Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Anong uri ng estado mayroon ang Pilipinas?

  Demokratiko

  Aristokrasya

  Monarkiya

  Totalitaryan

  300s
 • Q2

  Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa kwalipikasyon upang makaboto?

  18 taong gulang at pataas

  Mamamayan ng Pilipinas

  Tumira sa lugar kung saan niya nais bumoto nang hindi bababa sa limang buwan

  Hindi diskwalipikado ayon sa batas

  300s
 • Q3

  Alin sa mga sumusunod ang hindi katangian ng mga diskwalipikadong bumoto?

  Wala sa nabanggit

  Nasentensyahan na makulong nang hindi bababa sa isang taon

  Nasentensyahan sa mga kasong libel, fraud etc.

  Mga idineklara ng ekspertong baliw

  300s
 • Q4

  Dito mabibilang ang mga sectoral groups at cause-oriented groups.

  Wala sa nabanggit

  People's Organizations

  Grassroot Support Organizations

  Non-Governmental Organizations

  300s
 • Q5

  Ano ang layunin ng Civil Society?

  Magkaroon ng mamamayang nakikilahok sa pagpapaunlad ng bayan

  Maging kabahagi sa pagbabago ng mga polisiya

  Bumuo ng mga samahang nakikipag-ugnayan sa pamahalaan

  Lahat ng nabanggit

  300s
 • Q6

  Ang gobyerno at mga mamamayan ay responsable sa pag-unlad ng isang bansa.

  MALI

  TAMA

  300s
 • Q7

  Iba ang bilang ng boto ng mga mahihirap na Pilipino sa mga mayayamang Pilipino.

  TAMA

  MALI

  300s
 • Q8

  Ang Civil Society ay isang sektor ng lipunan na parte ng estado.

  TAMA

  MALI

  300s
 • Q9

  Batay sa ISSP Citizenship survey, pangunahin ang pagboto bilang katangian ng isang mabuting mamamayan.

  MALI

  TAMA

  300s
 • Q10

  Ang NGO ay nabuo bilang tugon ng gobyerno sa kabiguan ng mamamayan.

  MALI

  TAMA

  300s

Teachers give this quiz to your class