placeholder image to represent content

Ikalawang Buwanang Pagsusulit sa Filipino 8

Quiz by Nymfa Valentin

Grade 8
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 5 skills from
Grade 8
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

F8PB-IIc-d-25
F8PU-IIe-f-26
F8WG-IIf-g-27.
F8WG-IIId-e-31
F8PU-IIg-h-28

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1

  Ito ay isang komedya o melodramang may kasamang awit at tugtog na nahihinggil sa mga punong damdamin ng tao.            

  Sarsuwela

  Tula

  Balagtasan

  Dula

  30s
  F8PB-IIc-d-25
 • Q2

   Ito ang manunulat na nanguna sa pagpapakilala ng Sarsuwela sa panahon ng himagsikang Pilipino. Gumamit siya ng pangalang “Lola Basyang. ”

  Alejandro Abadilla

  Severino Reyes

  Ninoy Aquino

  Jose Corazon De Jesus

  30s
  F8PU-IIe-f-26
 • Q3

  Ito ang pangalan ng babaeng iniibig ni Temyong.

  Juliana

  Joanna

  Joan

  Julia

  30s
  F8PU-IIe-f-26
 • Q4

  Ito ang pamagat ng kwentong sarsuwela ni Severino  Reyes.

  Noon, Ngayon, at Bukas

   Tanikalang Ginto

  Walang Sugat

   Ibong Mandaragit

  30s
  F8PU-IIe-f-26
 • Q5

  Ito ang pangalan ng lalaking nagpanggap na siya ay mamamatay na upang mapakasal lamang sa kanyang kasintahan.

  Lucas

  Inggo

  Marcus

  Temyong

  30s
  F8PU-IIe-f-26
 • Q6

  Ito ang akda ni Pineda na tungkol sa impluwensiya ng mga Amerikano sa mga Pilipino.

  Amerikanong Maka-Pilipino

  Amerikanisasyon ng mga Pilipino

  Pagka-Pilipinong Amerikano

  Amerika sa Pilipinas

  30s
  F8WG-IIf-g-27.
 • Q7

  Ito ay isang paraan ng paglalahad ng isang kalagayan o sitwasyon sa pamamagitan ng maayos na paghahanay ng mga pangyayari ayon sa talagang pagkakasunod-sunod ng mga ito.

  Paghahambing at Pagsasalungatan

  Sanhi at Bunga

  Pag-iisa-isa

  Pagbibigay ng Halimbawa

  30s
  F8WG-IIId-e-31
 • Q8

  Ito ay nagpapatibay ng isang paglalahad sa pamamagitan ng pagbibigay ng halimbawa  upang  madaling makumbinsi o mahikayat ang nagbabasa o nakikinig.

  Pag-iisa-isa

  Pagbibigay ng Halimbawa

  Paghahambing at Pagsasalungatan

  Sanhi at Bunga

  30s
  F8WG-IIf-g-27.
 • Q9

  Ito ay pagpapahayag na tumatalakay sa sanhi o dahilan at kung ano-ano ang kinalabasan.

  Pag-iisa-isa

  Pagsusuri

  Sanhi at Bunga

  Pagbibigay ng Halimbawa

  30s
  F8WG-IIf-g-27.
 • Q10

  Ito ay paraan ng pagpapahayag na nagsusuri sa mga salik o bagay-bagay na nakaaapekto sa isang sitwasyon at ang pagkakaugnay-ugnay ng mga ito.

   Pagsusuri

  Sanhi at Bunga

  Paghahambing at Pagsasalungatan

  Pag-iisa-isa

  30s
  F8WG-IIf-g-27.
 • Q11

  Ito ang maayos at wastong pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari.

  Simula

  Dayalogo/ Salitaan

  Banghay

   Buod

  30s
  F8PU-IIg-h-28
 • Q12

  Ito ay nagsasaad kung saan dapat talakayin ang paksa at kung sinong mga tauhan  ang dapat maglahad ng mga pangyayaring makikita at maririnig niya.

  Banghay

  Paningin

  Suliranin/ Problem

  Paksang-diwa/Theme

  30s
  F8PU-IIg-h-28
 • Q13

  Ito ang usapan ng mga tauhan.  Kailangang ito ay magawang natural at hindi artipisyal.

  Salitaan/ Dayalogo

  Paningin

   Suliranin/Problem

  Banghay

  30s
  F8PU-IIg-h-28
 • Q14

  Ito ang paglalaban ng mga pangunahing tauhan at ang kanyang mga kasalungat na maaaring kapwa tauhan, o ng kalikasan o ng damdamin na rin niya.

  Tunggalian/Conflict

   Salitaan/ Dayalogo

  Banghay

   Paningin

  30s
  F8PU-IIg-h-28
 • Q15

  Ito ay maaaring mapanudyo, nagpapatawa, at iba pang magpapahiwatig ng kulay ng kalikasang damdamin.

  Salitaan/Dayalogo

  Paningin

   Tunggalian/Conflict

  Himig/Mood

  30s
  F8PU-IIg-h-28

Teachers give this quiz to your class