Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
8 questions
Show answers
 • Q1
  Alin sa mga sumusunod ang tinatawag na kakayahang linggwistiko?
  Kakayahang Literal
  Kakayahang Pakikipagtalastasan
  Kakayahang Gramatikal
  Kakayahang Pampanitikan
  30s
  F11PS – Ib – 86
 • Q2
  Ito ay nakatinig na anyo ng Komunikasyon ng tao at isang anyong komunikasyon kung saan ang kaalaman o ideya ng tao ay isinasalin.
  Leksikon
  Pasalita
  Sintaks
  Gramatikal
  Pasulat
  30s
  F11PS – Ib – 86
 • Q3
  Ayon kay Shuy 2009, ito'y ang wika kung paanong ginagamit at hindi lang basta ang wika at mga tuntunin nito.
  Walang Kinikilingan
  Sobrang Hindi Sumasang-ayon
  Sobrang Sumasang-ayon
  Sang-ayon
  Hindi Sang-ayon
  30s
  F11PS – Ib – 86
 • Q4
  Makikita sa larawan ang isang talahanayan, ano ang tawag sa talahanayan na ito?
  Question Image
  Morpolohiya
  Grammar at Linggwistik
  Diskors
  Ponolohiya
  30s
  F11PS – Ib – 86
 • Q5
  Mula sa mga larawan, Anong angkop na Talahanayan ang nagpapakita ng Prinsipal na Sangkap sa Pananalita?
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s
  F11PS – Ib – 86
 • Q6
  Ito ay isang masusi at maingat na pag-aaral na may patungkol sa pag-babaybay ng mga salita.
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
  F11PS – Ib – 86
 • Q7
  Ayon kay Cantal-Pagkalinawan noong ________, isang propesor sa Hawaii, ang mahusay na klasrum pangwika ay yaong may aktibong interaksiyon sa pagitan ng guro at ng estudyante, at estudyante sa kanyang kapwa estudyante.
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
  F11PS – Ib – 86
 • Q8
  Sa mga naunang framework o modelo ng mga lingguwistang sina Canale at Swainn (1980-1981) may tatlong komponent silang iminungkahi, ang mga ito'y ang kaalaman at kakayahang gramatikal, sosyolingguwistiko, at istratedyik.
  Mali
  Tama
  30s
  F11PS – Ib – 86

Teachers give this quiz to your class