placeholder image to represent content

IBONG ADARNA

Quiz by Bb. Omania

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1
  "Giliw ko, ang singsing ko'y bayaan na, ang pagparoon mong mag-isa'y lubha kong inaalala." (Donya Leonora)
  Hindi na mahalaga kay Donya Leonora ang singsing pagkat ang tanging nais niya ay makasama ang prinsipe.
  Nangangamba si Donya Leonora na sa muling pagbabalik ni Don Juan sa balon ay mapahamak ang prinsipe.
  Gustong samahan ni Donya Leonora si Don Juan sa pagbabalik nito sa balon.
  45s
 • Q2
  "Kay Don Juan ano kaya ang ginhawang mapapala? Ang mamatay sa pagluha at mabuhay na kawawa." (Don Pedro)
  Ipinaliliwanag ni Don Pedro kay Leonora na limutin na si Don Juan sapagkat ang hinihintay na prinsipe ay napahamak na.
  Walang kuwentang tao si Don Juan kung kaya't sinasabi ni Don Pedro kay Leonora na ang buhay niya sa piling nito ay magiging kawawa.
  Ipinahihiwatig ni Don Pedro kay Leonora na tanging luha at pasakit lámang ang kanyang mapapala kay Don Juan na masama.
  45s
 • Q3
  Ang bunso kong si Don Juan may loob na malumanay, matapat sa kaibiga't uliran sa kabaitan. (Haring Fernando)
  Nalulungkot si Haring Fernando sa sinapit ng anak dahil sa labis na kabaitan nito siya ay napahamak.
  Ipinagmamalaki ni Haring Fernando ang anak na si Don Juan sa pagiging mahiyain at mababang loob nito.
  Naniniwala si Haring Fernando na ang kanyang anak na si Don Juan ay isang taong uliran at may pusong dalisay.
  45s
 • Q4
  Di rin namin natagpuan ang bunso mong minamahal, at sa aming kapaguran ito po ang natagpuan. (Don Pedro at Don Diego)
  Nagsinungaling ang magkapatid na Don Pedro at Don Diego sa ama na hindi nila nakita ang bunsong kapatid na si Don Juan.
  Sa kanilang paghahanap sa kapatid ang kanilang nakita ay sina Donya Leonora at Donya Juana na kapwa pumaslang kay Don Juan.
  Nag-ulat ang magkapatid sa ama na dahil sa kanilang kapaguran ay hindi na nila kinayang hanapin pa ang nawawalang kapatid.
  45s
 • Q5
  Akó po'y di sumusuway sa atas mo, Haring mahal, ngunit hiling ko po lámang iliban muna ang kasal. (Donya Leonora)
  Humiling si Donya Leonora na huwag munang isagawa o idaos ang kasal nila ni Don Pedro dahil hindi niya talaga mahal ito.
  Sinuway ni Donya Leonora ang utos ng hari na siya ay makasal kay Don Pedro.
  Dahil sa matinding pagkamuhi ni Donya Leonora kay Don Pedro ay napilitan itong suwayin ang atas ng hari na siya ay makasal sa prinsipe.
  45s
 • Q6
  "Tibayan ang kalooba't dagdagan ang kabaitan, taong nagpapakabanal huwag pagmamalaswaan." (Haring Fernando)
  Hiniling ng ama sa anak na si Don Pedro na magpakabait at magsilbing huwaran ng pagiging maginoo sa kanilang kaharian.
  Hinabilinan ng Haring Fernando ang anak na si Don Pedro na matutong maghintay at huwag gagawan nang masama si Donya Leonora.
  Nagalit si Haring Fernando kay Don Pedro dahil hindi nito iginalang ang kahilingan ni Donya Leonora na ipagpaliban muna ang kanilang kasal.
  45s
 • Q7
  "O, Panginoon Haring mataas, Panginoon naming lahat, sa alipin mo'y mahabag na ituro ang landas." (Don Juan)
  Sa pagkapahamak at pag-iisa ni Don Juan, ang Diyos ang kanyang tinawagan upang siya ay tulungan at ituro sa kanya ang landas na dapat niyang lakaran.
  Nananalangin si Don Juan sa Diyos na siya ay hanguin sa pagkaalipin sa mga kapatid na nagpahamak sa kanya at makita niya ang landas na pauwi sa kanilang palasyo.
  Bilang isang alipin si Don Juan ay nakalaang tahakin anumang landas na ituturo sa kanya ng ating Panginoon.
  45s
 • Q8
  "Kung ako man ay umalis di sa iyo'y hinanakit, manapa nga'y sa pag ibig maligtas ka sa pasakit." (Ibong Adarna)
  Umalis ang Ibong Adarna sa palasyo nang walang hinanakit kay Don Juan dahil ito ay kanyang lubos na iniibig.
  Umalis ang Ibong Adarna sa palasyo upang maligtas si Don Juan sa banta ng panganib na gagawin sa kanya ng kanyang mga kapatid.
  Walang sama ng loob nang umalis ang Ibong Adarna sa palasyo kay Don Juan sa halip sa kanyang paglisan ang kanyang hangarin ay maligtas siya sa panganib.
  45s
 • Q9
  Manalig kang walang hirap na di-nagtatamong palad, pagmasdan mo't yaong ulap hinahawi ng liwanag. (Ibong Adarna)
  Binigyang-payo ng Ibong Adarna si Don Juan na patuloy na magtiis anumang hirap ang kanyang harapin dahil tiyak na ang bagong pag-asa ay kanyang kakamtin.
  Sa kanyang paglalakbay nangako ang Ibong Adarna na siya ay sasamahan at sa madilim na ulap siya ang magsisilbing liwanag.
  Sinabi ng Ibong Adarna kay Don Juan na kasama sa kanyang kapalaran ang magdanas ng hirap ngunit hindi siya dapat matakot dahil siya ay nasa panig ng liwanag.
  45s
 • Q10
  "Pag-asa ko, aking giliw, buháy ka at darating din, darating ka't haha nguin si Leonora sa hilahil." (Donya Leonora)
  Buo pa rin ang pag-asa ni Donya Leonora na ang minamahal na si Don Juan ay muling babalik at siya ay hahanguin sa matinding kalungkutan at hilahil.
  Tanging pag-asa ni Donya Leonora sa kanyang búhay ay si Don Juan na siyang tanging lunas sa kanyang paghihirap at mga hilahil.
  Walang hangad si Donya Leonora kundi ang makabalik si Don Juan sa kanyang píling upang siyang gumamot sa kanyang malubhang sakít.
  45s
 • Q11
  Sa aki'y ipahintulot ng mahal mong pagkukupkop, na bayaan mong matapos ang panata ko sa Panginoon. Si Donya Leonora ay:
  malungkutin
  mahilig mapagisa
  maka-Diyos
  30s
 • Q12
  Kaya Haring mapagmahal, di man dapat sa kalakhan, kung ito po'y kasalanan patawad mo'y aking hintay. Si Donya Leonora ay:
  maka-Diyos
  mapamahiin
  mapagpakumbaba
  30s
 • Q13
  "O, Panginoong Haring mataas, Panginoon naming lahat, sa alipin mo'y mahabag na ituro yaong landas." Si Don Juan ay:
  madasalin
  mapagpakumbaba
  matatakutin
  30s
 • Q14
  "Malayo nga lámang dito ang kinalalagyang reyno, gayon pa man, prinsipe ko, pagpagurang lakbayin mo." Ang Ibong Adarna ay:
  mapagpaubaya
  maawain
  maaalalahanin
  30s
 • Q15
  "O, kási ng aking búhay lunas nitong dusa't lumbay ano't di ka dumaratal ikaw kaya'y napasaan? Si Donya Leonora ay:
  nangungulila
  nayayamot
  natatakot
  30s

Teachers give this quiz to your class