placeholder image to represent content

Ikatlong Panahunang Pagsusulit sa Pagbasa at Pagsusuri Tungo sa Pananaliksik

Quiz by Ma. Lelani Pineda

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
50 questions
Show answers
 • Q1

  Ayon sa kanyang binanggit na kasabihan “The man who reads, is the man who leads”. Tunay ngang malayo ang mararating ng tao kung siya’y palabasa.

  LordChesterfield

  McWorther

  Goodman

  Arrogante

  60s
 • Q2

  Ang pagbasa ay susi sa tagumpay ng isang tao, lalong laona sa larangang akademiko ito rin ang pangunahing kailangan ng tao upangmakamit ang kanyang mithiin sa buhay.

  LordChesterfield

  Mc Worther

  Goodman

  Goodman

  60s
 • Q3

  Angpagbasa ay isang psychologuistics guessing game, nakapaloob sa prosesong itoang paghula at pagbuo ng iskina habang nagbabasa ang tao.

  LordChesterfield

  McWorther

  Goodman

  Arrogante

  60s
 • Q4

  Ayon naman sa kanila ang pagbasa ay proceso ng pagtanggapat pag-interpreta ng pagtanggap at pag interpreta ng impormasyong naka koda saanyo ng wika.

  LordChesterfield

  McWorther

  Goodmanat Weir

  Urguhart at Weir

  60s
 • Q5

  Ito ay nagpapalawak ng kaalaman at nakapagtatalas sa isipng tao.

  Pangkaalaman

  Pampaglalakbay

  Pampalipas Oras

  Pangmoral

  60s
 • Q6

  Nakakatulong ito sa paglutas ng mga matatayog na mgakaalaman na maaring sandata ng tao para guminhawa ang buhay.

  Pangkaalaman

  Pampaglalakbay

  Pampakinabangan

  Pangmoral

  60s
 • Q7

  Dahil malawak ang imahinasyon ng tao sa pamamagitan ngtamang pag-uugali at kilos tulad ng mga aral sa buhay na nararapat napamarisan.

  Pangkaalaman

  Pampaglalakbay Diwa

  Pampakinabangan

  Pangmoral

  60s
 • Q8

  Layunin ng pagbabasa ay upang alisin ang pagkabagot ng isang tao.

  Pangkaalaman

  Pampalipas Oras

  Pampakinabangan

  Pangmoral

  60s
 • Q9

  Naiitindihan ng tao ang nangyari sa nakaraan at ang mangyayari sa hinaharap para sa paghahanda sa maaari pang mangyari.

  Pangkaalaman

  Pampaglalakbay

  Pampakinabangan

  Pangkasaysayan

  60s
 • Q10

  Sa aklat ni __________ ipinaliwanag ang mga layunin ng tao kung bakit siya ay nagbabasa at inilahad ang mga ito sa illustrasyon.

  Leksyon

  Arrogante

  Goodman

  Mc Worhter

  60s
 • Q11

  Ito ay tumutukoy sa unang hakbang na nagagawa ng mgamambabasa, dito rin nakapaloob ang pagkilala sa wikang ginamit.

  Pang-unawa

  Pagkilala

  Pagsanib

  Pagtugon

  60s
 • Q12

  Ipinapaliwanag dito ang pagsamasama ng mga mambabasa angdati at bagong kaalamang natamo o natatamo sa kanilang pinagtatambak atnakalagak sa kanilang isipan.

  Pang-unawa

  Pagkilala

  Pagsanib

  Pagtugon

  60s
 • Q13

  Dito nagkakaroon ng pagtanggap at pagsang-ayon o kaya’yang pagkontra at pagtanggi ng mambabasa sa kaisipan ng manunulat.

  Pang-unawa

  Pagkilala

  Pagsanib

  Pagtugon

  60s
 • Q14

  Sa hakbang na ito natukoy ng mambabasa ang wikang ginamitng awtor sa kanyang pagsulat at mga salitang pinagsama-sama upang makabuo ngmga parirala, pangungusap, talata o kaya buong akda.

  Pang-unawa

  Pagkilala

  Pagsanib

  Pagtugon

  60s
 • Q15

  Ito ay tumutukoy sa kahon ng kaalaman, balangkas na mga kaisipan hinggil sa paksa.

  Top-Down

  Bottom

   Interaktibo

  Iskema

  60s

Teachers give this quiz to your class