Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
50 questions
Show answers
 • Q1
  Ipinangako mong isasauli ang damit na hiniram mo sa iyong kamag-aral, ngunit ito ay nasa labahan pa. Ano ang gagawin mo?
  Pakikiusapan ko ang kamag-aral ko na sa isang Linggo ko pa isasauli ang damit.
  Huwag munang isauli at ipahiram sa iba.
  Isasauli ko ang damit kahit marumi pa ito.
  Lalabhan ko ngayon ang damit upang maisauli ko bukas.
  45s
 • Q2
  Sino ang hindi dapat tularan?
  Nagsasabi si Carla na hindi siya makakarating sa usapan.
  Hindi dumating si Jessa sa tinanggap na paanyaya.
  Nahuli si Ana sa oras ng usapan.
  Kahit medyo umuulan ay sinikap ni Alfonso na makipagtagpo sa kausap na kaibigan sa eksaktong oras ng usapan.
  45s
 • Q3
  Ano ang nangyayari sa taong walang “ Palabra de Honor “?
  Dumarami ang kanyang kaibigan.
  Lumalambot ang kanyang puso.
  Tumitigas ang kanyang damdamin.
  Nawawalan ng pagtitiwala ang ibang tao.
  45s
 • Q4
  Nangako kang magbabayad ng utang sa kaklase mo ngunit wala pang pera ang iyong magulang. Ano ang gagawin mo?
  Uutang muna ako sa iba para mabayaran siya.
  Mangungupit ako sa aking nanay .
  Mangangalap at magtitinda ako ng dyaryo’t bote na di na napapakinabangan sa bahay para magkaroon ng pambayad sa utang.
  Liliban muna ako sa klase hanggang makabayad.
  45s
 • Q5
  Bakit mahalaga na makatupad ka sa iyong pangako?
  Ito ay makakaapekto at makakaabala sa ibang tao kapag hindi ka marunong tumupad.
  Ito ay makakasira sa iyong marka
  Ito ay makakabawas sa iyong marka.
  Ito ay isang pag-uutos.
  45s
 • Q6
  Kaarawan ng iyong nakababatang kapatid, naipangako mo na bibilhan mo siya ng isang regalo. Ano ang dapat mong gawin?
  Tutuparin ko ang naipangako ko sa aking kapatid.
  . Sasabihin ko na bumawi nalang sya sa susunod na kaarawan niya.
  Di ko ito tutuparin at hahayaan na lang na magalit siya.
  Hayaan na lamang ang kapatid.
  45s
 • Q7
  Ano ang pinagtitibay ng “Palabra de honor “ ?
  Pagtupad sa pangako.
  Pagsunod sa utos.
  Pagbabago ng pasya.
  Pagmamalaki sa magagawa.
  45s
 • Q8
  Paano tinutupad ang isang pangako ?
  Walang interes at pagpapakasakit
  May pagpapahalaga at pagtitiis.
  May hinihintay na kapalit na kabayaran.
  May pagkukulang at pag-aalinlangan.
  45s
 • Q9
  Nangako ka na maagang umuwi, ngunit nayaya ka sa isang birthday party. Ano ang gagawin mo?
  Hihingi ng paumanhin sa kamag-aral at ipapaliwanag kung bakit hindi ako makakasama.
  Sasama ako at gagawa ng dahilan sa magulang.
  Gagawa ako ng paraan upang makapunta sa birthday party nang hindi alam ng magulang.
  Sasama ako ngunit magpapaalam kaagad
  45s
 • Q10
  Sino ang makikinabang kapag ikaw ay marunong tumupad sa isang usapan?
  Ang iyong kapwa
  Walang makikinabang
  Ikaw at ang iyong kapwa.
  Sarili mo lang
  45s
 • Q11
  Inimbita ka ng iyong mga kamag-aral na magpunta pagkatapos ng klase sa isang video shop na malapit sa inyong paaralan upang gumawa ng inyong proyekto. Ngunit nagbilin ang nanay mo na umuwi ka nang maaga dahil mayroon siyang ipapagawa sa iyo. Ano ang gagawin mo?
  Di ka nalang pupunta.
  Ipaalam sa magulang ang sitwasyon upang maunawaan ng ina ang kahalagahan ng iyong pakikiisa sa pangkat.
  Magalit sa kanila sa harap ng maraming tao.
  Isumbong sila sa guro na hindi sila sumusunod sa iniaatas mong gawain.
  45s
 • Q12
  Isang kamag-anak mo ang nagsabi na may ikinakalat na tsismis tungkol sa iyo ang iyong matalik na kaibigan. Nagkataong nasalubong mo siya sa mall. Ano ang gagawin mo?
  Hindi papansinin ang sinabi ng kamag-anak.
  Makikipaghiwalay na sa matalik na kaibigan.
  Iimbitahin ang kaibigan sa isang tahimik na lugar at tatanungin nang mahinahon kung totoo ang isinumbong tungkol sa kanya ng kamag-anak mo.
  Sisigawan ang kaibigan at aawayin.
  45s
 • Q13
  Madalas na pinapayuhan ka ng iyong mga magulang na pumili ka ng tamang kaibigan. May mga pagkakataon na gusto mong magdesisyong mag-isa. Susundin mo ba ang iyong mga magulang tungkol sa pagpili ng kaibigan.
  Depende sa mga kaibigan na ayaw nila akong pasamahin.
  Susundin ko. Naniniwala ako na mabuti ang hangad ng lahat ng magulang para sa kanilang anak.
  Gagawin ko ang gusto ko, ako naman ang pipili ng kaibigan.
  Pag-iisipan ko. G usto ko rin kasi ang magdesisyong mag-isa.
  45s
 • Q14
  Papunta ka sa silid-aklatan nang hiramin ng kaibigan mo ang aklat mo sa Math. Ipinangako niyang isasauli pagkaraan ng dalawang oras. Matagal kang naghintay pero hindi bumalik ang kaibigan mo. Ano ang magiging reaksyon mo?
  Kakausapin siya tungkol sa kahalagahan ng pagsasauli ng hiniram sa takdang oras na pinag-usapan.
  Kukumbinsihin ang sarili na walang magandang idudulot ang pagpapahiram ng mga gamit.
  Hindi ko na siya ituturing na kaibigan.
  Magpapahiram lamang ng mga gamit kung sa tabi ko lang siya gagamit.
  45s
 • Q15
  Kung ang iyong kaibigan ay nagpapahayag ng kaniyang paniniwala tungkol sa kanilang relihiyon, ano ang pinakamabuti mong gawin para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan?
  Magdahilan na maraming tatapusin at gagawin
  Pipiliin lang ang mga nais pakinggan sa sinabi ng kaibigan.
  Pakikinggan lang ang kaibigan pero hindi papaniwalaan.
  Igalang ang kanyang paniniwala.
  45s

Teachers give this quiz to your class