placeholder image to represent content

Ikatlong Markahan – Modyul 1: Birtud at Pagpapahalaga

Quiz by Carlo Caparas

Grade 7
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Ito ay nagmula sa salitang Latin na virtus (vir) na nangangahulugang “pagiging tao”.

  Kilos-loob

  Birtud

  Isip

  Values

  60s
  EsP7PB-IIIa-9.1
 • Q2

  Ang mga hayop ay may taglay din na birtud.

  Ang pahayag ay:

  tama, sapagkat tulad ng tao ang hayop ay mayroon ding damdamin.

  mali, sapagkat tao lamang ang pinagkalooban ng Diyos ng isip at kilos-loob.

  mali, sapagkat hindi naman kayang mag-isip ng hayop.

  tama, sapagkat lahat tayo ay nilikha ng Diyos.

  60s
 • Q3

  Alin sa mga sumusunod ang HINDI kabilang sa Moral na Birtud?

  Karunungan

  Pagtitimpi

  Katatagan

  Katarungan

  60s
 • Q4

  Alin sa mga sumusunod ang katangian ng pagpapahalaga?

  Ang pagpapahalaga ay maaring para sa lahat o para sa sarili lamang
  Ang pagapapahalaga ang magagamit nating pundasyon upang malaman natin angmga kilos na nararapat at dapat nating isagawa

  Ang pagpapahalaga ay hindi nagbabago

  60s
  EsP7PB-IIIa-9.2
 • Q5

  Ito ay kaalaman na tumutukoy sa kung ano ang nakabubuti at kung paano ito maisasagawa.

  Art

  Wisdom

  Prudence

  Science

  60s
 • Q6

  Ito ay nagmula sa salitang Latin na valore na nangangahulugang pagiging makabuluhan o pagkakaroon ng saysay o kabuluhan.

  Kilos-loob

  Isip

  Values

  Birtud

  60s
  EsP7PB-IIIa-9.1
 • Q7

  Ano ang pagkakaiba ng Intelektuwal at Moral na birtud?

  Ang Intelektuwal na Birtud ay nagbabago samantalang ang Moral na Birtud ay hindi nagbabago.

  wala sa nabanggit

  Ang Intelektuwal na Birtud ay may kinalaman sa isip ng tao samantalang ang Moral na Birtud ay may kinalaman sa kilos-loob ng isang tao.

  Ang Intelektuwal na Birtud ay may kinalaman sa kilos-loob ng isang tao samantalang ang Moral na Birtud ay may kinalaman sa isip ng tao.

  60s
 • Q8

  Alin sa mga sumusunod ang katangian ng Pagpapahalagang Kultural na Panggawi (Cultural Behavioral Values)?

  Eternal

  Obhetibo

  Pangkalahatan

  Subhetibo

  60s
 • Q9

  Ano ang pagkakaiba ng Absolute Moral Values at Cultural Behavioral Values?

  Ang Absolute Moral Values ay mga prinsipyo na tanggap ng lahat ng tao at ang Cultural Behavioral Values ay mga pansariling prinsipyo ng isang tao

  Ang Absolute Moral Values ay nagmula sa labas ng tao at ang Cultural Behavioral Values ay nagmula sa loob ng tao

  Ang Absolute Moral Values ay nagmula sa loob ng tao at ang Cultural BehavioralValues ay nagmula sa labas ng tao.

  60s
  EsP7PB-IIIa-9.2
 • Q10

  Paano nagkaka-ugnay ang birtud at pagapapahalaga?

  Ang birtud ay makatutulong sa atin na piliin ang mga bagay na ating pahahalagahansabuhay

  Ang birtud at pagpapahalaga ang nakatutulong upang hangarin ng isang tao namaging mabuti

  Ang birtud at pagpapahalaga ay parehas na tumutulong sap ag-unlad ng ating pagkatao
  60s

Teachers give this quiz to your class