placeholder image to represent content

IŞIĞIN YANSIMASI- düzgün dağınık

Quiz by zeynep

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
8 questions
Show answers
 • Q1
  1.Aşağıda öğrenciler yüzeylerde meydana gelen yansıma türleri için eşleştirmeler yapmışlardır. Buna göre verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
  Cilalı tahta yüzeyi - düzgün yansıma
  Alüminyum folyo - dağınık yansıma
  Dalgalı su yüzeyi - düzgün yansıma
  Düzlem ayna - dağınık yansıma
  30s
 • Q2
  2.Yansıma, .......................... ve .......................... yansıma olmak üzere ikiye ayrılır. Buna göre yukarıda verilen boşluklara aşağıda yer alan kelimelerden hangisi gelirse cümle doğru tamamlanmış olur?
  Doğrusal - dairesel
  Düzgün - dağınık
  Dağınık - Sarma
  Eğri - büğrü
  10s
 • Q3
  3.Işığın bir yüzeye çarpıp yansıması belirli bir kurala göre olur. Aşağıda ışık ışınlarının yansıtıcı iki yüzeye çarpıp yansıması olayları verilmiştir. Buna göre, verilen yansımalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Question Image
  Şekil-I'de düzgün yansıma meydana gelmiştir.
  Şekil-I'deki yüzey düzlem ayna gibi davranmıştır.
  Şekil-II'de cisimlerin net görüntüsü oluşur.
  Şekil-II, dağınık yansımaya örnektir.
  30s
 • Q4
  4.Işığın bir maddeye çarpıp yön değiştirmesine, diğer bir ifade ile ışığın bir yüzeye çarpıp geldiği ortama geri dönmesine ................ adı verilir. Buna göre yukarıda verilen boşluklara aşağıda yer alan kelimelerden hangisi gelirse cümle doğru tamamlanmış olur?
  Yankı
  Soğurulma
  Yansıma
  Yayılma
  10s
 • Q5
  5.Aşağıda bir dağınık yansıma örneği verilmiştir. Buna göre, dağınık yansıma ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  Question Image
  Pürüzlü ve mat yüzeylerde gerçekleşir.
  Cisimlerin net görüntüsü oluşmaz.
  Birbirine paralel gelen ışık ışınları aynı yönde, paralel olarak yansır
  Dalgalı su yüzeyi, buruşuk alüminyum folyo yüzeyi, buzlu cam gibi yüzeylerde dağınık yansıma gerçekleşir.
  45s
 • Q6
  6.Aşağıda bir düzgün yansıma örneği verilmiştir. Buna göre, düzgün yansıma ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  Question Image
  Cisimlerin net görüntüsünün oluşmasını sağlar.
  Birbirine paralel gelen ışık ışınları, yine birbirine paralel olarak yansır.
  Düzlem ayna, durgun su, alüminyum folyo gibi yüzeylerde gerçekleşir.
  Pürüzlü ve mat yüzeylerde gerçekleşir
  45s
 • Q7
  7.. Şekilde bir yüzeye gönderilen ışınların yansımaları gösterilmiştir .Bu olaya göre, I. Dağınık yansıma olarak adlandırılır. II. Yüzey, buruşuk alüminyum folyo olabilir. III. Bu yüzeyde net bir görüntü oluşmaz. ifadelerinden hangileri doğrudur?
  Question Image
  Yalnız II.
  Yalnız I.
  I, II ve III.
  I ve III
  45s
 • Q8
  8.Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen yüzey örneklerinin tamamı ışığın dağınık yansımaya uğradığı yüzeylerdir?
  Kırılmış ayna- Eskimiş kaşık -Cilalanmış tahta
  Durgun su- Cilalanmış tahta -Ayna
  Bulanık su- Çizilmiş ayna- Buruşturulmuş alüminyum folyo
  Dalgalı su- Duvar -Düzgün alüminyum folyo
  30s

Teachers give this quiz to your class