placeholder image to represent content

Hoću neću kviz

Quiz by Lazar Đoković

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
8 questions
Show answers
 • Q1

  Na šta se odnosi koncept „karijera“ ?

  Svi odgovori su tačni

  Hobi

  Obrazovanje

  Posao

  30s
 • Q2

  Koji je zadatak karijernih savetnika?

  Da nam pokažu koji je pravi put za nas

  Da nas savetuje o onoDa nas savetuje o onome što je najbolje za našu karijerume što je najbolje za našu karijeru 
  Da nam kažu koji fakultet ili posao je najbolje da odaberemo
  Da nas podrži u definisanju naših želja i planiranju za dostizanje cilja
  30s
 • Q3

  Koja ustanova ne pruža usluge karijernog savetovanja?

  Job info centar
  Nacionalna služba za zapošljavanje
  Obrazovne ustanove

  Cenatr za socijalni rad

  30s
 • Q4

  Ako stvari ne idu kako smo planirali, to znači da smo promašili profesiju...

  false
  true
  True or False
  30s
 • Q5

  Šta je kolokvijum?

  Usmeni dio ispita

  Provera znanja koja se vrši pre održavanja ispita

  Inicijalni test

  Obavezan deo svakog ispita

  30s
 • Q6

  Koliko semestara imate tokom jedne godine studiranja?

  3

  1

  5

  2

  4

  30s
 • Q7

  Šta CV treba da sadrži?

  Detaljne informacije o svakom radnom iskustvu

  Što više osobina koje opisuju osobu, bez obzira da li te osobine poseduje

  Podatke o obrazovanju
  Lične podatke
  30s
 • Q8

  Šta je bitno uraditi pre upisa na fakultet?

  Istražiti koji je fakultet u skladu sa našim interesovanjima-sposobnostima

  Istražiti koji fakultet je najlakše upisati

  Istražiti koji je fakultet najlakše završiti

  Istražiti koji je fakultet više prilagođen ženama/muškarcima

  30s

Teachers give this quiz to your class