placeholder image to represent content

Hợp chủng quốc Hoa Kì

Quiz by Trinh Vũ

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
17 questions
Show answers
 • Q1
  Ý nào sau đây là đúng khi nói về nền kinh tế Hoa Kì?
  Nền kinh tế có tính chuyên môn hóa cao
  Nền kinh tế có quy mô nhỏ
  Nền kinh tế bị phụ huộc nhiều vào xuất, nhập khẩu
  Nền kinh tế không có sức ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới
  30s
 • Q2
  Ý nào sau đây là đúng khi nói về sự phát triển mạnh mẽ của ngành dịch vụ Hoa Kì?
  Ngành ngân hàng và tài chính chỉ hoạt động trong phạm vi lãnh thổ nước mình.
  Hệ thống các loại đường và phương tiện vận tải hiện đại nhất thế giới
  Ngành du lịch phát triển mạnh, nhưng doanh thu lại rất thấp.
  Thông tin liên lạc rất hiện đại, nhưng chỉ phục vụ nhu cầu trong nước
  30s
 • Q3
  Ngành công nghiệp chiếm phần lớn giá trị hàng hóa xuất khẩu của cả nước ở Hoa Kì là
  Điện lực
  Cung cấp nước, ga, khí, …
  Khai khoáng.
  Chế biến.
  30s
 • Q4
  Trong cơ cấu ngành công nghiệp hiện nay của Hoa Kì, các ngành nào sau đây có tỉ trọng ngày càng tăng?
  Luyện kim, hàng không – vũ trụ
  Dệt, điện tử
  Hàng không - vũ trụ, điện tử.
  Gia công đồ nhựa, điện tử.
  30s
 • Q5
  Vùng phía Nam và ven Thái Bình Dương là nơi tập trung các ngành công nghiệp:
  Luyện kim, hàng không – vũ trụ, cơ khí, điện tử, viễn thông.
  Dệt, hàng không – vũ trụ, cơ khí, điện tử, viễn thông
  Hóa dầu, hàng không – vũ trụ, cơ khí, điện tử, viễn thông
  Chế tạo ô tô, hàng không – vũ trụ, cơ khí, điện tử, viễn thông.
  30s
 • Q6
  Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc trưng cho nền kinh tế Hoa Kì?
  Nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào xuất, nhập khẩu.
  Nền kinh tế có qui mô lớn
  Nền kinh tế có tính chuyên môn hóa cao.
  Nền kinh tế thị trường điển hình.
  30s
 • Q7
  Ngoài phần đất ở trung tâm Bắc Mĩ có diện tích hơn 8 triệu km2, HOA KÌ còn bao gồm:
  Quần đảo Ha-oai và quần đảo Ăng-ti Lớn.
  Bán đảo A-la-xca và quần đảo Ha-oai
  Quần đảo Ăng-ti Nhỏ và bán đảo A-la-xca.
  Quần đảo Ăng-ti Lớn và quần đảo Ăng-ti Nhỏ
  30s
 • Q8
  Kiểu khí hậu phổ biến ở vùng phía Đông và vùng Trung tâm HOA KÌ là
  Ôn đới lục địa và hàn đới.
  Cận nhiệt đới và cận xích đạo.
  Hoang mạc và ôn đới lục địa.
  Cận nhiệt đới và ôn đới.
  30s
 • Q9
  Ý nào sau đây không đúng với dân cư Hoa Kì?
  Số dân đứng thứ ba thế giới
  Dân nhập cư đa số là người Châu Á
  Dân số tăng nhanh, một phần quan trọng là do nhập cư
  Dân nhập cư Mĩ La tinh nhập cư nhiều vào Hoa Kì
  30s
 • Q10
  Lợi ích to lớn do người nhập cư mang đến cho Hoa Kì là
  Làm đa dạng về chủng tộc
  Làm phong phú thêm nền văn hóa
  Nguồn lao động có trình độ cao
  Nguồn đầu tư vốn lớn
  30s
 • Q11
  Thành phần dân cư có số lượng đứng đầu ở Hoa Kì có nguồn gốc từ
  Châu Phi
  Châu Mĩ Latinh
  Châu Âu
  Châu Á
  30s
 • Q12
  Dân cư Hoa Kì tập trung với mật độ cao ở
  Ven Thái Bình Dương
  Khu vực Trung tâm
  Ven Đại Tây Dương
  Ven vịnh Mê-hi-cô
  30s
 • Q13
  Dân cư Hoa Kì hiện nay đang có xu hướng di chuyển từ các bang vùng Đông Bắc đến các bang
  Phía Nam và ven bờ Thái Bình Dương
  Phía Bắc và ven bờ Thái Bình Dương
  Phía Nam và ven bờ Đại Tây Dương
  Phía Tây và ven bờ Đại Tây Dương
  30s
 • Q14
  Thành phần dân cư có số lượng đứng thứ hai ở Hoa Kì có nguồn gốc từ
  Châu Âu
  Châu Á
  Châu Phi
  Châu Mĩ Latinh
  30s
 • Q15
  Khí hậu hoang mạc và bán hoang mạc ở HOA KÌ tập trung chủ yếu ở nơi nào sau đây?
  Các bồn địa và cao nguyên ở vùng phía Tây.
  Các đồi núi ở bán đảo A-la-xca.
  Các khu vực giữa dãy A-pa-lat và dãy Rốc-ki
  Các đồng bằng nhỏ ven Thái Bình Dương
  30s

Teachers give this quiz to your class