placeholder image to represent content

Irodalmi fogalmak 10D

Quiz by Renáta Horváth-Jeszenszky

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
81 questions
Show answers
 • Q1
  Költemény, melyben a sorok kezdő betűi szót vagy mondatot képeznek.
  akrosztikhon
  30s
 • Q2
  A műfaj állandó elemei, a szerző egy szereplőt mindig mindig ugyanazzal a jelzőkkel emliti meg. Például:Odüsszeusz jellemzői:bátor leleményes.
  állandó eposzi jelző
  30s
 • Q3
  "Metaforából származó szókép. Egy elvont fogalomnak a megszemélyesítése vagy érzékelhető képben való ábrázolása. Janus P.-Egy dunántúli mandulafáról (a mandulafa=magyarországi éveinek jelképe, a költő sorsa)"
  allegória
  30s
 • Q4
  Ókereszény és ókori héber műfaj, melynek témája a végítélet és az ismert világ pusztulásának eljövetel, illetve az ahhoz vezető út.
  apokalipszis
  30s
 • Q5
  A bibliai könyvekhez hasonló zsidó és keresztény iratok, de a Bibliában nem szerepelnek (pl: Jézus tanításai, apokalipszisek, Tamás evangéliuma)
  apokrif
  30s
 • Q6
  Horatiusi életelv: Nem szabad szélsőségek szerint élni. pl:Liceneus Morenahoz-Horatiustól
  arany középút (aureamediocritas)
  30s
 • Q7
  1 versszak = 3 sor; 1 sor =3 egység - 6-6-7 szótag; (a belső rímek által--> rímképlete: a a b-c c b-d d b) A hármas szerkesztési elv. pl: Dante Isteni színjáték, vagy Balassi Egy katonaének c. verse
  Balassi-strófa
  30s
 • Q8
  A vers három, refrénre végződő versszakból áll, és egy negyedik versszakból, egy ajánlásból, a versszakok nyolc- vagy tízsorosak. Pl.: Villon versei, Kőmíves Kelemen
  balladaforma
  30s
 • Q9
  Több ember àltal írt keresztény, illetve zsidó szent könyv, (ami [könyvek]-et jelent, egyes szàmba Bibliosz de az Ószövetség és Újszövetséget is tartalmazza ezért a többes szàmàt hasznàljuk) tanítàsainak terjesztésével sokasították meg a vallàs hívőit
  Biblia
  30s
 • Q10
  Gyakori lírai műfaj. Témája a szeretett személyektől, környezettől, tárgyaktól stb. való elválás. Pl Janus Pannonius: Búcsú váradtól
  búcsúvers
  30s
 • Q11
  Rövid lírai műfaj, amely egyszerű érzelmeket fejez ki dallamos formában. A költészet eredete lényegében ez a műfaj. pl.: Balassi - Hogy Júliára talála....
  dal
  30s
 • Q12
  (lat. 'isten a gépezetben') Eposzok szerkezeti eleme, de gyakran más műalkotások is élnek vele. Természetfeletti lények, erők beavatkozása a cselekmény menetébe, a hősök döntéseibe, viszonyaiba.
  deus ex machina
  30s
 • Q13
  Párbeszéd egy drámai műben (pl: Antigoné, görög drámák) Később saját műfajjá alakult.
  dialógus
  30s
 • Q14
  egy hexameterból és egy pentameterból álló strófaszerkezet pl.:Kölcsey Ferenc:Huszt
  disztichon
  30s
 • Q15
  A Líra és epika mellett a harmadik fő irodalmi műfaj. Cselekményes, párbeszédekben írt és színpadi előadásra szánt mű. Példa: Antigóné,Hamlet, Rómeó és Júlia, Tartuffe, Candid
  dráma
  30s

Teachers give this quiz to your class