placeholder image to represent content

Ikaanim na Pagtatasa sa ESP/CL 8

Quiz by Mylene Nagaño

Grade 8
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
13 questions
Show answers
 • Q1

  Paano maipakikita ang paggalang sa magulang?

  utusan na bumili ng pagkain

  sumali sa kanilang usapan

  paghalik sa pisngi kung magpapaalam

  pagkuha ng pera sa wallet

  30s
  Edit
  Delete
 • Q2

  Paano mo maipakikita ang paggalang sa nakatatanda?

  pagdarabog kung ikaw ay nauutusan

  pagmamano kung makikita saanman

  pagsagot ng pabalang kung kinakausap

  pagtakas sa mga pinagagawa

  30s
  Edit
  Delete
 • Q3

  Paano mo maipakikita ang paggalang sa awtoridad?

  paggawa ng mga di-magandang bagay

  pagsunod sa mga nakatakdang batas

  paglabas ng hatinggabi

  pagsuway sa mga pamantayan

  30s
  Edit
  Delete
 • Q4

  Ang mga sumusunod ay pagpapakita ng paggalang sa panlahat, maliban sa isa.

  paghingi ng pasensya o paumanhin

  pagsasabi ng po at opo

  pagsagot ng may tamang asal at punto

  paninisi kung nakagawa ng bagay na hindi tama

  30s
  Edit
  Delete
 • Q5

  Ang mga sumusunod na gawain ay nagpapakita ng paggalang , maliban sa isa. Anlin ito?

  pagsimangot kung napagsasabihan

  pagyuko sa gitna ng mga taong nag-uusap

  pagtanggal ng sombrero kung sisimba

  pag-abot ng upuan sa matanda

  30s
  Edit
  Delete
 • Q6

  Galangin ang lahat ng tao na iyong nakakasalamuha.

  MALI

  TAMA

  30s
  Edit
  Delete
 • Q7

  Dapat lamang na igalang pati na ang mga sariling ari-arian at kagamitan ng kapwa.

  TAMA

  MALI

  30s
  Edit
  Delete
 • Q8

  Huwag mo ng galangin pa ang mga taong may hindi magandang pag-uugali.

  TAMA

  MALI

  30s
  Edit
  Delete
 • Q9

  Ang paggalang ay marapat lamang na ibigay sa mga taong may mataas na pinag-aralan.

  TAMA

  MALI

  30s
  Edit
  Delete
 • Q10

  Kagalang-galang ang mga taong may paggalang din sa kanyang kapwa-tao.

  MALI

  TAMA

  30s
  Edit
  Delete
 • Q11

  Ano ang mabuting paggalang ang maipakikita mo sa mga taong nakapaligid sa iyo?

  freetext://

  30s
  Edit
  Delete
 • Q12

  Ginagalang mo ba ang iyong sarili? Paano mo nasabi? Ipaliwanag ang iyong sagot?

  freetext://

  30s
  Edit
  Delete
 • Q13

  Sinu-sino ang mga tao na dapat mong bigyang paggalang? Magbigay ka ng lima (5)

  freetext://

  30s
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class