placeholder image to represent content

ikatlong panahunang pagsusulit

Quiz by Merjorie Yumol

Grade 8
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades 1-10

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 2 skills from
Grade 8
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades 1-10

AP8PMDIIIc-d-3
AP8PMDIIIa-b-1

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
40 questions
Show answers
 • Q1
  1.      Nagmamay-ari o namamahala sa bangko
  manager
  auditor
  teller
  banker
  30s
  AP8PMDIIIc-d-3
 • Q2
  2.      Mga mamamayan ng mga bayan sa Medieval France
  Burgis
  hari
  army
  malaya
  30s
  AP8PMDIIIc-d-3
 • Q3
  3.     Pangalawa sa pinakamaliit na kontinente sa daigdig
  Europe
  Asia
  Antarctica
  Australia
  30s
  AP8PMDIIIa-b-1
 • Q4
  4. Kilusang cultural na nakatuon sa panunumbalik at pagbibigay halaga sa kulturang klasikal ng Griyego at Romano
  Humanismo
  Humanity
  Human
  Humanista
  30s
  AP8PMDIIIc-d-3
 • Q5
  5. Sistemang ekonomiko na nakabatay sa konseptong ang yaman ng bansa ay nasa dami ng kanyang ginto at pilak
  Humanismo
  Piyudalismo
  Merkanto
  Merkantilismo
  30s
  AP8PMDIIIc-d-3
 • Q6
  6. Mga tumutol o sumalungat sa turo ng simbahangKatoliko
  Ambassador
  Protestante
  Hari at Reyna
  manggagawa
  30s
  AP8PMDIIIc-d-3
 • Q7
  7. Nangangahulugangmulingpagsilang
  Remembrance
  Reinforcement
  Revelation
  Renaissance
  30s
  AP8PMDIIIc-d-3
 • Q8
  8. Krisis sa relihiyon kung saan ang mga ibang bansang Katoliko ay yumakap sa ibang relihiyon
  Rebolusyon
  Repormasyon
  Resolusyon
  Reincarnation
  30s
  AP8PMDIIIc-d-3
 • Q9
  9. Isang estado na pinananahanan ng mamamayan na may magkakatulad na wika, relihiyon, kultura at kasaysayan
  Nation-country
  State-nation
  Nation-state
  Nationwide
  30s
  AP8PMDIIIc-d-3
 • Q10
  10. Sumasalamin sa tunggalian ng interes ng simbahan at pamahalaan
  Investigation
  Investment
  Investiture Controversy
  Investiture Contrary
  30s
  AP8PMDIIIc-d-3
 • Q11
  11. May pinakamataas na kapangyarihan sa pananampalataya at doktrina
  pandora
  puno
  pangulo
  Papa
  30s
  AP8PMDIIIa-b-1
 • Q12
  12.     Haring German naidineklarangekskomulgado
  Henry
  Henessy
  Hermie
  Harry
  30s
  AP8PMDIIIc-d-3
 • Q13
  13.    Kompromiso sa pagitan ng Simbahan at Hari nakumilala sa dalawang tungkulin ng lider espiritwal
  Concordat of Worns
  Concordat of Wings
  Concordat of Walls
  Concordat of Worms
  30s
  AP8PMDIIIc-d-3
 • Q14
  14.      Pinagmulan ng kadakilaan ng sinaunang Rome
  Italy
  Rome
  Hungary
  JAPAN
  30s
  AP8PMDIIIa-b-1
 • Q15
  15. Mga iskolar na nanguna sa pag-aaral sa klasikal na sibilisasyon ng Greece at Rome
  Anthropologist
  Investigator
  Humanist
  Director
  30s
  AP8PMDIIIa-b-1

Teachers give this quiz to your class