placeholder image to represent content

Ikatlong Markahang Pagsusulit sa Ekonomiks 9

Quiz by azenith esmabe

Grade 9
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades 1-10

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 16 skills from
Grade 9
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades 1-10

AP9MAKIIIa-1
AP9MAKIIIb-5
AP9MAKIIId-8
AP9MAKIIIc-6
AP9MAKIIIa-2
AP9MAKIIIc-7
AP9MAKIIIb-4
AP9MAKIIId-9
AP9MAKIIIe-10
AP9MAK-IIIa-3
AP9MAKIIIf-13
AP9MAKIIIg-14
AP9MAKIIIg-15
AP9MAKIIIg-16
AP9MAKIIIh-18
AP9MAKIIIi-20

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
50 questions
Show answers
 • Q1
  Ano ang inilalarawan ng paikot na daloy ng ekonomiya?
  kalakalan sa loob at labas ng bansa
  kita at gastusin ng pamahalaan
  transaksiyon ng mga institusyong pinansyal
  ugnayan ng bawat sektor ng ekonomiya
  30s
  AP9MAKIIIa-1
 • Q2
  Alin sa mga sumusunod ang hindi ginagamit na paraan ng pagsukat sa Gross National Income (GNI)?
  Income Approach
  Industrial Origin/Value Added Approach
  Expenditure Approach
  Economic Freedom Approach
  30s
  AP9MAKIIIb-5
 • Q3
  Ano ang tawag sa patuloy na pagtaas ng kabuuang presyo sa ekonomiya?
  implasyon
  depresyon
  deplasyon
  resesyon
  30s
  AP9MAKIIId-8
 • Q4
  Kailan makikita na positibo ang economic performance ng bansa?
  Kapag gumagamit ng makabagong teknolohiya ang mga bahay-kalakal.
  Kapag lumalaki ang utang panlabas ng bansa.
  Kapag may pag-angat sa Gross Domestic Product ng bansa.
  Kapag malaking bilang ng lakas paggawa ay walang trabaho.
  30s
  AP9MAKIIIc-6
 • Q5
  Si Apollo ay umutang kay Alex ng Php 100.00 na ipinambili niya ng isang kilong karne ng manok sa kasalukuyan. Kung 5% ang antas ng implasyon sa susunod na buwan, ano na ang halaga ng isang kilong karne ng manok?
  Php 110.00
  Php 105.00
  Php 95.00
  Php 100.00
  30s
  AP9MAKIIId-8
 • Q6
  Sa paikot na daloy ng ekonomiya, papaano nagkaugnay ang sambahayan at bahay-kalakal?
  Ginagamit ng sambahayan ang nakokolektang buwis upang makabuo ng produkto na gagamitin ng bahay kalakal.
  Nagbubukas ng bagong planta ang sambahayan upang magkaroon ng karagdagang trabaho para sa mga bahay-kalakal.
  Ang salapi ay ginagamit ng sambahayan upang ipautang na kapital sa bahay-kalakal.
  Sa sambahayan nagmumula ang mga salik ng produksyon na sumasailalim sa pagproseso ng bahay kalakal.
  30s
  AP9MAKIIIa-2
 • Q7
  Kung ang kabuuang kita ni Jonas ay Php 25,000.00 at ang kanyang kabuuang gastusin ay Php 21,000.00, magkano ang maaari niyang ilaan sa pag-iimpok?
  Php 3,000.00
  Php 1,000.00
  Php 4,000.00
  Php 2,000.00
  30s
  AP9MAKIIIc-7
 • Q8
  Si Mr. Chen ay isang Chinese National na nagtatrabaho sa kompanya na nasa Pilipinas. Saan dapat isinasama o ibinibilang ang kanyang kinita?
  Sa Gross Domestic Product ng Pilipinas dahil dito nagmula ang kanyang kita.
  Sa Gross Domestic Product ng China dahil mamamayan siya nito.
  Gross Domestic Product ng Pilipinas at China dahil parehong ditto nagmula ang kanyang kita
  Sa Gross National Product ng Pilipinas dahil dito nagmula ang kanyang kita.
  30s
  AP9MAKIIIb-4
 • Q9
  Bilang isang mamimili, paano ka makakatulong sa suliranin ng implasyon?
  Bumili lamang ng sapat sa pangangailangan upang hindi magkaroon ng kakulangan.
  Bumili lamang kung kakilala at suki ang nagtitinda sa pamilihan.
  Bumili lamang kung bagsak ang presyo ng mga bilihin sa pamilihan.
  Bumili lamang sa mga supermarket o grocery upang matiyak ang presyo.
  30s
  AP9MAKIIId-9
 • Q10
  . Bilang isang mag-aaral, alin sa mga sumusunod ang nararapat na gawin kung maliit lamang ang baon na ibinigay ng iyong magulang?
  Bilhin ang nararapat bilhin at tipirin ang mga bagay na hindi naman mahalaga.
  Bilhin ang nararapat bilhin at humingi na lamang kapag kulang na ang salapi.
  Bilhin ang nararapat bilhin at hayaan na lamang ang mangyayari kinabukasan.
  Bilhin ang nararapat bilhin at tipirin ang sarili sa lahat ng pagkakataon.
  30s
  AP9MAKIIIc-7
 • Q11
  Kung ikaw ay prodyuser ng produktong may kakulangan ng supply sa pamilihan, dapat bang ang malaking kita lamang ang pagtutuunan mo ng pansin?
  Oo, dahil malaki ang inilabas na puhunan kaya’t nararapat na kumita rin ng malaki.
  Hindi, dahil malaki rin ang buwis na sisingilin ng pamahalaan sa pagtaas ng presyo.
  Oo, dahil ito na ang pagkakataon upang kumita at tumubo ng malaki.
  Hindi, dahil hindi kakayanin lalo ng mga mahihirap ang napakataas na presyo.
  30s
  AP9MAKIIIe-10
 • Q12
  Ang dinepositong Php100,000.00 ni Corazon sa bangko ay nagpapakita ng paglabas (outflow) ng salapi sa paikot na daloy ng ekonomiya. Ano ang nararapat na gawin upang pumasok (inflow) muli ang salapi sa paikot na daloy?
  Magpataw ng mataas na interes upang makahikayat ng pag-iimpok.
  Ipautang ng bangko ang idineposito upang magamit na panibagong kapital sa negosyo.
  Magbigay ng insentibo sa mga depositor upang lumaki ang reserba ng mga bangko.
  Ibaba ang interes mula 10% patungong 5% upang madagdagan ang paggastos ng tao.
  30s
  AP9MAK-IIIa-3
 • Q13
  Bakit mahalagang masukat ang economic performance ng bansa?
  Dahil magagamit ito upang makabuo ng mga patakarang magpapaangat sa ekonomiya ng bansa
  Dahil makikilala ang bansa sa pagkakaroon ng mahusay na pamamalakad ng ekonomiya.
  Dahil magiging tanyag ang bansa sa mga pandaigdigang institusyong pampinansiyal.
  Dahil repleksyon ito sa kahusayan ng namumuno na magagamit upang umani ng malaking boto sa eleksiyon.
  30s
  AP9MAKIIIb-4
 • Q14
  Piliin sa mga sumusunod na pahayag ang pinakawasto.
  Ang halaga ng tapos na produkto at paglilingkod lamang ang isinasama sa GrossNational Income.
  Ang gawaing nagmula sa impormal na sektor ay kabilang sa pagsukat ng Gross National Income.
  Ang mga produktong segunda mano ay kabilang sa pagsukat ng Gross National Income.
  Ang kita ng mga dayuhang namamasukan sa Pilipinas ay kabilang sa Gross National Income nito.
  30s
  AP9MAKIIIb-4
 • Q15
  Sa papaanong paraan malulutas ang demand pull inflation?
  Pagpapautang na may mababang interes upang makahikayat ng karagdagang paggasta.
  Pagbubukas ng karagdagang trabaho upang mapasigla ang matamlay na ekonomiya.
  Pagbibigay pansin sa produktibidad sa paggawa upang mapataas ang output ng produksiyon.
  Pagkontrol sa supply ng salapi upang mabawasan ang labis na paggasta sa ekonomiya.
  30s
  AP9MAKIIId-9

Teachers give this quiz to your class