placeholder image to represent content

Katapatan sa Isip at sa Gawa

Quiz by MAUREEN PAQUINGAN

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
5 questions
Show answers
 • Q1
  1.Ang pagsasabi ng katotohanan sa lahat ng panahon at pagkilos ng wasto o tama kahit walang nakatingin ay pagiging _____
  C. Masinop
  A. Matapat
  B. Mabait
  D. Masipag
  10s
 • Q2
  2. Ang mga sumusunod ay pagpapakita ng katapatan, MALIBAN sa _____
  B. Paggawa ng mga gawain at hindi ito ipinagagawa sa iba
  A. Pagbabasa ng lahat ng nakapaloob sa mga aralin
  D. Pagtupad ng ipinangako o sinabing gagawin na mag-aaral
  C. Hindi pakikiisa sa mga pangkatang gawain at proyekto.
  10s
 • Q3
  3. Naipakikita mo ang pagiging matapat sa pagaaral kung _____
  C. Nagsisikap kang matuto kahit nahihirapan
  B. Ipinagagawa mo ang lahat sa mga kapatid
  A. Kinokopya mo lang ang sagot sa gawa ng iba
  D. Hinahayaan na lamang na hindi mag-aral
  10s
 • Q4
  4. Naatasan si Gerry na maging lider ng pangkatang gawain kasama ang kamag-aaral na kapitbahay niya. Ipinaubaya na lamang niya sa mgaito ang paggawa. Ang ginawa niya ay _____
  B. Mali
  D. Maayos
  A. Tama
  C. Okay lang
  10s
 • Q5
  5. Ang dapat mong gawin sa prinsipyo o kasabihang “Honesty is the BestPolicy” ay _____
  A. Kabisaduhin
  D. Tingnan at Basahin
  C. Isapuso at Isakilos
  B. Saulohin
  10s

Teachers give this quiz to your class