Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
8 questions
Show answers
 • Q1
  Tumutukoy sa dami ng produkto o serbisyo na gusto at kayang bilihin ng mamimili sa iba't ibang presyo sa takdang panahon.
  supply
  demand
  schedule
  curve
  30s
  AP9MYKIId-8
 • Q2
  Ito ay matematikong pagpapakita sa ugnayan ng presyo at quantity demanded.
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  AP9MYKIId-8
 • Q3
  Ang "ceteris parisbus" ay nagpapalagay na tanging presyo lamang ang nakaka apekto sa pagbabago ng quantity demanded.
  false
  true
  True or False
  30s
  AP9MYKIIa-1
 • Q4
  Ito ay ang dami ng produkto o serbisyo na handang ipagbili sa iba't ibang presyo sa takdang panahon.
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
  AP9MYKIIc-5
 • Q5
  Ang larawan sa itaas ay nagpapakita ng anong salik n nakaka apekto sa demand.
  Question Image
  bandwagon effect
  30s
  AP9MYKIIa-2
 • Q6
  Isang sangay ng Agham Panlipunan na nag-aaral kung paano tutugunan ang tila walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao gamit ang limitadong pinagkukunang yaman.
  antropolohiya
  demograpiya
  sosyolohiya
  ekonomiks
  30s
 • Q7
  Sort makroekonomiks to maykroekonomiks
  Users sort answers between categories
  Sorting
  30s
 • Q8
  Ang salitang maykroekonomiks ay hango sa salitang Griyego
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s

Teachers give this quiz to your class