placeholder image to represent content

Ikalawang Pagsusulit sa AP 9 Q-3 Pambansang Kita

Quiz by JESSIE D. SABILLA

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Ang kabuuang pampamilihang halaga o ( market value ) ng mga produkto at serbisyo na nalikha sa lahat ng sektor na nasasakupan  ng isang bansa sa isang taon

  Pambansang Kita

  GNI

  GDP

  Net operating surplus

  30s
 • Q2

  Piliin sa mga sumusunod na pahayag ang pinakawasto.

  Ang kita ng dayuhang namamasukan sa Pilipinas ay kabilang sa Gross National Income nito

  Ang gawaing mula sa mga impormal na sektor ay kabilang sa Gross National Income

  Ang mg produktong segundamano ay kabilang sa pagsukat ng Gross national income

  Ang halaga ng tapos na produkto at paglilingkod ang isinasama sa Gross Domestic Product ng Pilipinas

  30s
 • Q3

   Kailan makikita na positibo ang economic performance ng bansa?

  Kapag may pag angat sa Gross Domestic Product ng bansa.

  May malaking bilang ng lakas paggawa ang walang trabaho.

  Kaag lumalaki ang utang ng bansa.

  Kapag gumagamit ng mga makabagong ekonomiya ang mga bahay-kalakal

  30s
 • Q4

  Tawag sa pagsukat ng pambansang kita, GNI/GNP at GDP

  National Statistics Accounting 

  National Income Accounting

  National Income measures

  Commission on Accounting

  30s
 • Q5

  Sumusukat sa kabuuang pampamilihang halaga ng lahat na nagawa na produkto at serbisyo ng mga mamamayan ng isang bansa sa isang takdang panahon.

  DNA - Domestic National Accounting 

  GDP - Gross Domestic Product 

  GNI - Gross National Income

  GDI - Gross Domestic Income 

  30s
 • Q6

  Ito ay sumusukat sa kabuuang pampamilihang halaga ng lahat ng tapos na produkto at serbisyo na nagawa sa loob ng isang bansa sa loob ng isang  takdang panahon.   

  GDI

  GNI

  Economic indicator

  GDP

  30s
 • Q7

  Paraan ng pagsukat ng Gross domestic product na kung saan tinutuos ang gastusin ng mga sektor na sambahayan, bahay-kalakal, pamahalaan at panlabas na sektor.

  Batay sa Kita

  Batay sa paggasta

  Batay sa ekonomiya

  Batay sa pinagmulang Indutriya

  30s
 • Q8

  Pagtutuos na pinagsamasama ang kabuuang halaga ng produksiyon ng mga pangunahing industriya ng bansa. Agrikultura, Industriya at Serbisyo 

  Batay sa Kita

  Batay sa pinagmulang industriya

  Batay sa Paggasta

  Batay sa ekonomiya

  30s
 • Q9

  Ito ay pagtutuos sa kita ng mga mangagagawa, Net Operating surplus depresasyon at subsidiya.

  Batay sa ekonomiya

  Batay sa paggasta

  Batay sa pinagmulang Industriya

  Batay sa Kita

  30s
 • Q10

  Ito ay sumusukat kung ilang bahagdan ang naging pagtaas ng ekonomiya kompara sa nagdaang taon

  Growth rate

  Income rate

  Death rate

  Nominal rate

  30s
 • Q11

  Ang GNI ay tumutukoy sa kabuuang  pampamilihang halaga ng mga produkto at serbisyo na nagawa ng mga mamamayan ng isang bansa 

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q12

  Ang pamamaraan sa pagsukat ng pambansang kita ay National Income Accounting 

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q13

  Ang paglago ng GDP ay sandata ng pamahalaan sa pangungutang sa ibang bansa. 

  false
  true
  True or False
  30s
 • Q14

  Hindi nasususkat sa GNI  ang mga kabilang sa sa impormal na sektor at hindi pampamilihang gawain. 

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q15

  Ang GNI at GDP ay maaaring sukatin kada ikalawang taon. 

  false
  true
  True or False
  30s

Teachers give this quiz to your class