placeholder image to represent content

Ikatlong Markahang Pagsusulit sa EsP 10

Quiz by Catherine Marcella

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
40 questions
Show answers
 • Q1
  Ang mga sumusunod ay pagpapakita ng tao ng pagmamahal at pagpapahalaga sa Diyos maliban sa:
  Pagsunod sa hindi magandang ginagawa ng iba
  Pagpapainom sa taong nauuhaw
  Pagpapakain sa taong nagugutom
  Pagpapatuloy sa taong walang matirhan
  40s
 • Q2
  Ang mga sumusunod ay kaparaanan upang mapalalim at mapangalagaan ng tao ang kayang ugnayan sa Diyos maliban sa:
  Pagbasa ng banal na aklat
  Pagpapahalaga sa kapwa
  Pagbabasa ng mga inspirational books/articles
  Pagbalewala ng utos ng Diyos
  40s
 • Q3
  Ang dalawang kalikasan na bumubuo sa tao;
  pisikal at likas
  kalayaan at konsensya
  isip at loob
  materyal at espiritwal
  40s
 • Q4
  Ang mga sumusunod ay ang kahalagahan ng pagmamahal ng Diyos maliban sa:
  Sa pamamagitan ng pagmamahal ng Diyos, naipakikita natin ang pagmamahal sa ating kapwa at sa lahat ng Kanyang nilikha.
  Dahil sa pagmamahal ng Diyos, hind nababago ang kamalayan ng tao.
  Dahil sa pagmamahal ng Diyos, binabago nito ang buhay ng tao.
  Ang pagmamahal ng Diyos ay nagbibigay ng ginhawa at kagalingan sa buhay ng bawat isa.
  40s
 • Q5
  Nasusuri natin ang ating sarili, ayon sa ating kalakasan at higit ang ating kahinaan kaya naman natututo tayong makilala ng lubos ang ating sarili at sa tulong ng Diyos at ng ating kapwa ay maaabot natin ang ating kaganapan bilang tao
  Ang pagmamahal ng Diyos ay nagbibigay ng ginhawa at kagalingan sa buhay ng bawat isa.
  Dahil sa pagmamahal ng Diyos, binabago nito ang buhay ng tao.
  Nababago ng Diyos ang kamalayan ng tao.
  Sa pamamagitan ng pagmamahal ng Diyos, naipakikita natin ang pagmamahal sa ating kapwa at sa lahat ng Kanyang nilikha.
  40s

Teachers give this quiz to your class