placeholder image to represent content

Hảy trả lời câu hỏi sau ?

Quiz by Bang Bang

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
25 questions
Show answers
 • Q1
  Trong các yếu tố cấu thành lãnh thổ quốc gia, yếu tố nào quan trọng nhất, quyết định nhất?
  Lãnh thổ
  Hiến pháp, pháp luật
  Dân cư
  Nhà nước
  20s
 • Q2
  Trong các loài dưới đây loài nào không sống ở châu Nam Cực ?
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  20s
 • Q3
  Loài vật biểu tượng cho châu Nam Cực là ?
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  20s
 • Q4
  Đại bộ phận lãnh thổ trong châu nam cực nằm trong khoảng từ ?
  Vòng cực bắc đến cực nam
  Vòng cực bắc đến cực nam
  Vòng cực nam đến cực nam
  Vòng cực bắc đến cực bắc
  20s
 • Q5
  Châu Nam Cực hiện nay thuộc chủ quyền của quốc gia nào ?
  Của 12 quốc gia ký hiệp ước Nam Cực ngày 1/12/1959
  Liên Bang Nga
  Hoa Kỳ
  Là tài sản chung của nhân loại
  20s
 • Q6
  Các học thuyết về quyền tối cao của quốc gia đối với lãnh thổ ?
  Tất cả các thuyết trên
  Thuyết cai trị
  Thuyết nhân quyền
  Thuyết tài vật
  20s
 • Q7
  Có mấy loại biên giới quốc gia ?
  3
  4
  5
  2
  20s
 • Q8
  Trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia được xác định như thế nào?
  Là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân
  Là trách nhiệm của giai cấp, của Đảng và quân đội
  Là trách nhiệm của toàn lực lượng vũ trang và toàn dân
  Là trách nhiệm của toàn Đảng và các tổ chức xã hội
  20s
 • Q9
  Lãnh thổ thuộc chủ quyền hoàn toàn, tuyệt đối và đầy đủ của quốc gia bao gồm những bộ phận nào?
  Vùng đất; vùng trời; lòng đất dưới chúng
  Vùng đất; vùng nước; vùng phía dưới mặt nước và mặt đất; vùng trời
  Vùng đất; vùng nước; vùng trời
  Vùng đất; vùng trời trên vùng đất
  20s
 • Q10
  Một trong những phương pháp cố định đường biên giới quốc gia là gì ?
  Đặt mốc quốc giới
  Xây dựng mốc biên giới
  Xây dựng làng biên giới
  Xây dựng ranh giới quốc giới
  20s
 • Q11
  Chủ quyền lãnh thổ quốc gia là ?
  Văn hoá, ý chí của dân tộc
  Quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của quốc gia
  Thể hiện tính nhân văn của dân tộc
  Truyền thống của quốc gia, dân tộc
  20s
 • Q12
  Một trong những nội dung chủ quyền của quốc gia trên lãnh thổ quốc gia là ?
  Do có sự chi phối bởi các nước trong khu vực
  Quyền tự do lựa chọn chế độ chính trị kinh tế
  Do các thế lực bên ngoài can thiệp vào nội bộ
  không được tự do lựa chọn lĩnh vực kinh tế
  20s
 • Q13
  Châu Nam Cực được các nhà thám hiểm tìm ra vào năm nào đến năm nào ?
  1819-1821
  1992-1994
  1999-1998
  1885-1887
  20s
 • Q14
  Diện tích Nam Cực là bao nhiêu ?
  khoảng 50.000.000 km2
  khoảng 51.200.000 km2
  khoảng 49.000.000 km2
  khoảng 55.000.000 km2
  20s
 • Q15
  Nước nào khám phá ra Châu Nam Cực đầu tiên ?
  Russia
  Việt Nam
  China
  U.S
  20s

Teachers give this quiz to your class