placeholder image to represent content

Ikatlong Markahang Pagsusulit sa MAPEH 5 (2023-2024)

Quiz by Alma P. Centeno

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
50 questions
Show answers
 • Q1

  Ang kape, sigarilyo, alak ay mga bagay na nakasanayan na ng iba nainumin o gamitin.Ito ay nabibilang sa tinatawag na gateway drugs odrogang gateway. Alin sa mga sumusunod ang nagpapaliwanag sakonsepto ng gateway drugs?

  ipinag

  anumang

  ma sakit

  naka

  30s
 • Q2

  May mga substansiyang tinatawag na gateway drug dahil ang paggamit ngmga ito ay madalas nauuwi sa paggamit ng mas malalakas atipinagbabawal na droga o gamot. Alin sa mga sumusunod ang kabilang sagateway drugs?

  asc

  cna

  vhe

  mpm

  30s
 • Q3

  Si Mang Bert ay madalas nakikitang naninigarilyo sa labas ng kanilangtahanan. Alin sa sumusunod ang gateway drugs na karaniwan nangmakukuha sa tabako o sigarilyo?

  al

  ca

  he

  ni

  30s
 • Q4

  Ang caffeine ay nakapagdudulot ng karagdagang enerhiya subalit kunglabis ang paggamit nito ay nakasasama sa katawan. Ito ay madalingmalagom o matanggap ng ating katawan. Alin sa mga sumusunod naprodukto ang may caffeine?

  beer

  kape

  si

  vape

  30s
 • Q5

  Ang caffeine ay nakapagpapasigla sa puso at central nervous system. Angmga sumusunod ay mga produktong may caffeine, maliban sa isa. Alin samga ito?

  cho

  bc

  dc

  rbed

  30s
 • Q6

  Ang caffeine ay itinuturing na diuretic. Nagiging sanhi ito ng pag-ihi ngmadalas ng mga taong kumukunsumo nito. Alin sa mga sumusunod angepekto ng paggamit ng mga produktong nagtataglay nito?

  mp

  np

  bbp

  npbp

  30s
 • Q7

  Kapag ang mga tao ay uminom ng alak, ito ay buyo o sumisiksik sakanilang bloodstream. Mula sa bloodstream, anong bahagi ng katawan angmadalas na naaapektuhan sa pag-inum ng alak?

  cns

  kk

  mb

  puso

  30s
 • Q8

  Ang nikotina o nicotine ay mabilis na pumapasok sa katawan. Mula sabaga, dumadaan ito sa bloodstream at sa loob ng pito hanggang sampungsegundo ay pumapasok sa utak. Mabilis ang reaksyon ng puso sa nicotine.Ano ang maaaring idulot nito?

  pkb

  psg

  pkmt

  pbp

  30s
 • Q9

  Ang caffeine ay nakapagdudulot ng karagdagang enerhiya subalit kunglabis ang paggamit nito ay nakasasama sa katawan. Alin sa mgasumusunod ang masamang epekto ng sobrang paggamit ng produktongmay caffeine sa isang indibidwal?

  ssa

  mtc

  mkp

  cvap

  30s
 • Q10

  Ang alkohol ay isang inuming may ethanol. Ang kakulangan o pagkawalang pagpigil sa sarili o self-control sa pag-inom, lalo na sa dalas at dami nginiinom na alkohol, ay maituturing na pang-aabuso. Alin sa mgasumusunod ang masamang epekto sa pamilya ng sobrang alcohol sakatawan ng tao?

  bmdp

  nmp

  nmpp

  lt

  30s
 • Q11

  Ang madalas na pag-inom ng kape, kola, paninigarilyo at paginum ng alakay may epekto sa kumunidad. Alin sa mga sumusunod ang masamangepekto ng paninigarilyo at pag-inom ng inuming may halong alcohol?

  mmia

  hmls

  mddmp

  wns

  30s
 • Q12

  Pag-uwi sa kanilang tahanan tinutungo kaagad ni Mang Ruben angkanilang kusina upang magtimpla ng mainit na kape. Madalas uminit angulo niya kahit sa maliit na dahilan lang kaya madami siyang nakakaawaysa kanyang trabaho. Anong gateway drugs ang nakaapekto kay MangRuben?

  alcohol

  caffeine

  cocaine

  nicotine

  30s
 • Q13

  Mahilig sa sodang inumin si Carissa. Sa maghapon ay nakakaubos siyang tatlong bote. Mahilig din siyang uminom ng dark coffee. Sakasalukuyan, madalas siyang nagagalit sa kanyang mga kasambahaykahit sa isang maliit na kadahilanan. Anong gateway drugs angnakaapekto sa kanya?

  al

  ca

  co

  ni

  30s
 • Q14

  Alin sa mga sumusunod ang wastong pagpapakita ng ligtas napamumuhay kaugnay ng gateway drugs?

  ipag

  mhg

  ipp

  lws

  30s
 • Q15

  Alin sa mga sumusunod ang tumutukoy sa batas kaugnay ng paggamit atpag-abuso ng gateway drugs o Ang Batas Republika 9211, higit na kilalasa taguring Tobacco Regulation Act of 2003 o Batas ukol sa Pagkontrol saPaggamit ng mga Produktong Tabako?

  ibp

  nbm

  nbb

  lnt

  30s

Teachers give this quiz to your class