placeholder image to represent content

IKATLONG MARKAHAN- (PAUNANG PAGSUSULIT SA FILIPINO 10)

Quiz by Maria Aurora Exequiel Avila

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
27 questions
Show answers
 • Q1

  1. Ano ang nais ipaunawa ng pahayag na “Ang nauuna ay nahuhuli at ang nahuhuli ay

      nauuna”?

  C. Kung sino ang unang dumating ay una ring umaalis

   A. Mahalaga ang oras sa paggawa.

  B. Ang nauuna ang madalas napapahamak.

  D. Lahat ng tao ay pantay-pantay sa paningin ng Diyos.

  30s
 • Q2

  2. Naalala ng batang banga ang pangaral ng kaniyang ina habang siya ay nabibitak at unti-unting lumubog.  Anong aral ang nais ipahiwatig ng pangungusap?

  C. Umiwas sa impluwensya ng mga tao sa paligid.

   D. Walang mabuting maidudulot ang pagsuway sa magulang.

  B. Alam ng magulang ang mabuti para sa anak.

  A.  Magpakasaya ka habang ikaw ay buhay pa.

  30s
 • Q3

  3. ”Malungkot na lumisan ang tag-araw kasama ang pagmamahal na inialay.” Ang linya ng elehiya ay nagpapahiwatig ng _____.

   D. Kamatayan ng mahal sa buhay

      A. Pag-iisa 

     B. Paglubog ng araw

  C. Panibagong araw na darating

  30s
 • Q4

  4 Ang aking ama ay nagbibilang ng poste simula nang magkaroon ng sakit na Covid-19. 

     Alin sa mga sumusunod ang kasingkahulugan ng nakasalungguhit na salita?

    C. May trabaho

    D. Walang trabaho

  A. Maraming poste

  B. Nangangarap

  30s
 • Q5

  5. Lumagay na sa tahimik ang panganay na anak ni Aling Azon.  Ano ang nais ipaunawa ng pahayag?

    B. Pumasok sa kuwarto

   C. Namatay  na

   A. Nag-asawa na  

    D. Nagtakip ng tainga upang walang marinig.

  30s
 • Q6

  6. ”Isang oras lamang gumawa ang mga huling dumating sa inyong malawak na ubasan,  samantalang kami ay maghapong nagtrabaho.  Bakit naman pinagpare-pareho 

  ninyo  ang aming upa?”  Anong uri ng tunggalian ito?

  C. Tao laban sa kalikasan

  D. Tao laban sa kapaligiran

   B. Tao laban sa tao

  A. Tao laban sa sarili

  30s
 • Q7

  7. Pare-pareho ang tinanggap nilang upa sa kanilang paglilingkod. Ano ang ibig sabihin

      ng salitang upa?

     B. Kaukulang bayad sa paggawa

    D. Utang

      A. Pautang

   C. Bayarin

  30s
 • Q8

  8. “Madalas ang pagtatapon ng mga basura at pang-abuso ng tao sa kanilang kapaligiran.  Dahil dito, taong 2020 ay rumagasa ang bagyong Ulysses sa Metro Manila at karatig na mga lalawigan na sadyang kakaiba sa mga nagdaang bagyo sa bansa.”  Ang tunggalian sa sitwasyon ay:

    A. Tao laban sa sarili 

  D. Tao laban sa lipunan

  B. Tao laban sa tao  

   C. Tao laban sa kalikasan

  30s
 • Q9

  9. Wala sa sariling napatindig si Ibarra nang marinig ang matutunog na salitang “Ama at kulungan.” Nilapitan nito ang kura at idinikit sa leeg ang nadampot na kutsilyo.  Ano ang tunggalian na ginamit?

  B. Tao laban sa  Lipunan 

  D. Tao laban sa  Kalikasan

     C. Tao laban sa  Sarili

   A. Tao laban sa  Tao

  30s
 • Q10

  10. Mahirap makumbinsi ang hukom sa ebidensyang kanyang inilatag.  Ano ang kasingkahulugan ng nakasalungguhit na salita?  

    D. mapapayag

   A. mapaniwala 

  C. mapasubaybay

   B. mapasunod 

  30s
 • Q11

  11. Ang ipininta ni Michael Angelo ay__________ kaysa kay da Vinci

       D. Pinakamakulay

  A. Kulang sa kulay

  B. Mas makulay

    C. Makulay

  30s
 • Q12

  12. Ang Bulkang Taal ang _______ na bulkan sa buong mundo.

   B. hamak na mas maliit  

      C. mas maliit

  A. maliit

      D. pinakamaliit

  30s
 • Q13

  13. “Si Kardo ay dating istambay sa kanto. Madalas din siyang maglasing at mapaaway subalit nang naliwanagan ang kaniyang isipan ng mga salita ng Diyos sa bibliya ay nabago siya nang lubusan.”  Alin sa mga sumusunod ang nagpapatunay na ang 

  tauhang tinutukoy ay tauhang bilog at ang mga nangyari sa kaniya ay maaaring mangyari sa tunay na buhay?

  D. Ang tauhan ay isang lapad na tauhan.

  B. Ang tauhan ay isa lamang produkto ng imahinasyon.

  C. Dati siyang masama ngunit siya ay nagbago.

  A. Nanatili ang katangian ng tauhan mula sa una hanggang sa huli

  30s
 • Q14

  14.  Tinuyo ng nagdadalamhating ama ang kaniyang luha at saka tumayo, mayroon siyang naisip, mula ngayon magiging mabuti na siyang ama. Dinukot niya sa bulsa ang perang ibinigay ng kaniyang amo sa kaniyang asawa ( na kiming iniabot naman ito agad sa kaniya tulad ng nararapat). Mahihinuhang ang ama ay magiging:

    B. mabuti        

  A. matatag              

   D. matapang

       C. masayahin 

  30s
 • Q15

  15. Ano ang etimolohiya ng salitang “istambay” sa pangungusap sa tanong blg. 14?

  B. Stand by

    D. Thunders

  A. Tambay

     C. Stop bay

  30s

Teachers give this quiz to your class