placeholder image to represent content

ISLOM MOLIYASI ASOSLARI

Quiz by Kamoliddin

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
400 questions
Show answers
 • Q1

  ... – umumiy tarzdafirmaning mavqeyini mustahkamlash, iste’molchilarning talablarini qondirish va qo‘yilganmaqsadlarga erishishga qaratilgan boshqarish rejasidir.

  Biznes reja

  Strategiya

  Sistema

  Aniq maqsadlar

  30s
 • Q2

  Firma strategiyasini yaratisho‘zaro bog‘liqnechta qismdan iborat?

  4

  6

  3

  5

  30s
 • Q3

  Strategiyani ishlab chiqish kimlarning vazifasigakiradi?

  Menejerlarning

  Bugalteriya bo‘limining xodimi

  Barcha xodimlarning

  Savdo bo‘limining xodimi

  30s
 • Q4

  “Firmaning maqsadlari, uning marketing sohasidagiimkoniyatlari orasidagi strategik muvofiqlikni qo‘llash boshqaruv jarayonidir.Bu fikrning muallifini toping.

  Jek Ma

  Genry Ford

  A. Smith

  F. Kotler

  30s
 • Q5

  ……….. – korxona faoliyatining asosiy  yo‘nalishlarini belgilaydi,  mahsulot ishlab chiqarish va sotishsohasidagi  barcha harakatlarningmaqsadga muvofiq yo‘nalishini aks ettiradi.

  Savdo tizimi

  Strategik rejalashtirish

  Biznes reja

  Marketing ishlari

  30s
 • Q6

  O‘sish strategiyasi matritsasining muallifi kim?

  Igor Ansoff

  D.Ricardo

  Genry Ford

  A. Smith

  30s
 • Q7

  Igor Ansoff o‘zining mahsulot bozori modelida biznesnirivojlantirishning nechta mumkin bo‘lgan strategiyasini  aniqladi?

  3

  4

  6

  5

  30s
 • Q8

  ………. – korxona ma’lum vaqtdan beri faoliyatyuritayotgan, ma’lum tajriba va obro‘ga ega bo‘lgan bozorni bildiradi.

  Potensial bozor

  Mavjud bozor

  Aktiv bozor

  Passiv bozor

  30s
 • Q9

    ………. – korxonatajribasi bo‘lmagan bozorni anglatadi, bu bozorga kompaniya o‘z biznesiningimkoniyatlarini kengaytirish maqsadida kirmoqchi.

  Mavjud bozor

  Tashqi bozor

  Potensial bozor

  Yangi bozor

  30s
 • Q10

  ………… ‒ korxonaning makro muhitini (tashqi muhitini)tahlil qilishning oddiy va qulay usulidir.

  PEST tahlili

  Korrelyatsion model

  Statistik tahlil

  PERTmodeli

  30s
 • Q11

  ……. ‒ o‘zining eng umumiy ko‘rinishida alohida korxonava birlashmalar tomonidan ishlab chiqariladigan mahsulotlar assortimentinikengaytirishdir.

  Menejment

  Spetsifikatsiya

  Diversifikatsiya

  Detailing

  30s
 • Q12

  Strategik qarorlar

  Firmaning umumiy maqsadlariniamalga oshirishga qaratilgan bo`ladi

  Tor doiradagimasalalarni bajarishga qaratilgan bo`ladi

  Firmaning faqat bittabo`linmasiga tegishli bo`ladi

  Umumiy doiradagi qarorlar

  30s
 • Q13

  Operativqarorlar

  Tor doiradagimasalalarni bajarishga qaratilgan bo`ladi

  Firmaning faqat bittabo`linmasiga tegishli bo`ladi

  Umumiy doiradagi qarorlar

  Firmaning umumiy maqsadlariniamalga oshirishga qaratilgan bo`ladi

  30s
 • Q14

  “Raqobatning beshta kuchi” modeli kimgategishli?

  Andy Samuel

  John Davidson

  F. Kotler

  M. Porter

  30s
 • Q15

  Tashqi muhitning kompleks taxlilining asosiy tarkibiyqismlari quyidagilar xisoblanadi

  Tabiiy, huquqiy

  Tashqi iqtisodiy, siyosiy,tabiiy

  Tashqi iqtisodiy, siyosiy,huquqiy, va madaniy muhit taxlili

  Tashqi iqtisodiy, siyosiy,demografik

  30s

Teachers give this quiz to your class