placeholder image to represent content

KALIGIRANG KASAYSAYAN AT PABALAT NG NOLI ME TANGERE

Quiz by Maribeth Mayos

Grade 9
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 1 skill from
Grade 9
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

F9PN-IVe-f-59

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  Ang nobelang Noli Me Tangere ay isinulat ni Rizal na nauukol sa _____________.
  Pag-iibigan nina Ibarra at Maria Clara
  Mga turo ng kastila sa mga Pilipino hinggil sa relihiyon
  Pangkasaysayang realidad o sakit ng lipunan
  Mga kasiyahan sa lipunan noong panahon ng mga kastila
  30s
  F9PN-IVe-f-59
 • Q2
  Ayon kay Dr. Blumentritt, ang Noli Me Tangere ay isang aklat na isinulat sa_______________.
  Dugo ng puso
  hudyat ng katapangan
  Maraming bansa
  Pluma
  30s
 • Q3
  Sa nobelang Noli, ginamit ni Rizal ang mga tauhang sina Elias at Crisostomo bilang sagisag ng mga Pilipinong____________________.
  Mga binatang handang protektahan ang mga minamahal sa buhay
  Mga simbolo ng tunay na kaibigan
  Nagtutulungan at handang ipaglaban ang sariling bayan sa kamay ng mga mananakop.
  Padalus-dalos sa pagdedesisyon kaya napapahamak.
  60s
 • Q4
  Ang pagtitiis na ginawa ni Sisa tulad ng pananakit ng asawang si Pedro ay sagisag ng_________.
  Pagtitiis sa pananakit ng asawang pinakasalan sa harap ng dambana
  Krus na naglalarawan ng pagsusumikap ng mga Pilipino na makabangon muli sa pagdurusa sa kamay ng mga mananakop
  Bukas-palad na naglalarawan ng pagiging mapagtiis na asawa
  Tinik na nagpapahayag ng tindi ng hapdi ng kabiguan
  60s
 • Q5
  Ano ang nais ipabatid ni Rizal sa paggamit niya sa katauhan ng matandang lalake mula sa alaala ni Ibarra na nahihirapan sa madilim na silid na napaliligiran ng pader, maruming semento, may sira-sirang banig at nakagapos?
  Sagisag na nagpapakita ng kahirapan ng pamumuhay ng mga Pilipino.
  Tanikalang bakal ni Don Rafael Ibarra.
  Simbolo ng ating pagkabihag at paghihirap mula sa kamay ng mga kastila.
  Pagtitiis ng isang ama para sa kapakanan ng anak.
  120s
 • Q6
  Ipinakita ni Rizal sa kanyang nobelang Noli ang ilang pag-uugaling hindi maganda tulad ng pagiging mapagkunwari, pagtatatwa sa sariling lahi, at hindi paglingon sa dating buhay o pinaggalingan sa katauhan ni______________.
  Kapitan Tiago
  Doña Victorina
  Don Tiburcio
  Doña Consolacion
  60s
 • Q7
  Ang salakot ng mga gwardiya sibil na iniligay ni Rizal sa pabalat na pahina (cover page) ng Noli Me Tangere ay sumasagisag sa ______________________.
  Question Image
  Kayabangan at pang-aabuso ng mga may kapangyarihan
  pagsunod ng mga Pilipino sa mga makapangyarihang Kastila.
  Sagisag ng mga magsasakang Pilipino
  60s
 • Q8
  Ang pulang kulay sa pamagat ng Noli Me tangere sa orihinal nitong pabalat ay ginamit ni Rizal bilang sagisag ng________________.
  Question Image
  Sumasagisag sa bagong pag-asa at simula na hinahangad ng mga Pilipino
  Pagdanak ng dugo ng mga Pilipino sa pakikipaglaban upang matamo ang kalayaang inaasam-asam mula sa kamay ng mga mananakop
  Ipinapakita nito ang mga naranasan at nasaksihan ni Rizal na pang-aabuso noong panahon nila.
  Ito ay nangangahulugan ng babala sa maaaring mangyaring kapahamakan
  120s
 • Q9
  Ang kadena sa pabalat na pahina ng Noli ay nangangahulugan ng______________________.
  Question Image
  Pagkakaalipin at pagkakakulong ng mga Pilipino
  simbolo ng silakbo ng damdamin ng mga Pilipino
  kalupitan ng mga kastila
  Dangal at katapangan ng mga Pilipino
  60s
 • Q10
  Ginamit din ni Rizal ang sulo (burning torch) sa orihinal na pabalat ng kanyang nobelang Noli Me Tangere bilang sagisag ng _____________________.
  Question Image
  sumasagisag sa katatagan ng mga Pilipino sa anumang unos na dumating sa buhay
  mga sagabal o balakid sa pahgkamit ng ating kalayaan
  Silakbo ng damdamin ng mga Pilipino dahil sa dinanas na paghihirap sa kamay ng mga mananakop
  Edukasyon at kaliwanagan o pagkamulat ng mga Pilipino sa tunay na kalagayan ng ating Inang Bayan
  120s

Teachers give this quiz to your class