placeholder image to represent content

Ikalawang Lagumang Pagsusulit

Quiz by Virginia T. Jaralve

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
40 questions
Show answers
 • Q1

  Sa pag-aaral ng mga yugto ng pamumuhay ng mga sinaunang tao paano sinasabing nagsimula ang pamumuhay ng unang tao?

  Pag-aalaga ng hayop          

  Pagtatanim ng mga halaman

  Pangangalap ng pagkain

  Pagpapalitan ng produkto

  60s
 • Q2

  Palipat-lipat ng tirahan ang mga tao noong panahon ng Paleolitiko? Ano ang tawag sa paraan ng pamumuhay ng mga ito?

   Sedentaryo       

  Mesolitic        

  Nomadic

  Neolitic          

  60s
 • Q3

  Ano ang kahalagahan ng mga ilog sa Asya tuladng Huang Ho, Tigris at Euphrates kung kaya’t naging kaiga-igaya ang rehiyon?

   Ditonagsimula ang mga sinaunang sibilisasyon

  Samga lambak na ito natutunan ang pagsasagawa ng mga iba’t-ibang kabuhayan.

   

  Nagsilbing daanan ng mga mangangalakal mula sa iba’t-ibang bahagi ng asya.

  Dito nagmula ang lahat ng pangangailangan ng mga sinaunang tao.

  60s
 • Q4

  Ang pagiging mayaman ng kabihasnang Tsino aynag bunga ng mga dakilang kontribusyon sa daigdig sa larangan ng pilosopiya. Aling kaisipan  ang nagmula sa mga Tsino?

  Ang kanilang pinuno na tinawag na tinawag na caliph ay utos at basbas ni Allah

  Ang kanilang hari ay kinilala bilang devaraja o Haring Diyos at bilang cakravartin o bilang hari ng daigdig)

  Ang kanilang imperyo ang sentro ng daigdig atang namumuno ay Anak ng Langit (Son of Heaven) at may basbas ng langit (Mandateof Heaven)

  Ang kanilang emperador ay hindi maaaringpalitan o  tanggalin  sa katungkulan

  60s
 • Q5

  Nagsimula ang Panahon ng Metal sa pagkakatuklas ng tanso o copper. Paano ito unang ginamit ng mga sinaunang tao sa panahon ng metal?

  Paggawang mga kagamitang pambukid

  Paggawa ng mga palamuti at kagamitang pandigma

  Paggawa ng mga makina sa sakahan     

  Paggawa ng mga kasangkapan sa bahay

  60s
 • Q6

  Pinaniniwalaanng mga Timog Silangang Asya ang mga diyos-diyosan at espiritu sa kapaligiran. Sa anong paraan  ipinakikita ang paniniwalang ito ng mga Pilipino hanggang sa kasalukuyan?

  Pagpunta ng mga tao sa bundok Banahaw at Makiling upang magdasal

  Pag-aalay ng pagkain sa kinikilalang diyos

  Pagpunta ng mga tao sa bundok  Banahaw at Makiling upang magdasal

  Pagpunta ng mga tao sa simbahan tuwing pista ng pangilin

  60s
 • Q7

  Ayon sa batas ng Hammurabi, itinuturing ang mga kababaihan na parang produkto na ibinebenta at binibili sa kalakalan. Ano ang kahulugan nito

  Walang probisyon sa batas tungkol sa karapatan ng mga kababaihan

  Mataas ang antas sa lipunan ng mga kababaihan

  Pantay ang pagtingin sa mga kababaihan at kalalakihan

  Mababa ang pagtingin sa mga kababaihan

  60s
 • Q8

  Paanonakatulong a ng mga ambag at kontribusyon na nalikha ng sinaunang Asyano salipunan at komunidad sa pagdaan ng panahon?

   

  Ito ang nagbigay daan upang matukoy ng mga Asyano ang tunay nilang sarili

  Ito ang humubog at nagbigay kahulugan sa pagkakakilanlan

  Ito ang nagpaalala sa mga Asyano sa kanilang pinagmulan at kadakilaan

  Ito ang naging susi upang makilala ang mga Asyano sa buong mundo

  60s
 • Q9

  Bakit natutunan ng mga sinaunang tao na manatili sa isang lugar at magtayo ng pamayanan?

  Dahil natuklasan nila ang pagtatanim at pag-aalaga ng hayop

  Dahil nais nilang magkaroon ng permanenteng tirahan at ari-arian

  Dahil nais nilang pangalagaan ang kanilang angkan

  Dahil natuklasan nila ang paggawa ng bahay

  60s
 • Q10

  Ang sinaunang tao noong panahong Neolitiko ay nakadepende lamang sa kapaligiran.  Nomadiko ang ganitong uri ng pamumuhay.  Paano mo ito maillalarawan?

  Umaasa sila sa kapwa tao para sa kanilang pang-araw araw na pamumuhay

  Nakapagtatanim sila ng mga halaman at puno para sa kanilang ikabubuhay

  Umaasa lamang sila sa sa mga puno at halaman para sa kanilang ikabubuhay at kapag naubos ay lilipat ng lugar

  Nakagagawa sila ng paraan upang mabuhay sila sa isang lugar

  60s
 • Q11

  Alin sa mga sumusunod ang konsepto ng kabihasnan?

  Pagkakaroon ng kasanayan sa isang bagay

  Pamumuhay ng mga lipunang umusbong sa mga lambak at ilog

  Pagharap sa hamon ng kapaligiran

  Pamumuhay na pinaunlad upang maka-angkop sa pagbabagong naganap sa kapaligiran

  60s
 • Q12

  Alinsa mga sumusunod na impormasyon ang nagpapatunay na malaki ang bahaging ginampanan ng kalagayang heograpikal ng Mesopotamia sa pag-unlad ng kabihasnan sa rehiyon?

  Kinilala ang Sumer na unang sibilisadong lipunan ng tao na nangibabaw bunga ng marami nitong kontribusyon sa daigdig

   

  Napapaligiran ito ng mga likas na hangganan

  Naging mabuti ang dulot ng ilog Tigris at Euphrates upang panirahan at makapagtatag ng pamayanan

  Dahil sila ang nangibabaw na pamayanang nabuo sa lupain ng Fertile Crescent

  60s
 • Q13

  Anong prinsipyo ang isinasaad ng pangaral na “Golden Rule“ ng buhay na nag mula sa pilosopong si Confucius?

  Paggalang sa lahat ng may buhay.   

  Paggalang sa damdamin at karapatan ng kapwa.

  Paggalang sa mga magulang at nakatatanda.

  Paggalang sa mga batas at kautusan ng mga pinuno.

  60s
 • Q14

  Anong kabutihang dulot ang taglay ng isa sa “Walong Dakilang Daan” ng Buddhismo tulad ng, “tamang pagsasalita”?

   Nailalabas natin ang ating saloobin kapag tayo ay nagsasalita at nakakagaan ng damdamin.      

   

  Nagpapakita ito ng respeto sa iba at daan ng pagkakaunawaan 

  Naayon ito sa kasabihang, “less talk, less mistakes.”

   Marami ang sa atin ay hahanga dahil sa tamang pananalita.

  60s
 • Q15

  Paano isinasagawa ng mga kababaihan ang SATTI bilang kultura ng India noong sinaunang panahon?

  Nagpapakamatay para kasama o kasabay sa paglibing sa labi ng asawang namatay.

  Naliligo ng gas at sinisindihan ang katawan upang masunog.

  Tumatalon sa apoy habang sinusunog ang labi ng asawang lalaki.

  Isinasama ang sarili sa labi ng namatay na asawa bilang tanda ng

       pagmamahal upang masunog ng sabay.

  60s

Teachers give this quiz to your class