placeholder image to represent content

Ikaapat na Markahang Pagsusulit

Quiz by Nenet Fernandez

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet
30 questions
Show answers
 • Q1
  1. Ngayon na nasa baitang 9 ay mas malinaw na ang iyong pagpaplano sa iyong kinabukasan dahil __________.
  a. may gumagabay na Guidance Counselor at resulta ng NCAE.
  c. malaya ka ng magdesisyon sa buhay na gusto mong tahakin.
  b. may kakayahan ka ng magisip at may malayang pagkilos.
  d. may kakayahan ka ng magdesisyon batay sa iyong hilig, kasanayan at pagpapahalaga
  30s
 • Q2
  2. Ang mga sumusunod ay nagpapakita ng mga kabataang may hilig at talento. Sino sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagkilala at pagpapaunlad ng kanyang talento at hilig?
  c. Si Hunnie ay nagpapakita ng hilig sa pag-arte. Siya ay humanap ng mga libreng acting workshop para mahasa at malinang ang kanyang kakayahan sa pag-arte.
  a. Magaling tumugtog si Yeol at siya ay masunuring anak. Ang pinili niyang kurso ay ayon sa kagustuhan ng kanyang magulang na engineering at pagsasantabi ng kanyang gitara.
  b. Masipag mag-aral si Minmin at hilig niya ang sining. Sa tuwing siya ay nag-aaral ay ibinibigay niya ang lahat ng kanyang panahon sa pag-aaral lamang.
  d. Si Han ay mahilig mag-rap at sumulat ng kanta. Sumali siya sa audition para sa song writing at nang hindi matanggap ay kinalimutan na ang pagsali muli.
  30s
 • Q3
  3. Ang PPMB ay matatawag din na Personal na Kredo o Motto dahil ___.
  d. ito ay nagsasalaysay kung paano mo ninanais na maging kapakipakinabang sa buhay
  c. ito ay nagsasalaysay kung paano mo ninanais na maging masagana ang iyong buhay
  b. ito ay nagsasalaysay kung paano mo ninanais na dumaloy ang iyong buhay
  a. ito ay nagsasalaysay kung paano mo ninanais maging maligaya sa buhay
  30s
 • Q4
  4. Ang pagkakaroon ng bukas na isipan sa pagtanggap ng constructive criticism ay mahalaga sapagkat:
  b. Iminumulat nito ang aking sarili na marami pa akong hindi alam sa buhay.
  c. Nagkakaroon ako ng kaalaman sa mga dapat ko pang paunlarin.
  a. iniiwasan nito ang alitan sa pagitan ng mga magkakatrabaho.
  d. Tinuturuan ako nito na maging mahinahon.
  30s
 • Q5
  5. Kailangan ito upang malaman kung may pangangailangan sa kursong napili.
  a. Key Employment Generators
  c. Lokal at global na demand
  d. Strand at track
  b. Laborem Exercens
  30s
 • Q6
  6. Ang Cyberservices, Banking and Finance, Manufacturing at Construction ay ilan sa mga nakatala dito.
  c. Lokal at global na demand
  d. Strand at track
  a. Key Employment Generators
  b. Laborem Exercens
  30s
 • Q7
  7. Nasasaad dito na sa pamamagitan ng paggawa, ipinapakita ng tao ang kanyang dignidad at sa pamamagitan nito nagkakaroon siya ng malaking kontribusyon sa ibang tao at sa lipunan tungo sa kabutihang panlahat.
  c. Guidance Advocate
  a. Key Employment Generators
  d. Labor Code
  b. Laborem Exercens
  30s
 • Q8
  8. Ito ay maituturing rin na mahalagang salik sa paghahanda sa iyong pipiliing track o kurso dahil ito ay tumutukoy sa mga bagay na tayo ay magaling.
  a. Hilig
  d. Talento
  b. Kasanayan (Skills)
  c. Pagpapahalaga
  30s
 • Q9
  9. Paboritong gawin ni Jinnie ay magluto. Nakakapagluto siya ng iba’t-ibang putahe. Masaya siya kapag siya ay gumagawa sa kusina at pinaghahanda ng masarap na pagkain ang kanyang pamilya. Ginagawa niya ito ng buong husay at sigla kumpara sa iba pang gawain tulad ng paglalaba, paglilinis ng bahay o pag-aayos ng mga gamit sa kanilang bahay. Anong pansariling salik ang tinatalakay sa maigsing pahayag na ito?
  b. Kasanayan (Skills)
  a. Hilig
  d. Talento
  c. Pagpapahalaga
  30s
 • Q10
  10. Bata pa lang si Kris ay may interes na siya sa pagbabasa, pagguhit at pagsusulat. Lalo niya napaunlad ito ng siya ay sumali sa mga paligsahan at mga samahan patungkol dito sa loob at labas ng paaralan. Sa pagtungtong niya ng kolehiyo ay Arts and Letters ang kanyang kinuhang kurso. Anong pansariling salik ang tinatalakay sa maigsing pahayag na ito.
  c. Pagpapahalaga
  d. Talento
  b. Kasanayan (Skills)
  a. Hilig
  30s
 • Q11
  11.Ang mga paaralan ay nagsasagawa ng mga career orientation upang:
  a. gabayan ang mga mag-aaral sa mga kursong maaari nilang kunin sa kolehiyo
  b. gabayan ang mga mag-aaral sa tamang kilos sa loob at labas ng paaralan
  d. matulungan ang mga mag-aaral sa kanilang suliraning pang akademiko
  c. matuklasan ang talinong taglay ng mga mag-aaral
  30s
 • Q12
  12. Si Joanna ay kasalukuyang nagsasanay (on the job training) bilang management trainee sa
  a. Makakapulot siya ng magagandang pamamaraan sa pagtatrabaho.
  c. Matututo siyang gumamit ng kagamitang pang-opisina sa tunay na buhay
  d. Matututo siyang makisama sa kanyang mga kasamahan
  b. Makikita niya ang kanyang kaibahan sa ibang empleyado
  30s
 • Q13
  13.Ang mga kolehiyo at pamantasan ay nagbibigay ng college admission test sa mga nagnanais pumasok sa kanilang institusyon upang matuklasan ang:
  b. kakayahang pinansyal ng mag-aaral
  c. kalagayang emosyonal ng mag-aaral
  d. pagpapahalagang taglay ng mag-aaral
  a. kaalamang taglay ng mag-aaral
  30s
 • Q14
  14.Ang teorya na ukol sa Multiple Intelligences ay nagpapatunay na ang bawat tao ay:
  d. may kalayaan at dignidad
  b. may kalakasan at kahinaan
  a. may iba’t ibang talinong taglay
  c. may kakayahang matuto
  30s
 • Q15
  15.Ikaw ay nalalapit ng pumasok bilang mag-aaral ng Senior High School, ngunit naguguluhan ka pa sa mga pagpipiliang track o kurso na gusto mong kunin. Ano ang dapat maging aksyon mo tungo sa problemang ito?
  d. Makinig sa mga gusto na kurso ng mga kaibigan.
  a. Humingi ng tulong sa malapit sa iyo at umasa sa kanilang desisyon.
  b. Huminto muna at sa susunod na taon na lamang mag-aral.
  c. Magbasa at maglaan ng panahon na makapag-isip at magplano.
  30s

Teachers give this quiz to your class