placeholder image to represent content

Ikalawang Digmaang Pandaigdig

Quiz by Marvel Velez

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1
  Ganap na nagsimula ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig nang
  atakihin ng Japan ang Pearl Harbor
  bumagsak ang ekonomiya bunsod ng Great Depression
  sakupin ng Germany ang USA
  ilunsad ng Germany ang mga blitz laban sa Poland
  20s
 • Q2
  Sapilitan ang naging paglagda ng Germany sa Kasunduang Versailles.
  Mali
  Tama
  20s
 • Q3
  Bago pa man magsimula ang WW2, sinakop na ng Italy ang...
  Nanjing
  Manchuria
  Ethiopia
  Poland
  20s
 • Q4
  Ano ang tinawag sa samahang binuo ng kampihan ng Germany, Italy, at Japan?
  Allied Forces
  Axis Powers
  Central Powers
  20s
 • Q5
  Ang Soviet Union ay nakipaglaban kasama ang mga Allies sa WW2.
  Tama
  Mali
  20s
 • Q6
  Tanging mga Hudyo ang pinatapon sa mga concentration camps.
  Tama
  Mali
  20s
 • Q7
  Ang tinawag sa malawakang persekusyon ng mga Hudyo noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig ay
  Appeasement
  Great Depression
  Holocaust
  D-Day
  20s
 • Q8
  Sino ang pinuno ng Great Britain noong WW2?
  Adolf Hitler
  Winston Churchill
  Benito Mussolini
  Emperor Hirohito
  20s
 • Q9
  Katulad noong WW1, sinuportahan ng US ang __________ bago pa man makisangkot sa WW2.
  Great Britain
  Japan
  Germany
  Italy
  20s
 • Q10
  Kailan inatake ng mga Hapon ang Pearl Harbor sa Hawaii?
  August 6, 1945
  Disyembre 7, 1941
  June 6, 1944
  November 11, 1918
  20s
 • Q11
  Alin sa mga sumusunod ang nanatiling "neutral" sa gitna ng labanang WW2?
  Soviet Union
  China
  Spain
  France
  20s
 • Q12
  Maraming kababaihan ang nagsimulang magtrabaho sa mga pabrika upang magpatuloy ang ekonomiya sa kabila ng pakikidigma ng mga kalalakihan.
  Tama
  Mali
  20s
 • Q13
  Nagbagsak ang US nang dalawang bomba sa mga siyudad ng Japan upang tuluyang wakasan ang WW2.
  Mali
  Tama
  20s
 • Q14
  Nabuo ang _________ sa pagtatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig.
  League of Nations
  United Nations
  20s
 • Q15
  Ang umusbong na superpower sa pagtatapos ng WW2 ay ang
  Italy at USSR
  France at Italy
  US at Great Britain
  US at USSR
  20s

Teachers give this quiz to your class