Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
26 questions
Show answers
 • Q1

  “Nagkaroon ng malalang sakit ang hari ng Berbanya na si Don Fernando dahil sa isang masamang panaginip. Nakita niya sa kaniyang panaginip na pinaslang ng dalawang buhong ang bunso niyang anak na si Don Juan at pagkatapos ay inihulog ito sa balon. Ayon sa isang medikong paham, tanging ang awit lamang ng Ibong Adarna ang makapagpapagaling ng karamdaman ng hari.”  Ayon sa binasa, ano ang motibo ng may-akda?

  llahad na hindi lahat ng kapangyarihan ay nasa kamay ng isang hari.

  Ipakilala ang kahalagahan ng mga alternatibong panggagamot na hindi ginagamitan ng siyensya. 

  Ipakita na ang hari ay isa ring ama na bagama’t makapangyarihan ay pinahihina ng mga pangyayari sa pamilya.

  Ilarawan ang mga nangyayari sa pamilya ng mga may kapangyarihan.

  60s
 • Q2

  “Nagdaan ang ilang mga araw ay hindi pa rin nakababalik ang dalawang magkapatid. Subyang kay Don Juan ang paghihirap ng ama at pag-aalala naman sa kaniyang mga naparawal na kapatid. Agad siyang humingi ng pahintulot sa ama sa kabila ng pag-aalinlangan ng ama sa masamang palarin ng bunsong anak.”

  Mula sa binasa, ano ang nais iparating ng may-akda?

  ang magkakapatid ay nagtutulungan upang mapagaling ang kanilang ama.

  hindi kailanman hahayaan ng magulang na mapahamak ang kanilang anak

  hindi kayang magtiis ng anak kapag nahihirapan na ang magulang.

  lamang ang pagmamahal ng anak kaysa sa magulang.

  60s
 • Q3

  Alin sa mga sumusunod ang kahulugan at katangian ng korido?

  walang taglay na kapangyarihang supernatural ang mga tauhan

  binubuo ng 12 pantig sa bawat taludtod

  mabagal ang himig na tinatawag na andante

  binubuo ng 8 pantig sa bawat taludtod

  30s
 • Q4

  Ito ang katangian ng korido batay sa paksa nito.

  higit na makatotohanan ang nilalaman ng akda

  tungkol sa bayani at mandirigma

  tungkol sa kababalaghan at alamat

  hango sa tunay na buhay

  30s
 • Q5

  Nakawiwiling pag-aralan at basahin ang akdang Ibong Adarna dahil ito ay _____

  may hari at reynang namamahala.

  kapupulutan ito ng yaman.

  magagaling ang mga tauhang prinsipe

  kapupulutan ito ng mga aral sa buhay.

  30s
 • Q6

  Isa sa kahalagahan ng pag-aaral ng Ibong Adarna ay ______

  Matutong manlamang sa kapatid at kapwa

  Matibay na pananampalaya sa Panginoong Maykapal

  Maniwala at sang-ayunan ang sinasabi ng iba

  Sumuko sa anumang hamon sa buhay

  30s
 • Q7

  Ayusin ang mga sumusunod na impormasyon ukol sa Kaligirang pangkasaysayan ng Ibong Adarna ayon sa sistematikong pamamaraan ng pagsulat.

  1. Ito ay nakarating sa ating bansa noong 1610 mula Mexico sa panahon na tayo ay sakop ng mga Kastila.

  2. Ang Ibong Adarna ay isinulat bilang isang korido na may wawaluhing pantig.

  3. Hindi man katutubo ang kuwentong ito, tinangkilik pa rin ito ng mga Pilipino

  4. Sinikap ni Marcelo P. Garcia na malikom ang lahat ng impormasyon tungkol dito

  5. Sa kasalukuyan, patuloy na ginagamit at pinag-aaral ang akda.

  4-2-1-3-5 

  2-1-3-4-5

  3-4-2-1-5

  1-2-3-4-5

  60s
 • Q8

  Sa kaniyang masusing pag-aaral at pagkolekta ng mga sipi ng koridong Ibong Adarna ay naisaayos niya ang mga salita, sukat at tugma ng bawat saknong.

  Marcelo P. Garcia

  Carlos Palanca

  Marcelo H. Del Pilar

  Carlos P. Garcia

  30s
 • Q9

  Alin sa mga sumusunod ang makasusukat sa tibay ng loob at pananampalataya? 

  ang pagiging matapat sa tungkulin 

  mabubuting pamumuno sa nasasakupan 

  ang pagsunod sa utos at payo ng mga magulang.

  mahihirap na pagsubok sa buhay ,pagtitis at pagpapakasakit.

  30s
 • Q10

  Alin sa mga sumusunod ang dapat na gawin ng isang pamilya upang maging matibay ang kanilang relasyon?

  pamamalakad sa nakatatandang kapatid

  papapayo, pagsunod sa utos at pagtulong sa kapwa

  pagpapatawad, pagtutulungan at pagbibigayan

  pagsunod sa mga magulang

  30s
 • Q11

  Alin sa mga sumusunod na suliraning panlipunan ang matatagpuan sa unang yugto ng Ibong Adarna?

  Pananamantala ng pinuno o lider sa kaniyang nasasakupan.

  Malabis na pagpapahalaga sa kayamanan o salapi.

  Pagsasakripisyo ng anak para sa magulang

  Ang pagiging bayolente o paggamit ng dahas sa kapwa.

  30s
 • Q12

  Pinagkaisahan ng magkapatid na Don Pedro at Don Diego na bugbugin si Don Juan upang kunin ang Ibong Adarna at iuwi sa kanilang kaharian. Anong suliraning panlipunan ang nais ipahiwatig nito?

  Malabis na pagpapahalaga sa kayaman o salapi.

  Ang pagsasamantala ng pinuno o lider sa kaniyang nasasakupan

  Ang pagiging bayolente, pananakit, o paggamit ng dahas laban sa kapwa.

  Ang pagiging sunod-sunuran sa masamang impluwensya ng iba.

  30s
 • Q13

  videoq:0CbiPHiIf-4:1228:1350:0//Ano ang iyong saloobin sa ginawang desisyon ni Althea na pakasalan si Adonis kahit hindi nya ito iniibig?

  Maiinis dahil siya ay napilitan lamang gawin ito.

  Malulungkot sapagkat gagawin niya ito para tulungan ang pamilya kapalit ng kaligayahan.

  Matutuwa dahil magiging maayos na ang kanilang buhay.

  Maliligayahan sapagkat ang hirap na naranasan nila noon ay magbabago na.

  10s
 • Q14

  Nawalan ng alaala si Benedict na ngayo’y tinatawag ng Romeo ng pamilya ni Maya na kumupkop sa kaniya. Sinabi ni Maya na siya ang babaeng gustong pakasalanan ni Benedict at dahil na rin sa pagbabanta ni Stephan sa pamilya nito. Ano ang saloobin mo sa ginawang pagbabalat-kayo ni Maya?

  Masasabik dahil sila ay ikakasal na.

  Magugulat sapagkat ang lahat ay walang katotohanan.

  Matutuwa sapagkat may kumupkop kay Benedict

  Magagalit dahil hindi tama ang kaniyang ginawang panloloko sa binata.

  10s
 • Q15

  Nang mahuli ni Don Juan ang Ibong Adarna, nakaisip ng masamang plano si Don Pedro na bugbugin si Don Juan upang kunin ang Adarna at papurihan ng kanilang amang hari. Anong suliranin ang kinakaharap ni Don Juan sa bahaging ito?

  Sa kainggitan ay kayang gumawa ng masamang bagay.

  Hindi lahat ng iyong ginagawa ay nauunawaan ng iba

  Wala sa nabanggit.

  Kahit kapatid ay kaya kang pagtaksilan

  10s

Teachers give this quiz to your class