placeholder image to represent content

Ikalawang Markahan PRE-TEST

Quiz by Catherine Marcella

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
40 questions
Show answers
 • Q1
  Alin ang batayan ng pagiging pantay ng tao sa kanyang kapuwa?
  Karapatan
  Kalayaan
  Isip at kilos-loob
  Dignidad
  40s
 • Q2
  Ito ay mga prinsipyong gumagabay sa pananaw ng tao tungkol sa pagtrato ng kaniyang kapuwa at sa dignidad niya bilang tao.
  Karapatang Pantao
  Karapatan ng mga Bata
  Karapatan ng mga Mag-aaral
  Karapatan ng mga magulang
  40s
 • Q3
  Ang karapatan ay kapangyarihang moral. Alin sa mga sumusunod ang hindi ibig sabihin nito?
  Kaakibat sa karapatan ng isang tao ang obligasyon ng kaniyang kapuwa na igalang ito.
  Hindi maaaring puwersahin ng tao ang kaniyang kapwa na ibigay sa kaniya nang sapilitan ang mga bagay na kailangan niya sa buhay.
  Hindi nito maapektuhan ang buhay pamayanan.
  Pakikinabangan ito ng tao lamang dahil tao ang nakagagawa ng moral na kilos.
  40s
 • Q4
  Alin sa mga sumusunod ang tungkulin ng isang mag-aaral sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay?
  Pagpasa ng mga outputs
  Lahat ng nabanggit
  Pakilahok sa pangkatang gawain
  Pagpasok sa tamang oras sa online class
  40s
 • Q5
  Ano ang totoo para sa karapatan, kasunduan, kabutihan at kawanggawa?
  Ito ay magdudulot ng pagkakapantay-pantay sa tao.
  Ito ay mga bagay na pansarili lamang.
  Ito ay mahahalagang bagay para sa lahat ng nilalang.
  Ito ay mahalagang bagay na nararapat na mayroon ang bawat tao.
  40s
 • Q6
  Ang mga sumusunod ay nagpapakita ng pagsunod sa mga batas at mga ordinansa na pinatutupad ng pamayanan at bansa .Ito ay buong kabutihang sinusunod upang ang kaligtasan, seguridad at pangangailangan ay makamit ng bawat isa maliban sa:
  Nakikiisa sa panawagan ng barangay tungkol sa paglilinis ng kapaligiran.
  Pag uwi ng hatinggabi kahit na may ipinatutupad na curfew sa kanilang lugar.
  Humihinto ang mga sasakyan kung may mga taong tumatawid sa pedestrian lane.
  Patuloy na pagsusuot ng face shield at face mask kung lalabas ng bahay.
  40s
 • Q7
  Ang pagbuo ng masayang pamilya sa pamamagitan ng pagpili mo ng iyong makakasama sa habang buhay ay patunay na ang tao ay may Karapatan:
  Karapatan sa pribadong ari-arian
  Karapatang magtrabaho o maghanapbuhay
  Karapatan sa magpakasal
  Karapatang pumunta sa ibang lugar
  40s
 • Q8
  Kailangan ng tao ng mga ari-arian upang mabuhay nang maayos at makapagtrabaho nang produktibo at nakikibahagi sa lipunan. Anong karapatan ang tinutukoy dito?
  Karapatang pumunta sa ibang lugar
  Karapatang magtrabaho o maghanapbuhay
  Karapatan magpakasal
  Karapatan sa pribadong ari-arian
  40s
 • Q9
  Ang mga sumusunod ay nagpapakita ng mga angkop na kilos maliban sa:
  pagsunod at paggawa sa kabutihang itinuturo ng guro
  pagmamalasakit sa kapwa mag-aaral maging sa kagamitan ng paaralan.
  pagsagot ng pabalang,pagtatakwil sa magulang
  hindi agad naniniwala o pinagbabatayan ang sinabi lamang ng ibang tao o mahal mo sa buhay para sa kabutihang pagdedesisyon .
  40s
 • Q10
  Dali-daling tumawid sa kalsada si Nelson habang ang lahat ay naghihintay sa pagpalit ng kulay berdeng ilaw ng stoplight, Pumito ang traffic enforcer at pinabalik siya kung saan ang lahat ay naghihintay. Ano ang dapat na angkop na kilos ni Nelson?
  panagutan niya ang kanyang pagkakamali sa hindi pagsunod sa signal ng pagtawid
  sumunod sa paalala ng traffic enforcer na bumalik sa kanyang kinatatayuan 
  sumunod sa batas trapiko upang hindi na muli pang magkamali
  humingi ng patawad at mangako na hindi na muli ito gagawin
  40s
 • Q11
  Ang likas na batas na moral ay __________.
  kalikasan na nauunawaan ng tao
  galing sa Diyos
  nilikha ni Tomas de Aquino
  inimbento ng mga pilosopo
  40s
 • Q12
  Paano natututunan ang likas na batas moral ?
  sariling pamantayan
  sinisigaw ng konsensya.
  binubulong ng anghel
  tinuturo ng magulang
  40s
 • Q13
  Kumakain kayo sa inyong paboritong food chain ng iyong mga kaibigan. May pumasok na binatilyo na hindi maikakailang may kapansanan sa paglalakad. Napansin mong walang bakanteng lamesa at upuan para sa binatilyo na tila uhaw at gutom na.
  Hahayaan ko siya at patuloy akong makikipagkwentuhan at tawanan sa aking mga kaibigan.
  Makikipagkilala at makikipagkwentuhan ako sa binatilyong may kapansanan habang hindi pa siya nakakahanap ng lugar sa kainan.
  Tatawagin ko siya para umupo nang sandali sa aming lamesa habang naghihintay siya ng malulugaran.
  Tatawagin ko ang pansin ng isa sa mga service crew para maglaan ng lugar para sa mga taong may kapansanan.
  40s
 • Q14
  Ang lipunan ay binubuo ng mga batas na nilikha para sa kabutihang panlahat. Ang mga sumusunod ang tunay na diwa nito, maliban sa:
  Kondenahin ang mapagsamantala sa kapangyarihan
  Ingatan ang interes ng marami
  Itaguyod ang karapatang pantao
  Protektahan ang mga may kapangyarihan
  40s
 • Q15
  Alin ang naayon sa Likas Batas Moral?
  Pagtitinda ng mga kontrabandong gamit sa murang halaga na hindi dumaan sa Customs.
  Pagbibigay ng tubig at biskwit sa mga volunteers na naglilinis ng inyong daanan
  Pagpapalaglag ng sanggol na hindi naman plinanong mabuo
  Pagbibigay ng ayuda sa mga taong naninirahan sa kalsada at ibinahagi sa
  40s

Teachers give this quiz to your class