placeholder image to represent content

Ikawalong Pagtatasa sa ESP/CL 8

Quiz by Mylene Nagaño

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1

  Anong karahasan  ang ipinakikita sa  larawan?

  Question Image
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
 • Q2

  Anong karahasan ang ipinakikita sa larawan?

  Question Image
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
 • Q3

  Anong karahasan ang ipinakikita sa larawan?

  Question Image
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
 • Q4

  Anong karahasan ang ipinakikita sa larawan?

  Question Image
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
 • Q5

  Anong karahasan ang ipinakikita sa larawan?

  Question Image
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
 • Q6

  Pangunguha ng mga gamit na hindi mo pagmamay-ari.

  false
  true
  True or False
  30s
 • Q7

  Paggalang sa karapatan ng iyong kapwa  tao.

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q8

  Pagpapakita ng motibo na maaaring makasira ng sariling pagkatao.

  false
  true
  True or False
  30s
 • Q9

  Paggamit ng ipinagbabawal na gamot upang makalimot sa mga  problema.

  false
  true
  True or False
  30s
 • Q10

  Pagsunod sa mga payo ng magulang  para sa sariling kaligtasan.

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q11

  Paano makakaiwas  sa iba't-ibang karahasan?

  manloko ng kapwa para sa sariling kabutihan

  makibagay sa kapwa na walang pangarap sa buhay

  magkaroon ng sariling lakas at talas ng isipan

  makilahok sa mga samahang fraternity

  30s
 • Q12

  Ano ang dapat na gawin upang hindi maging biktima ng isang karahasan?

  lumahok sa mga gawaing labag sa batas

  sumama sa  barkada na makipag-inuman

  magkaroon ng sariling kaalaman patungkol sa maraming bagay

  umuwi ng hatinggabi o  sa mga oras na tulog na ang pamilya

  30s
 • Q13

  Kung ikaw ay naging biktima ng karahasan,  ano ang nararapat na iyong  gawin?

  magsabi/magsumbong sa kinauukulan

  ipagsawalang bahala na lamang

  hayaan na lamang sapagkat lilipas din  ito

  magtago  upang hindi mabiktimang muli

  30s
 • Q14

  Ang mga sumusunod ay mga hakbang  na dapat gawin upang makaiwas sa mga karahasan, maliban  sa isa. Alin ito?

  piliin ang mga pakikisamahan

  sumunod sa mga protocols

  magkaroon ng sapat na  kaalaman at pwersang pakikipaglaban

  sumama sa mga taong ngayon  lamang nakilala

  30s
 • Q15

  Ito ang pinakamabisang gawin upang hindi  maging biktima ng anumang karahasan.

  magkaroon ng sapat na kaalaman tungkol sa iba't-ibang bagay

  makilahok sa iba't-ibang mga samahan 

  makisabay sa agos ng buhay

  makibagay upang hindi maging biktima

  30s

Teachers give this quiz to your class