placeholder image to represent content

Ikalawang Buwanang Pagsusulit sa Kristiyanong Pamumuhay (CL)

Quiz by Ms. Ma. Agot Asuncion G. Cerbito

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
12 questions
Show answers
 • Q1
  Ang bawat tao ay biniyayaan ng pare-parehong talento upang magamit sa kanyang pakikipagkapwa.
  Mali
  Tama
  45s
 • Q2
  Mahihirap lamang ang nakararanas ng pagsubok sa buhay.
  Mali
  Tama
  45s
 • Q3
  Ang pakikilahok ay makakamit kahit hindi kinikilala ng tao ang kanyang pananagutan.
  Mali
  Tama
  45s
 • Q4
  Ang pakikilahok ay mahalaga sapagkat maibabahagi ang sariling kakayahan na makatutulong sa pagkamit ng kabutihang panlahat.
  Mali
  Tama
  45s
 • Q5
  Ang mga kilalang mga kaloob ng Espiritu Santo ay karunungan, pag-unawa, pagpapayo, katapangan, kaalaaman, pagpapabanal na pagkatakot sa Panginoon.
  Mali
  Tama
  45s
 • Q6
  Ang Pangalang Jesus na ibinigay sa pagbabalita ng Anghel kay Jose ay nangangahulugang “Nagliligtas ang Diyos”.
  Mali
  Tama
  45s
 • Q7
  Siya ang itinanghal na Santo noong 1982 dahil sa pagkukusang mag-alay ng sariling buhay sa taong hindi naman niya kakilala.
  Question Image
  San Lorenzo Ruiz
  San Roque
  San Maximilian Kolbe
  San Pedro Calungsod
  45s
 • Q8
  Sino ang tinutukoy na pinagmumulan ng lahat ng biyaya at dapat nating pagkatiwalaan?
  Users enter free text
  Type an Answer
  45s
 • Q9
  Sa antas ng pakikilahok na ito, kinakailangang isaalang-alang ang kabutihang maidudulot nito hindi lamang sa sarili kundi sa mas nakararami.
  Konsultasyon
  Impormasyon
  Sama-samang pagkilos
  Sama-samang pagpapasiya
  45s
 • Q10
  Ito ay isang antas ng pakikilahok kung saan kailangan na matuto kang magbahagi ng iyong nalalaman upang makatulong na madagdagan ang kaalaman ng iba.
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  45s
 • Q11
  Ito ay mas malalim sa kahulugan ng impormasyon. Ito ang antas kung saan hindi lamang ang sarili mong opinyon o ideya ang kailangang mangibabaw kundi kailangan pa ding makinig sa mga puna ng iba na maaaring makatulong sa pagtatagumpay ng isang proyekto o gawain.
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  45s
 • Q12
  Ito ay isang tungkulin na kailangang isakatuparan ng lahat na mayroong kamalayan at pananagutan tungo sa kabutihang panlahat.
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  45s

Teachers give this quiz to your class