placeholder image to represent content

KASAYSAYANG LOKAL NG BATAAN LESSON 5

Quiz by ARIEL SOBREVILLA

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
 • Q1
  Patron ng bayan ng orion
  San Miguel
  San Francisco
  santa Cecilia
  San Jose
  30s
 • Q2
  Likas na malikhain ang ating mga ninuno. AT pati ang pagsukat sa maghapon at magdamag sa oras ay kanilang ginawa ng palatandaan, gaya ng huni ng anong klase ng ibon? .It ay nagpapahiwatig na alas-singko na ng hapon at oras na para huminto ang mga nagtatrabaho sa bukid
  maya
  tagak
  kalapati
  Tikling
  30s
 • Q3
  Ang paglitaw nito sa kalawakan ay sinasabing babala ng gutom, hirap, salot at digmaan na ndaranasin ng mga mamamayan.
  bituin
  buwan
  kometa
  araw
  30s
 • Q4
  Naniniwala ang mga Bataeńos sa kapangyarihan ng matatandang babae. Sila ang mga babaing pari na syang nagdaraos ng mga seremonyas
  Catalońas
  Catalunas
  Catalonas
  Calatonas
  30s
 • Q5
  Naniniwala ang mga Bataeńos sa mga masasamang espiritu gaya ng dwende, manghuhula, engkantada atbp. Sino ang paring Dominiko na ito na nakapaglakbay sa Bataan na nakaranas ng ganito?
  Father Domingo Navarette
  Father Riel
  Father Abero
  Father Camacho
  30s
 • Q6
  Ang paglitaw nito ay nagbabadya ng malaking pagbabago sa pamumuhay na daranasin ng bayan
  Lindol
  Sunog
  Eklips
  Ulan
  30s
 • Q7
  Ang mga sumusunod ay ang mga panahon kung saan nahahati ang himagsikan sa Bataan MALIBAN sa
  Panahon ng pagsuko o pagsasalong ng sandata sa pamahalaang itinatag ng Amerikano
  Panahon ng pakikipaglaban ng buong lakas sa mga Kastila
  Panahon ng panlalawigang pagkakaisa sa ilalim ng panlalawigang pamunuan
  Panahon ng pagtatatag at kanya-kanyang pakikipaglaban sa mga Kastila
  30s
 • Q8
  Petsa ng kamatayan nina Padre Gomez, Burgos at Zamora sa pamamagitan ng garote
  Pebrero 17, 1872
  Marso 17, 1792
  Marso 17, 1872
  Pebrero 17, 1972
  30s
 • Q9
  Anong nayon sa Orani ang ipinasunog ng mga prayle ang kapilyang ipinatayo ng mga tao dahil s aito'y pinagdarausan ng mga lihim na pulong. Maraming hinuli at pinarusahan ng mga guardia sibil
  Parang-parang
  Doña
  Kabalutan
  Tapulao
  30s
 • Q10
  Siya ay taga-Tapulao,Orani Bataan na namundok at madalas lumaban sa mga Kastila
  Isabelo Simbol
  Miguel de Sta Maria
  Apolonio Balan
  Roberto Rodriguez
  30s
 • Q11
  Nong 1896, mula sa Corregidor, siya ay dumating sa Cabcaben, Mariveles na nakilala sa alyas na "walang sugat" at nagtatag ng KKK. Sino siya?
  Florentino Llagas
  Francisco Dinglas
  Ciriaco Ramos
  Vicente Angeles
  30s
 • Q12
  Sino ang namatay sa kulungan dahil sa gutom?
  Urbano De Guzman
  Florentino Llagas
  Francisco Dinglas
  Teodor Barkarse
  30s
 • Q13
  Petsa ng unang pag-aalsa ng mga taga-Bataan laban sa mapanupil at mapagmalabis na pamhalaang kastila
  Oct 1, 1660
  Set 1, 1600
  Nob. 1 1660
  Set. 1 1660
  30s
 • Q14
  Paring Dominiko na nabigong payapain ang nag-aalab na galit ng mga taga-Bataan
  Padre Abero
  Padre Riel
  Padre Camacho
  Padre Navarette
  30s
 • Q15
  Bayan kung saan itinatag nina Marcos Tantiangco, Pedro Mina at Marcelo Arellano ang katipunan
  Dinalupihan
  Orani
  Hermosa
  Abucay
  30s

Teachers give this quiz to your class