Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
40 questions
Show answers
 • Q1

  Bakit mahalagang sulatin ang sintesis?

  dahil nagpapakita ito ng mga pangyayari sa pamamagitan ng mga larawan.

  dahil ito nagbibigay ng detalye at buong konsepto sa paksang tinatalakay.

  dahil puno ito ng mga repleksyon tungkol sa paksa.

  dahil ito ay naglalarawan ng mga pangyayari.

  60s
 • Q2

  Anong anyo ng sulatin ang bunga ng pinagsama-samang ideya at impormasyon mula sa iba’t ibang sanggunian hinggil sa isang paksa?

  sintesis

  talumpati

  buod

  abstrak

  60s
 • Q3

  Isa itong paraan ng muling pagpapahayag sa nilalaman ng isang teksto, ngunit sa anyong mas maikli na napapanatili ang kabuuang mensahe ng orihinal na teksto.

  Bionote

  Buod

  Abstrak

  Sintesis

  60s
 • Q4

  Alin sa sumusunod ang pinakaangkop na paliwanag sa pagkakaiba ng layunin ng sintesis na explanatory at argumentative?

  Ang sintesis na explanatory ay may layuning ipaliwanag ang tiyak na paksa samantalang ang sintesis na argumentative naman may layuning pagtibayin ang argumentong inilalahad ng manunulat tungkol sa isang paksa.

  Ang sintesis na explanatory ay may layuning isa-isahin ang mga nagaganap sa isang kuwento samantalang ang sintesis na argumentative ay may layuning makapanghikayat ng mambabasa tungkol sa isang tiyak na paksa.

  Ang sintesis na explanatory ay may layuning maglahad ng malikhaing pangyayari samantalang ang sintesis na argumentative ay may layuning tumalakay ng mga paksa sa iba’t ibang aspekto.

  Ang sintesis na explanatory ay may layuning bigyang sagot ang mga tanong ng mambabasa tungkol sa paksa, samantalang ang argumentative na sintesis ay may layuning magkaroon ng pagtatalo tungkol sa isang tiyak na paksa.

  60s
 • Q5

  Aling uri ng sintesis ang mas angkop gamitin sa paksang ito?

  Bakit dumami nang dumami ang online selling sa panahong pumaimbulog ang gamit ng internet?

  narrative

  argumentative

  explanatory

  descriptive

  60s
 • Q6

  Ginagamit ang sintesis na ito sa pagsulat ng pananaliksik, sapagkat kahingian ng ganitong akademikong sulatin ang pagrebyu ng mga kaugnay na babasahinupang mapalalim ang paksa ng pananaliksik o pag-aaral.

  Lahat ng nabanggit

  Synthesis for the Literature

  Thesis-driven synthesis

  Background synthesis

  60s
 • Q7

  Aling uri ng sintesis ang mas angkop gamitin sa paksang ito?

  Aling uri ng pamahalaan ayon sa namumuno ang mas makabubuti sa Pilipinas: Presidential o Parliamentary?

   

  explanatory

  argumentative

  descriptive

  narrative

  60s
 • Q8

  Paano nakaaapekto ang mga ginamit na sanggunian ng manunulat sa kaniyang ginawang sintesis?

  Nakabatay sa mga sanggunian ang kawastuhan ng mga kaisipang nabuo ng manunulat sa kaniyang sulatin at katibayan ng mga ebidensiyang inilakip sa bawat pangangatwiran.

  Nakabatay sa mga sanggunian ang pagkakaroon ng makatawag-pansing pamagat ng manunulat upang makakuha ng atensiyon ng mga mambabasa.

  Nakabatay sa mga sanggunian ang makapukaw-isipan o makatawag-kaloobang panimula ng sintesis na magiging tuntungan ng kabuoang paglalahad sa sintesis

  Nakabatay sa mga sanggunian ang kakintalan sa isip ng mga ideyang ilalahad at patutunayan ng manunulat sa kaniyang sintesis.

  60s
 • Q9

  Alin sa sumusunod ang HINDI nakapagtatangi sa sintesis bilang isang mabisa at mahusay na sulatin?

  masinsing inilatag ang mga binigyang-lalim na impormasyon.

  nakabatay sa isang sanggunian ang sintesis.

  matitibay ang ebidensiyang inilakip sa mga paglalahad at/o paglalarawan.

  malinaw at may iisang tuon ang pangkalahatang pananaw.

  60s
 • Q10

  Ang Bionote ay tala ng mga impormasyong napag-usapan sa isang pagpupulong.

   

  Mali

  Tama

  60s
 • Q11

  Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa paggagamitan ng Bionote?

  Paglilimbag sa Aklat

  Panauhing Pandangal

  Aplikasyon sa Trabaho

  Pagpapakilala sa bagong kaibigan

  60s
 • Q12

  Ito ay uri ng Bionote na ginamit sa paglilimbag ng aklat, journal o blog.

  Maykro Bionote

  Mahabang Bionote

  Maikling Bionote

  60s
 • Q13

  Sa pagsulat ng Bionote hindi na kinakailangan alamin ang layunin.

  Mali

  Tama

  60s
 • Q14

  Alin sa mga sumusunod ang HINDI dapat tandaan sa pagsulat ng Bionote?

  Haba ng sulatin

  Paraan ng pagsulat

  Kaangkupan ng nilalaman

  Balangkas sa pagsulat

  60s
 • Q15

  Dito tinutukoy ang wastong salitang gagamitin sa bionote

  Haba ng Bionote

  Larawan

  Balangkas sa pagsulat

  Pormalidad ng sulatin

  60s

Teachers give this quiz to your class