placeholder image to represent content

Kaedah, strategi dan teknik pembelajaran

Quiz by AIMI SOFEAH BINTI AZMAN IPG-Pelajar

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
12 questions
Show answers
 • Q1
  Apakah strategi pembelajaran yang melibatkan pelajar dalam aktiviti berinteraksi dengan rakan sebaya dan mendapatkan maklum balas?
  Pembelajaran Separa Berstruktur
  Pembelajaran Penyelidikan
  Pembelajaran Individu
  Pembelajaran Berpasukan
  Pembelajaran Formal
  30s
 • Q2
  Apakah teknik pembelajaran yang melibatkan pelajar dalam melakukan perbincangan dan membincangkan idea-idea dengan rakan sekelas?
  Teknik Visual
  Teknik Kumpulan
  Teknik Individu
  Teknik Eksperimen
  Teknik Berpasukan
  30s
 • Q3
  Apakah kaedah pembelajaran yang melibatkan pelajar menggunakan minda dan imaginasi mereka untuk mewujudkan imej atau gambaran dalam pemahaman mereka?
  Kaedah Hafalan
  Kaedah Tulisan
  Kaedah Membaca
  Kaedah Auditif
  Kaedah Visual
  30s
 • Q4
  Apakah strategi pembelajaran yang melibatkan pemberian tugasan yang melibatkan penyelidikan dan kajian secara mendalam?
  Pembelajaran Kolaboratif
  Pembelajaran Reflektif
  Pembelajaran Penyelidikan
  Pembelajaran Aktif
  Pembelajaran Deduktif
  30s
 • Q5
  Apakah teknik pembelajaran yang melibatkan penggunaan peranan dan simulasi untuk meningkatkan pemahaman dan kefahaman pelajar?
  Teknik Demonstrasi
  Teknik Bercerita
  Teknik Diskusi
  Teknik Peranan
  Teknik Membaca
  30s
 • Q6
  Apakah strategi pembelajaran yang melibatkan pelajar dalam merancang, mengatur, dan menilai kemajuan pembelajaran mereka?
  Pembelajaran Kolaboratif
  Pembelajaran Formal
  Pembelajaran Berpusatkan Pelajar
  Pembelajaran Aktif
  Pembelajaran Reflektif
  30s
 • Q7
  Apakah kaedah pembelajaran yang melibatkan pelajar secara langsung dalam mengamalkan kemahiran atau pengetahuan yang dipelajari?
  Kaedah Menulis
  Kaedah Membaca
  Kaedah Diskusi
  Kaedah Amali
  Kaedah Membaca
  30s
 • Q8
  Apakah teknik pembelajaran yang melibatkan pelajar dalam menulis dan merekod maklumat dalam bentuk nota atau rangkuman?
  Teknik Merekod
  Teknik Menghafal
  Teknik Berbincang
  Teknik Mendengar
  Teknik Membaca
  30s
 • Q9
  Apakah yang dimaksudkan dengan pedagogi berpusatkan pelajar dimana pelajar mempelajari sesuatu subjek melalui pengalaman menyelesaikan masalah terbuka yang disediakan oleh guru ?
  Pembelajaran berasaskan masalah
  Pembelajaran berasaskan keterampilan
  Pembelajaran berasaskan projek
  Kajian masa depan
  30s
 • Q10
  Apakah yang dimaksudkan dengan satu set proses yang membantu pelajar berinteraksi antara satu sama lain untuk mencapai satu matlamat khusus atau mendapatkan satu hasil akhir yang ada kaitan dengan isi kandungan mata pelajaran ?
  Pembelajaran berasaskan keterampilan
  Pembelajaran berasaskan amali
  Pembelajaran kendiri
  Pembelajaran koperatif
  30s
 • Q11
  Kaedah pembelajaran bagi pelajar untuk mengenal pasti masalah dunia sebenar dan membangunkan penyelesaiannya merupakan kaedah pembelajaran ?
  Pembelajaran berasaskan projek
  Pembelajaran langsung
  Pembelajaran berasaskan masalah
  Pembelajaran aktif
  30s
 • Q12
  Yang manakah merupakan bukan contoh bagi kaedah pembelajaran koperatif
  Kaedah make a match
  Kaedah kuiz individu
  Kaedah gallery walk
  Kaedah menyoal dan bimbing
  Kaedah jigsaw
  30s

Teachers give this quiz to your class