placeholder image to represent content

IKAAPAT NA LAGUHANG PAGSUSULIT SA FILIPINO 8

Quiz by Lana Matusalem

Grade 8
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
40 questions
Show answers
 • Q1

  Ang obrang Florante at Laura ay naging daan upang mapataas ang antas ng panitikan noong walang layang makapagpahayag ng kaisipan at pagkamailkhain at _______ ng mahuhusay na manunulat.

  pamumuhay

  kultura

  damdamin

  sining

  60s
 • Q2

  Itoa y tulang romansa na may walong pantig at inaawit nang mabilis.

  awit

  tula

  korido

  sanaysay

  60s
 • Q3

  Siya ang naging inspirasyon ni Francisco Balagtas upang maisulat ang Florante atLaura.

  Maria Leonor Rivera

  Maria Asuncion Rivera

  Juan Tiambeng

  Magdalena Ana Ramos

  60s
 • Q4

  Ano ang pangunahing pakiusap ni Balagtas sa babasa ng kaniyang obra ay ”Maaring dustain at husgahan huwag lamang babaguhin ang _______”.

  wakas

  kuwento

  pamagat

  berso

  60s
 • Q5

  Nagising ang pusong makabansa ng mga Pilipino at naghangad na makalaya mula sa pagkaaliping gawa ng mga Espanyol. Ang pahayag ay tumutukoy sa? _______.

  layunin ng akda

  kalagayang panlipunan

  epekto ng akda

  kahalagahan ng akda

  60s
 • Q6

  Mahigpit na ipinatutupad ang sensura ng mga Espanyol sa mga inililimbag at ipinalalabas.  Batay sa pahayag, anoang nais na ipahiwatig nito?

  epekto ng akda

  layunin ng may-akda

  kalagayang panlipunan

  kahalagahan ng akda

  60s
 • Q7

  Ano-ano ang hinagpis ni Florante sa pagkakatali sa puno ng higera?

  Sa kaniyang kaharian, pinamumunuan at ang minamahal

  Sa kaniyang kaaway, kaibagan at ang minamahal

  Sa kaniyang ina, kaibigan at ang kaniyang katoto

  Sa kaniyang bayan, ama, at ang pinakamamahal na kasintahan

  60s
 • Q8

  Nang makita ang binata, namangha ang hari at nagdesisyon itong pangunahanang hukbo na lalaban sa Crotona. Anong damdamin o motibo ang ipinapahayag?

  pagkatuwa

  pananalig

  paghanga

  pag-asa

  60s
 • Q9

  Masakit isipin na may mga batang masunod lamang ang kanilang gusto pati luha ng ina’y hinamak. Ang salitang nakasalungguhit ay nangangahulugang?

  pinaluha ang ina

  inaway ang nanay niya

  isinaalang-alang ang pagluha ng ina

  binalewala ang pagluha ng ina

  60s
 • Q10

  Kanino unang naramdaman ni Florante ang pag-ibig sa unang pagkikita?

  Flerida

  Laura

  Selya

  Floresca

  60s
 • Q11

  "Siyang pamimitak at kusang nagsabog

    ng ningning ang talang kaagaw ni Venus

    Anaki ay bagong umahon sa bubog,

    buhok ay naglugay sa perlas na batok”

  Athena

  Venus

  Pandora

  sa isang Perlas

  60s
 • Q12

  Anong pahiwatig ang ipinakita ng may-akda na nagsasabing may pag-ibig din si Laura para kay Florante?

  ang pagkikita nila sa hardin

  ang pagtulo ng luha ni Laura ng umalissi Florante

  dahil sa pakikipag-usap niya ng magiliw sa binata

  pagpayag niya na makipagpagdigma

  60s
 • Q13

  "Bayang walang loob, sintang alibugha

  Adolfong malupit, Laurang mandaraya

  magdiwang na kayo't, manulos sa tuwa

  at masunod na sa akin ang nasa!."

  Anong damdamin ang nangingibabaw sa saknong?

  pagkaawa

  panghihikayat

  pagkalungkot

  pagkagalit

  60s
 • Q14

  Ang batang pinalaki sa paraan kung saan ang hatol ay salat ay madalas hindi maitama ang mga pagkakamali. Ang salitang nakasalungguhit ay nangangahulugang?

  kulang sa disiplina

  kulang sa pagmamahal

  kulang sa pera

  kulang sa pang-unawa

  60s
 • Q15

  Ang ilan sa kabataan ngayon, inaakala pa lamang ang hilahil ay umaayaw na. Ang salitang   nakasalungguhit ay nangangahulugang?

  ipinagpapalagay pa lamang ang kahihinatnan

  ipinagpapalagay pa lamang ang utos

  naiisip pa lamang ang kasama

  naiisip pa lamang ang hirap

  60s

Teachers give this quiz to your class