Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  1. Ito ang pangkalahatang pagbaba ng presyo ng mga bilihin sa pamilihan.

  Implasyon

  Deplasyon

  Depresasyon

  Consumer Price Index

  30s
 • Q2

  2. Ang patuloy na pagtaas ng presyo ng lahat ng bilihin sa pamilihan.

  Implasyon

  Cost-Push

  Demand Pull

  Deplasyon

  30s
 • Q3

  3. Alin sa mga sumusunod ang HINDI sanhi ng implasyon?

  pagtaas ng kapasidad sa produksyon

  pagtaas ng halaga ng pamumuhay

  paglaki ng demand kaysa sa produksyon

  kakulangan sa enerhiya

  30s
 • Q4

  4.Ang mga sumusunod ay mga uri ng implasyon. Alin ang HINDI?

  Collusion

  Demand Pull

  Cost Push

  Structural

  30s
 • Q5

  5. Uri ng implasyon na sanhi ng pagtaas ng demand ng mga mamimili.

  Collusion

  Demand Pull

  Cost Push

  Structural 

  30s
 • Q6

  6. Ang nagpapakita ng porsiyento sa pagbabago ng presyo ng mga produktong palagiang kinokunsumo ng mga tao.

  Basket of Goods

  Consumer Price Index

  Price deflator

  Cost of Living

  30s
 • Q7

  7.Ang pangkalahatang pagtaas ng halaga ng bilihin ay tinatawag na.

  Debalwasyon

  Implasyon

  Deplasyon

  Replasyon

  30s
 • Q8

  8.Ang mainam na solusyon sa demand-pull inflation ay:

  Tight Money Policy

  Pagtaas ng produktibidad

  Mababang interes sa bangko

  Dagdagan ang sahod

  30s
 • Q9

  9. Ang higit na nakikinabang kapag may implasyon ay ang 

  nagpapautang

  namumuhunan

  nangungutang

  nag-iimpok

  30s
 • Q10

  10. Ang higit na naapektuhan ng Implasyon ay

  nangungutang

  nagpapautang

  nag-iimpok

  mga taong may tiyak na kita

  30s

Teachers give this quiz to your class