placeholder image to represent content

Ikalawang Lagumang Pagsusulit sa Filipino 5-Unang Kwarter

Quiz by Violeta Dig

Grade 5
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 10 skills from
Grade 5
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

F5EP-IIa-f-10
F5PB-Ia-3.1
F5WG-Ia-e-2
F5WG-If-j-3
F5PU-If-2.1
F5PU-Ie-2.2
F5PS-IIh-c-6.2
F5PN-Ic-g-7
F5PN-IIg-17
F5PD-IIf-13

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
16 questions
Show answers
 • Q1

  Pangalagaan natin ang ating kalikasan

  Buhay mo't buhay ko'y rito nakasalalay

  Ating pagtulungang maibalik ang buhay

  Ng biyayang handog sa sangkatauhan

  Buhay mo  at buhay ko ay dito nakasalalay. Ano ito?

  hanapbuhay

  kalakasan

  kalikasan

  kinabukasan

  30s
  F5EP-IIa-f-10
 • Q2

  Ano ang nararapat gawin sa sagot sa unang tanong?

  pabayaan

  pagtulungan

  sayangin

  pangalagaan

  30s
  F5EP-IIa-f-10
 • Q3

  Ang biyaya ay handog sa _____.

  sangkatauhan

  kamag-aaral

  namumuno

  mahihirap

  30s
  F5PB-Ia-3.1
 • Q4

  Ang mga panghalip na sumusunod mula sa tula ay mga panghalip panao. Ano-ano  ang mga ito?

  A mo                                   C. atin     

  B. rito                                 D.ko                                          

  BCD                     

  ABD

  ACD                 

   ABC                

  30s
  F5WG-Ia-e-2
 • Q5

  Ang mga salitang kalikasan, buhay at sangkatauhan ay mga bahagi ng pananalita na kung tawagin ay _____.

  pangatnig

  pandiwa

  pangngalan

  panghalip

  30s
  F5WG-If-j-3
 • Q6

  " Sino lang ba ang kumikilos para sa ikabubuti ng kalikasan?"Ano ang panghalip sa pangungusap?

  kumilos

  para

  Sino

  ba

  30s
  F5WG-If-j-3
 • Q7

  Anong uri ng panghalip ang sagot sa sinundang bilang?

  panaklaw

  panao

  pananong

  pamatlig

  30s
  F5WG-Ia-e-2
 • Q8

  " Iyan ang kailangang gawin upang maibalik ang ganda ng mundo". Alin sa pangungusap ang panghalip?

  mundo

  gawin

  Iyan

  upang

  30s
  F5WG-If-j-3
 • Q9

  Ang panghalip panao ay panghalip na humahalili sa ngalan ng ______.

  bagay

  hayop

  lugar

  tao

  30s
  F5WG-Ia-e-2
 • Q10

  Ilang saknong ang ipinakikita ng tula?

  1

  4

  7

  14

  30s
  F5PU-If-2.1
 • Q11

  Sa bawat saknong, ilang taludtod?

  1

  14

  7

  4

  30s
  F5PU-Ie-2.2
 • Q12

  Pag-ugnayin ang mga sumusunod na may kaugnayan sa mga anyo ng pangungusap.

  linking://Langkapan|binubuo ng dalawa o higit pang sugnay na nakapag-iisa at dalawa o higitpang sugnay na di nakapag-iisa:Tambalan|binubuo ng dalawang payak na pangungusap:Payak|Nakakapagpahayag ng isang kaisipan:Hugnayan|Nakapagpapahayag ng isang sugnay na nakapag-iisa at isa o dalawangsugnay na di nakapag-iisa:Pangatnig|Ginagamit ito sa pagbuo ng mga anyo ng pangungusap

  30s
  F5PS-IIh-c-6.2
 • Q13

  Si Roman ay isang batang mahilig sa halaman.Kapag wala siyang pasok sapaaralan, makikita mo siyang nagbubungkal ng lupa para magtanim. Alagang-alaganiya ang ang kanyang mga tinanim.Araw-araw ay kanya itong dinidilig. Halos lahatng klase ng halaman ay mayroon siya. Saan matatagpuan ang paksa pangungusap ngtalata?

  gitna

  una

  huli

  walang sagot

  30s
  F5PN-Ic-g-7
 • Q14

  Ano ang paksa ng talata?

  Nagbubungkal ng lupa para magtanim.

  Si Roman ay isang batang mahilig sa halaman.

  Araw-araw ay kanya itong dinidilig.

  Halos lahat ng klase nghalaman ay mayroon siya.

  30s
  F5PN-Ic-g-7
 • Q15

  Ang malinaw na pagsasalay sayng kuwento ay  nangangailangan ng mgasumusunod____.

        A. pakikinig at pang-unawa sa kuwento.

        B. kopyahin and detalye ng pangyayari sateksto.

        C.Isulat ang pagsasalaysay ng pangyayarigamit ang sariling pagsasalita.

        D. Pagsagot sa gabay na mga tanong upangmakuha ang kabuoan ng pangya-

            yari.

  ABD

  BCD

  ABC

  ACD

  30s
  F5PN-IIg-17

Teachers give this quiz to your class