placeholder image to represent content

Ikaapat na Markahan – Modyul 2: Ang Aking Personal na Pahayag ng Layunin sa Buhay

Quiz by Carlo Caparas

Grade 7
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 1 skill from
Grade 7
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

EsP7PB-IVc-14.2

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Ang Personal Mission Statement ay magsisilbing gabay sa mga pagpapasiya ng iyong gagawin sa iyong buhay.

  MALI

  TAMA

  30s
  Edit
  Delete
 • Q2

  Maaring maging mahaba o maikli ang Pahayag ng Layunin sa Buhay.

  TAMA

  MALI

  30s
  EsP7PB-IVc-14.2
  Edit
  Delete
 • Q3

  Nasasakop ng Personal na Pahayag ng Layunin sa Buhay ang apat na  aspeto ng iyong pagkatao: pisikal, sosyal, mental at ispirituwal.

  TAMA

  MALI

  30s
  Edit
  Delete
 • Q4

  Ang paglista sa iyong mga kakayahan bilang isang indibiduwal ay parte ng hakbang sa pagbuo ng Personal Mission Statement.

  MALI

  TAMA

  30s
  Edit
  Delete
 • Q5

  Ang Personal Mission Statement ay pansarili lamang at hindi dapat ibinabahagi sa ibang tao.

  TAMA

  MALI

  30s
  Edit
  Delete
 • Q6

  Ito ay maihahalintulad sa isang personal o pansariling motto o kredo na nagpapahayag kung ano ang kabuluhan ng iyong buhay.

  Personal Goals in Life

  Personal Mission Statement

  Personal Vision Statement

  Personal Motto in Life

  30s
  Edit
  Delete
 • Q7

  Bakit mahalaga ang pagbuo ng Personal na Pahayag ng Layunin sa Buhay?

  Magsisilbi itong gabay upang makamit ang mga mithiin at pangarap mo sa buhay.

  Mabubuksan ang iyong mata sa mga bagay na mahalaga sa buhay mo.

  Lahat ng nabanggit

  Magiging malinaw sayo ang mga kilos na dapat isinasagawa mo sa iyong buhay.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q8

  Alin sa mga sumusunod ang HINDI kabilang sa mga katangian ng isang Personal na Pahayag ng Layunin sa Buhay?

  Nakalista dito ang iyong mga problema sa buhay.

  Nasasakop nito ang apat na aspeto ng iyong pagkatao: pisikal, sosyal, mental at ispirituwal.

  Nagbibigay ito ng inspirasyon sa iyong buhay.

  Nailalarawan nito ang mga katangian na nakapagpapatangi sa iyo.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q9

  Ayon kay Dan Miller nakasaad sa Personal na Pahayag ng Layunin sa Buhay ang:

  Mga kakayahan at talento

  Mga Pagpapahalaga sa buhay

  Lahat ng nabanggit

  Mga Mithiin at Pangarap sa buhay

  30s
  Edit
  Delete
 • Q10

  Alin sa mga sumusunod ang HINDI kabilang sa mga hakbang sa pagbuo ng Personal na Pahayag ng Layunin sa Buhay?

  Wala sa nabanggit

  Alamin ang iyong mga pagpapahalaga sa buhay.

  Ilista ang iyong mga kahinaan bilang isang indibiduwal.

  Bumuo ng ninanais na imahe para sa iyong sarili.

  30s
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class