placeholder image to represent content

How AI works, simple explanation quiz Czech language/English

Quiz by Jana Tabi

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
35 questions
Show answers
 • Q1
  Jaký je základní princip umělé inteligence?
  Stroje pracují na základě předem daných pravidel.
  Stroje se učí z chyb předchozích generací.
  Stroje mají přirozenou inteligenci.
  Stroje se učí na základě dat a algoritmů.
  30s
 • Q2
  Co znamená termín 'strojové učení'?
  Je to schopnost stroje pracovat rychleji než člověk.
  Je to schopnost stroje získat znalosti a učit se na základě dat.
  Je to schopnost stroje vytvářet přesnou kopii člověka.
  Je to schopnost stroje získat vědomí a uvědomění.
  30s
 • Q3
  Co je neuronová síť?
  Je to sofistikovaný robot s umělou inteligencí.
  Je to soubor předem daných pravidel pro strojové učení.
  Je to speciální software pro úpravu obrazů.
  Je to model umělé inteligence inspirovaný strukturou lidského mozku.
  30s
 • Q4
  Co je hluboké učení?
  Je to metoda strojového učení, která se zaměřuje na povrchové znalosti.
  Je to metoda strojového učení, která se zabývá pouze jednoduchými úkoly.
  Je to metoda strojového učení, která se vyučuje na univerzitách.
  Je to metoda strojového učení, která využívá neuronové sítě se mnoha vrstvami.
  30s
 • Q5
  Co je chatbot?
  Je to automatizovaný robot, který vykonává fyzické práce v chatových místnostech.
  Je to zařízení pro komunikaci mezi různými internetovými chatovými platformami.
  Je to speciální software pro několikrát opakovaný chat.
  Je to program s umělou inteligencí, který simuluje lidský rozhovor.
  30s
 • Q6
  Co je strojové vidění?
  Je to termín pro hardware zaměřený na zvýšení výkonu počítačů.
  Je to obor umělé inteligence zaměřený na zpracování a interpretaci vizuálního obsahu.
  Je to metoda strojového učení pro vytvoření realistických animací.
  Je to technologie zaměřená na opravy a úpravy poškozených strojů.
  30s
 • Q7
  Co je úzká  (narrow) umělá inteligence?
  Je to umělá inteligence, která je specializovaná na konkrétní úlohy nebo oblasti.
  Je to umělá inteligence s neomezenou kapacitou učení.
  Je to umělá inteligence, která dokáže předvídat budoucnost.
  Je to umělá inteligence určená pouze pro vědecký výzkum.
  30s
 • Q8
  Co je algoritmus?
  Je to přesně definovaný postup k dosažení určitého výsledku.
  Je to náhodný výběr mezi možnostmi.
  Je to technologie pro ukládání a zpracování dat.
  Je to grafické zobrazení datových struktur.
  30s
 • Q9
  What is the purpose of machine learning in AI?
  To connect computers and enable them to communicate with each other.
  To make computers think and behave like humans.
  To analyze large amounts of data and generate insights.
  To enable a system to learn and improve from experience without being explicitly programmed.
  30s
 • Q10
  What is the goal of natural language processing (NLP) in AI?
  To gather and process data from various sources.
  To create algorithms that improve over time.
  To enable computers to understand, interpret, and respond to human language.
  To simulate human intelligence and behavior.
  30s
 • Q11
  What is the training process in AI?
  The process of deploying an AI model into a production environment.
  The process of optimizing an AI model to improve its performance.
  The process of teaching an AI model by providing it with labeled data and allowing it to learn from it.
  The process of evaluating an AI model's accuracy and effectiveness.
  30s
 • Q12
  What is the purpose of artificial neural networks in AI?
  To enhance data security and privacy.
  To mimic the way the human brain processes information and learns.
  To analyze and interpret visual data.
  To automate repetitive tasks and improve efficiency.
  30s
 • Q13
  What is the role of deep learning in AI?
  To enable AI systems to automatically learn hierarchical representations of data.
  To develop algorithms that mimic human decision-making processes.
  To optimize the performance of AI models through iterative processes.
  To analyze and interpret human emotions through facial expressions.
  30s
 • Q14
  What is the main goal of AI?
  To develop intelligent machines that can simulate human intelligence and perform tasks independently.
  To optimize processes and improve efficiency.
  To enhance human creativity and artistic expression.
  To analyze and interpret complex data sets.
  30s
 • Q15
  What is the difference between narrow AI and general AI?
  Narrow AI is limited to basic decision-making, while general AI can handle complex scenarios.
  Narrow AI is designed to perform specific tasks, while general AI aims to possess the same level of intelligence and capability as a human being.
  Narrow AI is focused on processing large amounts of data, while general AI focuses on problem-solving.
  Narrow AI is used for research purposes, while general AI is used in practical applications.
  30s

Teachers give this quiz to your class