placeholder image to represent content

Ikalawang Panahunang Pagsusulit sa MAPEH 4

Quiz by Jennifer Gregorio

Grade 4
MAPEH
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
40 questions
Show answers
 • Q1

  MUSIC

  1-3.    Suriin ang daloy ng melody  sa bawat measure . Piliin ang sagot sa pagpipilian sa ibaba.

  Pantayo inuulit           Pataas na Pahakbang                  Pababa na Pahakbang

                          Pataas na Palaktaw             Pababa na Palaktaw

  Question Image

  Pataas na Pahakbang       

  Pantay o inuulit

  Pababa na Palaktaw

  Pababa na Pahakbang

  Pataas na Palaktaw

  30s
 • Q2

  Ano ang daloy ng melody?

  Question Image

  Pantay o inuulit

  Pababa na Pahakbang

  Pababa na Pahakbang

  Pababa na Palaktaw

  Pataas na Pahakbang

  30s
 • Q3

  Ano naman ang daloy ng melody dito?

  Question Image

  Pataas na Palaktaw

  Pantay o inuulit

  Pataas na Pahakbang

  Pababa na Palaktaw

  Pababa na Pahakbang

  30s
 • Q4

  Anu-anong mga pitch name ang bumubuo sa mga guhit ng staff?

  E G B D F

  E B G F D

  A  B C  D E F G

  F A C E

  30s
 • Q5

  Ano ang Pitch name ng mga note sa staff na nasa ibaba?

  Question Image

  EACE

  ABCD

  FACE

  FADE

  30s
 • Q6

  Alin sa sumusunod angsimbolong inilalagay sa unahan ng staff na nagtatakda ng mga pitch name?

  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s
 • Q7

  Ano ang pitch name na bumubuo sa melodic pattern na ito?

  Question Image

  CCDCD

  BBCBC

  DDEDE

  FFGFG

  30s
 • Q8

  Anong staff ang may pitch name na  A C E D F ?

  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s
 • Q9

  Suriin ang bahagi ng awiting “ Ako ay Pilipino”. Ano ang lawak o range nito?

  Question Image

  Magulo

  Makipot

  Malawak

  Maikli

  30s
 • Q10

  Tingnan ang gamit ang Kodaly Hand Sign. Isulat anong sofa silaba ang nasa PAGITAN ng bawat note.

  Question Image

  Mi

  Do

  Re       

  Fa       

  30s
 • Q11

  ARTS

   

  Ang pintor ay naglalagay ng foreground,middle ground, at background upang maipakita ang tamang espasyo ng mga bagay sa larawan. Alin sa mga ito ang tumutukoy sa mga bagay na nasa likod  at kadalasang maliliit?

  Foreground

  Underground

  Background     

  Middle ground

  30s
 • Q12

  Kapag ang mga bagay na iyong iguguhit ay ibig mong magmukhang malayo sa paningin , ano ang dapat mong gawin?

  Gawing mas maliit ang pagkakaguhit kumpara sa mga bagay na dapat makita sa malapit

  Iguhit ito sa pinakamataas na bahagi ng papel

  Gawing malaki angpagkakaguhit kumpara sa mga bagay na dapat Makita sa malapit

  Iguhit ito sapinakamahabang bahagi ng papel

  30s
 • Q13

  Alin sa mga sumusunod na disenyo ang nagpapakita ng overlapping technique?

  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s
 • Q14

  Ang mga Pilipino aymay iba’t ibang uri ng tanawing kultural, alin sa mga sumusunod na tanawin ngpangkat-etniko ang kakikitaan ng disenyong okir ang kanilang tahanan at nakasentro ang kanilang pamumuhay  saLawa ng Lanao?

  Bahay ng Maranao

  Bahay ng Ivatan

  Bahay ng T’boli

  Bahay ng Ifugao

  30s
 • Q15

  Anong pagdiriwang ang idinaraos sa Lungsod ng Baguio?

  Pahiyas

  Maskara

  Moriones

  Panagbenga

  30s

Teachers give this quiz to your class