Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
40 questions
Show answers
 • Q1

  Ang mga taga Europa ay naakit na maglakbay patungo sa silangan. Alin sa mga sumusunod ang nag-udyok sa mga taga kanluran upang maglakbay at tumuklas ng mga lupain sa silangang bahagi ng daigdig?

  Pagkakatuklas ng mapa, compass at barko

  Ang pag-iral ng sistemang pang-ekonomiya na merkantilismo

  Pagsara ng tatlong rutang pangkalakalan  na nag-uugnay sa Asya at Europa

  Kagandahan ng mga tanawin sa Asya

  120s
 • Q2

  Sa unang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo nag-unahan ang mga kanluraning bansa sa pagtuklas ng mga lupain sa Asya.Bakit  nanakop ng lupain sa silangan ang mga taga-Kanluran tulad ng Portugal, Pransya at Gran Britanya(England)?

  Sapagkat nais nilang maging pinakamakapangyarihan

  Dahil sa patakarang merkantilismo

  Upang magkaroon ng himpilang pangkalakalan

  Sapagkat nais nilang maging pinakamakapangyarihan

   

  120s
 • Q3

  Ang krusada ay isa sa mga pangyayari na naging daan sa panahon ng paglalakbay at pagtuklas ng mga lupain sa silangan. Ano ang sanhi ng paglulunsad ng krusada ng mga pari at hari ng Europa?

  Hanapin ang Israel

  Palaganapin ang kristiyanismo at magtayo ng mga simbahan

  Bawiin ang banal na lupain sa mga Turkong Ottoman

  Gabayan ang mga manlalakbay patungo sa bahaging silangan

   

  120s
 • Q4

  Sa pagsara ng mga rutang pangkalakalan tanging mga taga Venice ng Italy ang nakakadaan sa Constantinople? Bakit sila lamang ang tanging pinadaan dito?

  Dahil magkaibigan ang mga taga Venice at Turkong Muslim

  Dahil sila ay kababayan ni Marco Polo na unang nakadaan dito

  Dahil sa pagbabayad ng buwis

  Dahil sila ang may kontrol ng mga daanan patungo sa silangan

  120s
 • Q5

  Alin sa sumusunod ang kabutihang dulot ng kolonyalismo at imperyalismo sa kanluran at Timog Asya?

  Nakalahok sa malayang kalakalan sa daigdig ang mga taga-Timog at Kanluran

   

  Umunlad ang mga rutang pangkalakalan sa Asya

  Natutunan ang higit na pamamahala sa bansa ng mga taga-Timog at Kanluran

  Nakilala at natuklasan ang Asya ng mga Europeo

  120s
 • Q6

  May iba’t ibang  dahilan ang una at ikalawang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo saTimog at Kanlurang Asya. Alin sa mga dahilan sa ikalawang yugto ang nakatulong sa pag-unlad ng pamumuhay ng mga taga-Asya?

  Nasyonalismo

  Renaissance

  Rebolusyong Industriyal

   Kapitalismo

  60s
 • Q7

   Ang Indian at mga Arabe ay lubhang naapektuhan ng kolonyalismo at imperyalismo sa paglaganap ng rebolusyong industriyal ano ang higit na inangkin ng mga taga-kanluran  sa mga bansa na nasakop nila sa Timog at kanlurang Asya?

   Likas na yaman ng mga ito

  Mga daungang pangkalakalan

  Ang porma ng kanilang ideolohiya at sistemang pampulitika

  Ang kanilang  mga nakagisnang kultura

  120s
 • Q8

  Kung susuriin, ano ang pinaka epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya?

  Hindi mabuti dahil ang  higit nanakinabang  at  umunlad ay ang mga mananakop

  Lubhang mabuti dahil nagkaroon ng pagbabago sa ibat ibang aspeto ng kabuhayan

  Mabuti dahil higit na umunlad ang kabuhayan nila

  Hindi mabuti dahil nabago ang sistema ng kanilang pamahalaan

  30s
 • Q9

  Pinakinabangan ng England ang hilaw na materyales ng India. Samantala, nahikayat ang iba pang Europeo na sakupin din ang Kanlurang Asya dahil sa mina ng langis sa mga lupain dito. Batay sa pahayag, ano ang nag-udyok sa  mga Kanluranin para manakop sa Asya ?

   Nang dahil sa yamang likas na taglay ng kontinente ng Asya

  Nang dahil sa hangaring mapalaganap ang teritoryo nila at magkaroon ng mapagkukuhanan ng mga yamang-likas

   

  Nang dahil sa pagnanais nila na magkamal ng yaman at kapangyarihan

  Nang dahil sa 3 Gs ( God, Gold and Glory )

  30s
 • Q10

  Ipinatupad ni Gandhi ang ahimsa sa panahon ng imperyalismo. Isa sa paraang ito ay ang pag boykot sa mga produktong Ingles. Paano ipinakita ng mga Hindu ang pagiging makabayan sa gawaing ito ?

  Sa pamamagitan ng pagtakwil sa dayuhang produkto

  Sa pagbili ng sariling produkto sa kabila ng naglipanang banyagang produkto na iniuutos ng Ingles na kanilang bilhin 

  Hindi sila napasunod ng Ingles na bilhin ang banyagang produkto mula sa England

  Mas kumikita sila ng malaki kapag sariling produkto ang tinangkilik

  30s
 • Q11

  Civil disobedience laban sa pamahalaang Ingles ay isa sa ginamit na paraan ng mga Indian sa pangunguna ni Gandhi para labanan ang kanilang mananakop. Paano mailalarawan ang manipestasyon ng nasyonalismo sa bansang ito ?

  Pagtangkilik sa mga produktong ibinibenta ng Europeo para hindi magalit sa kanila

  Paggamit ng mapayapang paraan para sa kalayaan

  Paggamit ng armas para makamit ang kalayaan ng kanilang bansa

  Idinaan sa diplomasya at tamang ugnayan sa mga Kanluraning bansa upang ibigay angkanilang kalayaan

  30s
 • Q12

  Nang dahil sa nasyonalismo ay isa ang India sa Asyanong bansa na lumaya. Subalit nagkaroon naman ng sigalot sa pagitan ng Muslim at Hindu sa bansang ito. Ano ang sanhi ng nabanggit na alitan nila ?

  Dahil magkaiba sila ng relihiyon, nais ng bawat isa namay kani-kaniyang teritoryo

  Hindi sila magkasundo sa kung aling relihiyon ang dapat na manaig

  Gusto nilang masolo ang India

  Magkaibasila ng paniniwala at pilosopiya

  30s
 • Q13

  Alin sa sumusunod ang magandang naidulot ng nasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya?

  Paghahalo nang lahi sa mga naganap na pananakop

  Paglaya ng mga bansa mula sa pananakop ng mga Kanluranin

  Natutunan ng lahat ng mga Asyano na pamahalaan ang sarili

  Pagtangkilikng mga produktong gawa ng mananakop.

  30s
 • Q14

  Alin sa sumusunod ang dahilan na nag-udyok sa Unang Digmaang Pandaigdig ?

  Pagkamatay ni Prinsipe Archduke  Francis Ferdinand ng Austria

  Pagkamit ng kalayaan ng mga Asyano mula sa mga Kanluranin.

  Pag-unahan ng mga bansang Europeo sa mga teritoryo at kani-kanilang interes.

  Pagkakaisa ng mga Muslim at Hindu

  30s
 • Q15

   Ano ang mabuting naidulot ng pagkakaroon ng ideyolohiyang demokrasya?

  Pagiging malaya

  Pagtanggap sa mga dayuhan

  Nasa kamay ng nakakaraming mamamayan ang nasusunod o kapangyarihan

  Pamumuhay ng marangya

  30s

Teachers give this quiz to your class