placeholder image to represent content

Ikalawang Markahang Pagsusulit

Quiz by Catherine Marcella

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
40 questions
Show answers
 • Q1
  Ito ay tumutukoy sa kilos ng tao na may kaalaman,malaya at kusa.
  voluntary act
  kilos ng tao
  pananagutan
  makataong kilos
  40s
 • Q2
  Ang mga sumusunod ay maituturing na mga kilos ng tao (acts of man) maliban sa :
  pagsuot ng facemask
  pagsasalita habang natutulog
  pagkurap ng mata
  pagbahing
  40s
 • Q3
  Ang tao ay may pananagutan at kontrol sa kanyang kilos na ginawa.
  MALI, dahil ang kilos ay hindi nakokontrol ng tao.
  TAMA,dahil may isip at kalayaan ang tao.
  MALI,dahil ay mga pagkakataon na hindi nag-iisip ang tao
  TAMA, dahil ang kilos ay nagpapatunay na ito ay gawa ng tao
  40s
 • Q4
  Umuwi kaagad sa bahay si Bing pagkatapos ng kanyang mahalagang lakad. Anong uri ng kilos ayon sa kapanagutan ang ginawa ni Bing?
  walang kusang loob
  di-kusang loob
  hindi mapanagutan
  may kusang loob
  40s
 • Q5
  Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng: kung malawak ang kaalaman o kalayaan, mas mataas ang pagkukusa o pagkagusto, mas mabigat ang pananagutan
  pinapaniwalaan lahat ng nasa social media
  nagdadalawang isip pa magpabakuna
  lumalabas ng bahay na walang suot na facemask
  patuloy na pag-aaral sa new normal na edukasyon
  40s
 • Q6
  Piliin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng mapanagutan at makataong kilos
  Uminom ng softdrinks si Susan kahit pinagbawal ito sa kanya.
  Napuyat si Cedrick sa paglalaro ng computer games
  Ibinalik ni Nita kaagad ang hiniram niyang gamit .
  Ipinasa ni Adie ang kanyang output kung kailan niya gusto.
  40s
 • Q7
  Marami nang nainom na nakakalasing si Adrian samantalang patuloy naman siyang tinutukso ni Patrick kaya napikon ang una at nasuntok si Patrick. Sa anong bahagi ng kilos may kapanagutan si Adrian?
  Marami nang nainom na nakakalasing si Adrian
  Napikon si Adrian kay Patrick.
  Sinuntok ni Adrian si Patrick.
  Lahat ng nabanggit
  40s
 • Q8
  Malalaman sa layunin nang makataong kilos kung ito ay mabuti o masama.
  Mali, sapagkat may isip at kilos loob ang gumawa ng kilos.
  Mali, sapagkat ang layunin ng kilos ay palaging mabuti.
  Tama, sapagkat makikita ang epekto ng kilos
  Tama, sapagkat sa layunin mapapatunayan kung bakit ginawa ang kios.
  40s
 • Q9
  Itinuturing na obligado lamang ang isang galaw o kilos kung ang hindi pag tuloy sa paggawa nito ay may masama o hindi mabuting resulta o kahihinatnan. Piliin sa mga sumusunod na sitwasyon ang naglalarawan nito.
  Maagap na nagbayad ng buwis si Mang Robert para sa kanyang negosyo.
  Tinanggap ni Carlo ang inaalok na pinagbabawal na gamot ni Eric
  Inalalayan ni Nomer ang matandang pilay na kasabay niyang tumawid sa kalsada.
  Pinahiran ni Chesca ng langis ang masakit na tiyan ng kanyang kapatid
  40s
 • Q10
  Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang hindi nagpapakita ng makataong kilos?
  Tumutulong sa gawaing bahay
  Inaasa sa iba ang dapat na gawin
  Sumusunod sa bilin ng magulang
  Tinuturuan ang nakababatang kapatid
  40s
 • Q11
  Obligasyon ba ng tao na isagawa ang makataong kilos? Ipaliwanag.
  Oo, dahil bahagi tayo ng sistema ng lipunan.
  Oo, dahil bago magsimula ang kilos ay may pagkukusa na sa taong gumawa ng kilos.
  Oo, dahil ang mapanagutang indibidwal ay may makataong kilos.
  Oo, dahil bahagi na ito ng pang-araw-araw na gawain ng tao.
  40s
 • Q12
  Ito ang isang uri ng salik na tumutukoy sa dikta o gana ng body appetites, “gana”, o pagkiling sa isang bagay, kilos o damdamin.
  karahasan
  masidhing damdamin
  takot
  gawi
  40s
 • Q13
  Inaabot ng hatinggabi si Cris sa paglalaro ng online games kaya hindi siya nakaattend ng onlines class. Anong salik ang nakaaapekto sa sitwasyon?
  takot
  gawi
  masidhing damdamin
  karahasan
  40s
 • Q14
  Nagbilin ang iyong nanay na ihanda na ang mga gagamiting materials na kinakailangan sa online classes mula sa iba’t ibang subjects. Ngunit, dumating ang iyong pinsan at mayroong pinakiusap na gawin para sa laro ninyo sa online games at nakalimutan mo na ang bilin ng iyong ina. May pananagutan ka ba sa maaaring kahinatnan dahil hindi mo nagawa ang bilin ng iyong ina?
  Wala, kasi kaya ko namang ipaliwanag ang mga bagay na aming kailangan sa online classes kasi virtual lang naman at hindi face to face, at walang magagawa ang teacher ko kung wala akong gagamitin sa aming presentation.
  Mayroon, dahil wala akong choice. Kailangan kong mag-aral para sa aking kinabukasan.
  Mayroon, dahil bilang estudyante ay responsibilidad ko na tumugon sa hinihinging requirements ng paaralan online man o face to face classes.
  Wala, dahil kasalanan ng pinsan ko dahil kung hindi siya dumating eh, tapos ko na sana ang iniuutos ng aking ina
  40s
 • Q15
  Maraming mga gawi o kilos na noong una ay hindi tinatanggap ng lipunan. Subalit, ng magtagal ay naging bahagi na ng sistema. Ang gawi ay masama kahit ito man ay maging isang uri ng kilos ng tao. Ang pangungusap ay:
  Mali, dahil kapag palaging ginagawa, wala itong kapanagutan.
  Tama, dahil sa pinaka unang kilos pa lang ay ginamitan na ito ng isip at loob.
  Mali, dahil ang gawi ay kinamulatan na ng bawat tao.
  Tama, dahil ang kilos ay mapanagutan.
  40s

Teachers give this quiz to your class