsinan at payuhang hindi nababatay sa paniniwala ang pagkakaibigan

  awayin mo sila pareho at isumbong mo sa guro

  hahayaan mo ang kanilang desisyon at maghahanap ka ng bagong kaibigan

  huwag mo na silang pansinin kahit kailan

  45s
 • Q6

  Piliin ang TAMA kung ang sumusunod na pahayag ay tumatalakay ng pamamaraan upang mapabuti ang pakikipag-ugnayan sa kapwa at MALI naman kung hindi. 

  Marespeto at komportableng kasama si Bella kaya patuloy itong kinakaibigan ng kanyang mga kamag-aral.

  TAMA

  MALI

  45s
 • Q7

  Piliin ang TAMA kung ang sumusunod na pahayag ay tumatalakay ng pamamaraan upang mapabuti ang pakikipag-ugnayan sa kapwa at MALI naman kung hindi. 

  Patuloy na nakikipag-ugnayan si Mika sa kanyang mga kalaro kahit siya ay binu-bully at iniinsulto ng mga ito.

  MALI

  TAMA

  45s
 • Q8

  Piliin ang TAMA kung ang sumusunod na pahayag ay tumatalakay ng pamamaraan upang mapabuti ang pakikipag-ugnayan sa kapwa at MALI naman kung hindi. 

  Sinigawan ni Kiko ang nakikipagsagutan niyang kaibigan tungkol sa di-matapos nilang proyekto.

  MALI

  TAMA

  45s
 • Q9

  Piliin ang TAMA kung ang sumusunod na pahayag ay tumatalakay ng pamamaraan upang mapabuti ang pakikipag-ugnayan sa kapwa at MALI naman kung hindi. 

  Iniiwasan lagi ni Lino ang mga taong walang respeto at mapang-abuso.

  MALI

  TAMA

  45s
 • Q10

  Piliin ang salitang MABUTI kung ito ay palatandaan ng mabuting pakikipag-ugnayan sa kapwa at DI-MABUTI naman kung hindi.

  Ang kaibigan mo ay nakararanas ng di-mabuting pakikipag-ugnayan sa iba kaya pinayuhan mo ito.

  MALI

  TAMA

  45s
 • Q11

  Piliin ang salitang MABUTI kung ito ay palatandaan ng mabuting pakikipag-ugnayan sa kapwa at DI-MABUTI naman kung hindi.

  May takot at walang tiwala sa sarili.

  DI-MABUTI

  MABUTI

  45s
 • Q12

  Piliin ang salitang MABUTI kung ito ay palatandaan ng mabuting pakikipag-ugnayan sa kapwa at DI-MABUTI naman kung hindi.

  Hindi pinapangunahan ang desisyon ng isa’t isa.

  MABUTI

  DI-MABUTI

  45s
 • Q13

  Piliin ang salitang MABUTI kung ito ay palatandaan ng mabuting pakikipag-ugnayan sa kapwa at DI-MABUTI naman kung hindi.

  Walang tiwala sa isa’t isa.

  MABUTI

  DI-MABUTI

  45s
 • Q14

  Piliin ang salitang MABUTI kung ito ay palatandaan ng mabuting pakikipag-ugnayan sa kapwa at DI-MABUTI naman kung hindi.

  Nakakakilos ka ng walang pagkukunwari.

  DI-MABUTI

  MABUTI

  45s
 • Q15

  Piliin ang salitang MABUTI kung ito ay palatandaan ng mabuting pakikipag-ugnayan sa kapwa at DI-MABUTI naman kung hindi.

  Iginagalang ang opinyon ng bawat isa

  MABUTI

  DI-MABUTI

  45s

Teachers give this quiz to your class