placeholder image to represent content

Ikalawang Pagtatasa sa ESP/CL 8

Quiz by Mylene Nagaño

Grade 8
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
25 questions
Show answers
 • Q1

  Ito ay uri ng komunikasyon na hindi nagsasalita.

  Di-Berbal na Komunikasyon

  Berbal na Komunikasyon

  30s
  Edit
  Delete
 • Q2

  Ito ay uri ng komunikasyon na maaaring pasulat o pasalita.

  Berbal na Komunikasyon

  Di-Berbal na Komunikasyon

  30s
  Edit
  Delete
 • Q3

  Nakaiimpluwensiya sa  kapaligaran ang uri ng komunikasyon na ito.

  Berbal na Komunikasyon

  Di-Berbal  na Komunikasyon

  30s
  Edit
  Delete
 • Q4

  May kakayahan ang mata na makapaghatid ng mensahe sa ganitong uri ng komunikasyon.

  Berbal na Komunikasyon

  Di-Berbal na Komunikasyon

  30s
  Edit
  Delete
 • Q5

  Ang pakikipag-usap ay halimbawa ng berbal na komuikasyon.

  HINDI

  OO

  30s
  Edit
  Delete
 • Q6

  Ang pagbabalita ay halimbawa ng berbal  na komunikasyon.

  HINDI

  OO

  30s
  Edit
  Delete
 • Q7

  Ang pagkumpas ng kamay ay halimbawa ng berbal na komunikasyon

  HINDI

  OO

  30s
  Edit
  Delete
 • Q8

  Ang pakikipanayam ay halimbawa ng berbal na komunikasyon.

  OO

  HINDI

  30s
  Edit
  Delete
 • Q9

  Ang ekspresyon ng mukha ay halimbawa ng di-berbal na komunikasyon.

  OO

  HINDI

  30s
  Edit
  Delete
 • Q10

  Ang pakikipagtalastasan ay halimbawa ng di-berbal na komunikasyon.

  HINDI

  OO

  30s
  Edit
  Delete
 • Q11

  Ang kurap ng mata  ay halimbawa ng di-berbal na komunikasyon.

  OO

  HINDI

  30s
  Edit
  Delete
 • Q12

  Ang galaw ng katawan ay halimbawa ng di-berbal na komunikasyon.

  HINDI

  OO

  30s
  Edit
  Delete
 • Q13

  Ang pakikipag-ugnayan  ay halimbawa ng di-berbal na komunikasyon.

  HINDI

  OO

  30s
  Edit
  Delete
 • Q14

  Tungkulin ng isang pamilya ang pahalagahan ang kanyang kapwa.

  TAMA

  MALI

  30s
  Edit
  Delete
 • Q15

  Ang pamilya ang nagtuturo sa mga bagay na maaaring makasira sa lipunang kinabibilangan.

  MALI

  TAMA

  30s
  Edit
  Delete
 • Q16

  Hangad ng isang pamilya ang kabutihang panglahat.

  TAMA

  MALI

  30s
  Edit
  Delete
 • Q17

  Kapag tumulong ang isang pamilya sa iba pang pamilya ay nararapat lamang na mayroon itong kapalit.

  TAMA

  MALI

  30s
  Edit
  Delete
 • Q18

  Sa isang pamilya ay hindi maiiwasan ang pagsasakripisyo bilang tanda at paraan ng pagmamahal niya para rito.

  TAMA

  MALI

  30s
  Edit
  Delete
 • Q19

  Punan ang hinihinging detalye.

  Piliin mo ang magbigay ... kaysa ang

  freetext://magnakaw

  30s
  Edit
  Delete
 • Q20

  Punan ang hinihinging detalye.

  Piliin mo ang lumikha ... kaysa ang

  freetext://sumira

  30s
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class